Services - 35997-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Exhibition, fair and congress organisation services

2022/S 015-035997

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
National registration number: 15827186241
Postal address: Garibaldi Utca 2.
Town: Budapest
NUTS code: HU11 Budapest
Postal code: 1054
Country: Hungary
Contact person: Poós-Aszódi Viktória
E-mail: viktoria.aszodi@nkoh.gov.hu
Telephone: +36 18966423
Fax: +36 17950833
Internet address(es):
Main address: http://nkoh.kormany.hu/
Address of the buyer profile: http://nkoh.kormany.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ProM - Rendezvényszervezési feladatok ellátása

Reference number: EKR001435252021
II.1.2)Main CPV code
79950000 Exhibition, fair and congress organisation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

ProM - Rendezvényszervezési feladatok ellátása (4)

II.2.2)Additional CPV code(s)
45237000 Stage construction works
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
45451000 Decoration work
51000000 Installation services (except software)
55000000 Hotel, restaurant and retail trade services
55300000 Restaurant and food-serving services
79310000 Market research services
79320000 Public-opinion polling services
79340000 Advertising and marketing services
79416000 Public relations services
79710000 Security services
79821000 Print finishing services
79822500 Graphic design services
79950000 Exhibition, fair and congress organisation services
79960000 Photographic and ancillary services
92000000 Recreational, cultural and sporting services
92100000 Motion picture and video services
92200000 Radio and television services
92300000 Entertainment services
92312000 Artistic services
92331100 Fair services
92340000 Dance and performance entertainment services
92360000 Pyrotechnic services
92370000 Sound technician
92621000 Sports-event promotion services
92622000 Sports-event organisation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 15/09/2021
End: 31/01/2022

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 207-542495

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

ProM - Rendezvényszervezési feladatok ellátása (4)

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
79950000 Exhibition, fair and congress organisation services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU Magyarország
VII.1.4)Description of the procurement:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „Rendezvényszervezési feladatok ellátása a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. részére”

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 26 964 203,- Ft + Áfa, azaz nettó Huszanhatmillió-kilencszázhatvannégyezer-kettőszázhárom forint keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 8 089 261,- Ft + Áfa, azaz nettó Nyolcmillió-nyolcvankilencezer-kettőszázhatvanegy + általános forgalmi adó opció.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 15/09/2021
End: 31/01/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 26 964 203.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postal address: Petzval József u. 31-33.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1119
Country: Hungary
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel - miszerint a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges - egyező akarattal módosítják a jelen Szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltak szerint a Keretszerződés időbeli hatályát és a teljesítési határidőt.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a módosítás lényeges, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

Felek megállapítják, hogy a fentiekben foglalt feltételek közül egyik sem áll fenn (nem volt másik ajánlattevő, csak a teljesítési határidő és a Keretszerződés időbeli hatálya változott, így a gazdasági egyensúly sem módosult, továbbá új elem sem került a Keretszerződésbe), ebből következően jelen Szerződésmódosítás nem minősül lényegesnek, ezért a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Szerződésmódosítás megalapozott, és nincsen közbeszerzési jogi akadálya sem.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 26 964 203.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 26 964 203.00 HUF