Works - 360237-2022

05/07/2022    S127

Netherlands-Rotterdam: Construction work

2022/S 127-360237

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politie Nederland
Postal address: Postbus 70023
Town: Rotterdam
NUTS code: NL33 Zuid-Holland
Postal code: 3000LD
Country: Netherlands
Contact person: Angelique Snellenberg
E-mail: angelique.snellenberg@politie.nl
Telephone: +31 652528734
Internet address(es):
Main address: http://www.politie.nl
Address of the buyer profile: http://www.politie.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=328EBF1C-C9D3-CEF0-DB7F774145BA612B
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Aannemer Grootschalige verbouwing Moleneind Drachten AGW

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Deze Opdracht omvat een grootschalige verbouwing van het bestaande gebouw, Moleneind ZZ 77 te Drachten. Alsmede het realiseren van nieuwbouw stallingsfaciliteiten inclusief carports.

Het project betreft een verzamelgebouw bestemd voor meerdere diensten uit de eenheid NNL, welke AGW geschikt wordt gemaakt en waar een duurzaamheidsambitie wordt bewerkstelligd naar een

energielabel BENG. Het pand blijft gedurende de aanpassingen in gebruik en zal fasegewijs worden verbouwd.

Het pand kent een oppervlakte van ca 4.515 m2 en een bestaande stalling en carportvoorziening.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 300 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45216111 Police station construction work
45213150 Office block construction work
45300000 Building installation work
45400000 Building completion work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL12 Friesland (NL)
Main site or place of performance:

Drachten

II.2.4)Description of the procurement:

Deze Selectieleidraad bevat informatie over de aanbesteding van de grootschalige verbouwing Moleneind Drachten AGW.

De onderhavige aanbestedingsprocedure vindt plaats conform het ARW 2012 en zal worden gevoerd als een niet-openbare procedure, als bedoeld in hoofdstuk 3 van het ARW 2012.

Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase - de selectiefase - zijn alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid om zich aan te

melden als Gegadigde. Op basis van de door hen ingediende aanmeldingen selecteert de Politie de ondernemingen die toegelaten worden tot de

volgende fase, de inschrijvings- en Gunningsfase, van deze aanbestedingsprocedure.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 300 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Maximum number: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

1. Realiseren van bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden van een Grootschalige verbouwing van een Utiliteitsgebouw

2. Realiseren van werktuigbouwkundige uitvoeringswerkzaamheden van een Grootschalige verbouwing van een Utiliteitsgebouw vergelijkbaar met als eindresultaat duurzaamheidslabel A of beter

3. Realiseren van elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden van een Grootschalige verbouwing van een Utiliteitsgebouw

4. Coördineren van uitvoeringswerkzaamheden van verschillende onder- of nevenaannemers van een Grootschalige verbouwing van een Utiliteitsgebouw

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

2. Inschrijving in het nationale beroeps-/handelsregister

3. Verklaring non-faillissement

4. Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen

5. Geheimhoudingsverklaring

6. Kwaliteitszorg

7. Milieuzorg

9. Branchegerichte certificering: VCA

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1 Realiseren van bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden van een Grootschalige verbouwing van een Utiliteitsgebouw

2 Realiseren van werktuigbouwkundige uitvoeringswerkzaamheden van een Grootschalige verbouwing van een Utiliteitsgebouw vergelijkbaar met als eindresultaat duurzaamheidslabel A of beter

3 Realiseren van elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden van een Grootschalige verbouwing van een Utiliteitsgebouw.

4 Coördineren van uitvoeringswerkzaamheden van verschillende onder- of nevenaannemers van een Grootschalige verbouwing van een Utiliteitsgebouw

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie sectieleidraaad

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 27/09/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2022