Roba - 360020-2018

17/08/2018    S157    Roba - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zadar: Medicinski potrošni materijal

2018/S 157-360020

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 153-350589)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Zadar
Nacionalni registracijski broj: 11854878552
Poštanska adresa: Bože Peričića 5
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR033
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: nino.funcic@zd.t-com.hr
Telefon: +385 23505491
Telefaks: +385 23312386

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.bolnica-zadar.hr/

Adresa profila kupca: http://www.bolnica-zadar.hr/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Potrošni materijal za spajanje, zatvaranje rana i zaustavljanje krvarenja + elektrokirurgija

Referentni broj: 05/NVV/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33140000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Potrošni materijal za spajanje, zatvaranje rana i zaustavljanje krvarenja + elektrokirurgija, za potrebe Opće bolnice Zadar. Opis se nalazi u specifikaciji predmeta nabave - Troškovniku

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/08/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 153-350589

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 12/09/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/09/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 12/09/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 14/09/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: