Services - 35997-2022

21/01/2022    S15

Magyarország-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások

2022/S 015-035997

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poós-Aszódi Viktória
E-mail: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18966423
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe: http://nkoh.kormany.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ProM - Rendezvényszervezési feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR001435252021
II.1.2)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

ProM - Rendezvényszervezési feladatok ellátása (4)

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92621000 Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 26 964 203,- Ft + Áfa, azaz nettó Huszanhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kettőszázhárom forint keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 8 089 261,- Ft + Áfa, azaz nettó Nyolcmillió-nyolcvankilencezer-kettőszázhatvanegy + általános forgalmi adó opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 15/09/2021
Befejezés: 31/01/2022
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 207-542495

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

ProM - Rendezvényszervezési feladatok ellátása (4)

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10834730244
Postai cím: Petzval József Utca 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 703425211
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 26 964 203.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. december 23.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-nak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92621000 Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 26 964 203,- Ft + Áfa, azaz nettó Huszanhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kettőszázhárom forint keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 8 089 261,- Ft + Áfa, azaz nettó Nyolcmillió-nyolcvankilencezer-kettőszázhatvanegy + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 15/09/2021
Befejezés: 31/01/2023
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 26 964 203.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Petzval József u. 31-33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés „3. A megrendelés menete” elnevezésű pontja az alábbi, 3.2. pontban foglaltakkal egészül ki (módosuló rendelkezések félkövérrel, dőlten szedve):

„3.1. Az Egyedi Megrendelő kibocsátása a KM 18.3 pontja szerint történik, annak érdekében, hogy az Egyedi Megrendelő tartalmazza az ellátandó feladatok pontos megjelölését, a teljesítés határidejét, a Keretszerződés 4. számú mellékletében megadott egységárak, díjak és a megrendeléskor ismert teljesítéshez kapcsolódó kötelezően fizetendő díjak és költségek figyelembevételével meghatározott vállalkozói díjat, valamint minden olyan adatot, információt, amely a teljesítés szempontjából lényeges, és amelyet a közbeszerzési dokumentumok, a Vállalkozó ajánlata vagy a Keretszerződés kifejezetten nem említ.

3.2. A Felek egymással folyamatosan egyeztetnek a rendezvény pontos időpontjáról annak érdekében, hogy a rendezvény olyan időpontban kerüljön megtartásra, amely időpontban a Felek egyező álláspontja szerint nem áll fenn olyan külső, a Felek ráhatásától független körülmény, amely a rendezvény megtartását ésszerűen akadályozza vagy korlátozza.”

Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés „4. A Keretszerződés időbeli hatálya és a teljesítési határidő” elnevezésű pontjában foglaltak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek (módosuló rendelkezések félkövérrel, dőlten szedve):

„4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ide értve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2023. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2022. december 31. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2023. január 31. napjáig) köteles teljesíteni.”

Felek a Keretszerződés 3. számú mellékletének (Műszaki leírás) „I. Általános információk” pontjának „3. Háttér - információk” alpontjának „Tervezett időpont” és „Tervezett helyszín” rendelkezéseit, valamint a „6. A feladat teljesítésének időbeli keretei” elnevezésű alpontjában, továbbá a „II. Nyertes ajánlattevő feladatai” pontjának „1. Rendezvényszervezés” elnevezésű alpontjában foglaltakat egyező akarattal a Keretszerződés 13.1. alpontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

„Tervezett időpont: 2022. június 30-ig a végleges időpont a Felek által a későbbiekben kerül meghatározásra, azzal, hogy Felek egymással folyamatosan egyeztetnek a rendezvény pontos időpontjáról annak érdekében, hogy a rendezvény olyan időpontban kerüljön megtartásra, amely időpontban a Felek egyező álláspontja szerint nem áll fenn olyan külső, a Felek ráhatásától független körülmény, amely a rendezvény megtartását ésszerűen akadályozza vagy korlátozza. Becsült timing: A rendezvényeket várhatóan két különböző napon, akár egymástól teljesen független időpontban, nem két egymást követő napon is van lehetőség megszervezni. Mindkét rendezvény pontos dátumáról és időtartamáról Felek folyamatosan egyeztetnek.”

„Tervezett helyszín: Budapest, a pontos helyszín a Felek által a későbbiekben kerül meghatározásra.”

„6. A feladat teljesítésének időbeli keretei

Nyertes Ajánlattevő a beszerzés tárgyát képező feladatokat a szerződés módosítás hatályba lépésétől legkésőbb 2022. december 31. napjáig látja el.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel - miszerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges - egyező akarattal módosítják a jelen Szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltak szerint a Keretszerződés időbeli hatályát és a teljesítési határidőt.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a módosítás lényeges, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Felek megállapítják, hogy a fentiekben foglalt feltételek közül egyik sem áll fenn (nem volt másik ajánlattevő, csak a teljesítési határidő és a Keretszerződés időbeli hatálya változott, így a gazdasági egyensúly sem módosult, továbbá új elem sem került a Keretszerződésbe), ebből következően jelen Szerződésmódosítás nem minősül lényegesnek, ezért a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződésmódosítás megalapozott, és nincsen közbeszerzési jogi akadálya sem.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 26 964 203.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 26 964 203.00 HUF