Services - 35997-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Exhibition, fair and congress organisation services

2022/S 015-035997

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
National registration number: 15827186241
Postal address: Garibaldi Utca 2.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1054
Country: Hungary
Contact person: Poós-Aszódi Viktória
E-mail: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu
Telephone: +36 18966423
Fax: +36 17950833
Internet address(es):
Main address: http://nkoh.kormany.hu/
Address of the buyer profile: http://nkoh.kormany.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ProM - Rendezvényszervezési feladatok ellátása

Reference number: EKR001435252021
II.1.2)Main CPV code
79950000 Exhibition, fair and congress organisation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

ProM - Rendezvényszervezési feladatok ellátása (4)

II.2.2)Additional CPV code(s)
45237000 Stage construction works
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
45451000 Decoration work
51000000 Installation services (except software)
55000000 Hotel, restaurant and retail trade services
55300000 Restaurant and food-serving services
79310000 Market research services
79320000 Public-opinion polling services
79340000 Advertising and marketing services
79416000 Public relations services
79710000 Security services
79821000 Print finishing services
79822500 Graphic design services
79950000 Exhibition, fair and congress organisation services
79960000 Photographic and ancillary services
92000000 Recreational, cultural and sporting services
92100000 Motion picture and video services
92200000 Radio and television services
92300000 Entertainment services
92312000 Artistic services
92331100 Fair services
92340000 Dance and performance entertainment services
92360000 Pyrotechnic services
92370000 Sound technician
92621000 Sports-event promotion services
92622000 Sports-event organisation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 26 964 203,- Ft + Áfa, azaz nettó Huszanhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kettőszázhárom forint keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 8 089 261,- Ft + Áfa, azaz nettó Nyolcmillió-nyolcvankilencezer-kettőszázhatvanegy + általános forgalmi adó opció.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 15/09/2021
End: 31/01/2022
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 207-542495

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

ProM - Rendezvényszervezési feladatok ellátása (4)

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
15/09/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 10834730244
Postal address: Petzval József Utca 31-33.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1119
Country: Hungary
E-mail: htsz@htsz.eu
Telephone: +36 703425211
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 26 964 203.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. december 23.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148.§-nak megfelelően.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
79950000 Exhibition, fair and congress organisation services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45237000 Stage construction works
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
45451000 Decoration work
51000000 Installation services (except software)
55000000 Hotel, restaurant and retail trade services
55300000 Restaurant and food-serving services
79310000 Market research services
79320000 Public-opinion polling services
79340000 Advertising and marketing services
79416000 Public relations services
79710000 Security services
79821000 Print finishing services
79822500 Graphic design services
79950000 Exhibition, fair and congress organisation services
79960000 Photographic and ancillary services
92000000 Recreational, cultural and sporting services
92100000 Motion picture and video services
92200000 Radio and television services
92300000 Entertainment services
92312000 Artistic services
92331100 Fair services
92340000 Dance and performance entertainment services
92360000 Pyrotechnic services
92370000 Sound technician
92621000 Sports-event promotion services
92622000 Sports-event organisation services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
Main site or place of performance:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)Description of the procurement:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 26 964 203,- Ft + Áfa, azaz nettó Huszanhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kettőszázhárom forint keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 8 089 261,- Ft + Áfa, azaz nettó Nyolcmillió-nyolcvankilencezer-kettőszázhatvanegy + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 15/09/2021
End: 31/01/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 26 964 203.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postal address: Petzval József u. 31-33.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1119
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés „3. A megrendelés menete” elnevezésű pontja az alábbi, 3.2. pontban foglaltakkal egészül ki (módosuló rendelkezések félkövérrel, dőlten szedve):

„3.1. Az Egyedi Megrendelő kibocsátása a KM 18.3 pontja szerint történik, annak érdekében, hogy az Egyedi Megrendelő tartalmazza az ellátandó feladatok pontos megjelölését, a teljesítés határidejét, a Keretszerződés 4. számú mellékletében megadott egységárak, díjak és a megrendeléskor ismert teljesítéshez kapcsolódó kötelezően fizetendő díjak és költségek figyelembevételével meghatározott vállalkozói díjat, valamint minden olyan adatot, információt, amely a teljesítés szempontjából lényeges, és amelyet a közbeszerzési dokumentumok, a Vállalkozó ajánlata vagy a Keretszerződés kifejezetten nem említ.

3.2. A Felek egymással folyamatosan egyeztetnek a rendezvény pontos időpontjáról annak érdekében, hogy a rendezvény olyan időpontban kerüljön megtartásra, amely időpontban a Felek egyező álláspontja szerint nem áll fenn olyan külső, a Felek ráhatásától független körülmény, amely a rendezvény megtartását ésszerűen akadályozza vagy korlátozza.”

Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés „4. A Keretszerződés időbeli hatálya és a teljesítési határidő” elnevezésű pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (módosuló rendelkezések félkövérrel, dőlten szedve):

„4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ide értve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2023. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2022. december 31. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2023. január 31. napjáig) köteles teljesíteni.”

Felek a Keretszerződés 3. számú mellékletének (Műszaki leírás) „I. Általános információk” pontjának „3. Háttér - információk” alpontjának „Tervezett időpont” és „Tervezett helyszín” rendelkezéseit, valamint a „6. A feladat teljesítésének időbeli keretei” elnevezésű alpontjában, továbbá a „II. Nyertes ajánlattevő feladatai” pontjának „1. Rendezvényszervezés” elnevezésű alpontjában foglaltakat egyező akarattal a Keretszerződés 13.1. alpontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

„Tervezett időpont: 2022. június 30-ig a végleges időpont a Felek által a későbbiekben kerül meghatározásra, azzal, hogy Felek egymással folyamatosan egyeztetnek a rendezvény pontos időpontjáról annak érdekében, hogy a rendezvény olyan időpontban kerüljön megtartásra, amely időpontban a Felek egyező álláspontja szerint nem áll fenn olyan külső, a Felek ráhatásától független körülmény, amely a rendezvény megtartását ésszerűen akadályozza vagy korlátozza. Becsült timing: A rendezvényeket várhatóan két különböző napon, akár egymástól teljesen független időpontban, nem két egymást követő napon is van lehetőség megszervezni. Mindkét rendezvény pontos dátumáról és időtartamáról Felek folyamatosan egyeztetnek.”

„Tervezett helyszín: Budapest, a pontos helyszín a Felek által a későbbiekben kerül meghatározásra.”

„6. A feladat teljesítésének időbeli keretei

Nyertes Ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező feladatokat a szerződés módosítás hatályba lépésétől legkésőbb 2022. december 31. napjáig látja el.”

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel - miszerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges - egyező akarattal módosítják a jelen Szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltak szerint a Keretszerződés időbeli hatályát és a teljesítési határidőt.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a módosítás lényeges, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Felek megállapítják, hogy a fentiekben foglalt feltételek közül egyik sem áll fenn (nem volt másik ajánlattevő, csak a teljesítési határidő és a Keretszerződés időbeli hatálya változott, így a gazdasági egyensúly sem módosult, továbbá új elem sem került a Keretszerződésbe), ebből következően jelen Szerződésmódosítás nem minősül lényegesnek, ezért a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződésmódosítás megalapozott, és nincsen közbeszerzési jogi akadálya sem.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 26 964 203.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 26 964 203.00 HUF