Works - 360239-2022

05/07/2022    S127

Netherlands-Brunssum: Construction work for highways, roads

2022/S 127-360239

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Brunssum
National registration number: 56725331
Postal address: Lindeplein 1
Town: Brunssum
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6444 AT
Country: Netherlands
Contact person: G.J.J. Gigase
E-mail: rene.zinken@brunssum.nl
Telephone: +31 455278696
Internet address(es):
Main address: http://brunssum.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/875e6ed5f361c7964f2ffcb53e7bf7f4
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/875e6ed5f361c7964f2ffcb53e7bf7f4
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bouwplan Hof van Oeloven – Bouw- en Woonrijpmaakfase

Reference number: 22276.1
II.1.2)Main CPV code
45233100 Construction work for highways, roads
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Hoogenboschweg, Oelovenstraat en de Bouwbergstraat in de gemeente Brunssum.

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in overleg en met instemming van de contactpersoon van de opdrachtgever. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- algemene voorbereidende werkzaamheden;

- Grondwerkzaamheden;

- Opbreken en aanbrengen elementenverharding;

- Opbreken en aanbrengen asfaltverharding;

- Opbreken en aanbrengen riolering;

- Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;

- Herstraten/herstellen elementenverharding;

- Verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen;

- Overige bijkomende werkzaamheden

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211600 Tree seeding
45316000 Installation work of illumination and signalling systems
45233220 Surface work for roads
45232400 Sewer construction work
45100000 Site preparation work
34928500 Street-lighting equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL423 Zuid-Limburg
Main site or place of performance:

gemeente Brunssum

II.2.4)Description of the procurement:

zie aanbestedingsleidraad en bestek

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 10/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Indien de opdrachtgever gedurende de duur van overeenkomst besluit om aanvullende werken, leveringen en/of diensten aan te schaffen dan kunnen deze uitbreidingen onderdeel gaan uitmaken van de naar aanleiding van deze aanbesteding te sluiten overeenkomst.

De opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om deze eventuele aanvullende werken en/of leveringen en/of diensten buiten deze overeenkomst te laten en derhalve door een derde te laten uitvoeren.

Aanvullende werken, leveringen en diensten zijn werkzaamheden en/of leveringen en/of diensten die niet in de opdrachtbeschrijving zijn vermeld, maar die qua aard overeenkomen met de werkzaamheden en/of leveringen en/of diensten die wel in de opdrachtbeschrijving zijn vermeld.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen crimineel verleden,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen vervalsing mededinging,

- Geen valse verklaringen,

- Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/08/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/08/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Er wordt een inlichtingenronde georganiseerd. Vragen ten behoeve van deze inlichtingenronde kunnen enkel via www.tenderned.nl, worden gesteld aan de contactpersoon van de aanbesteder. Mondelinge informatie bindt de aanbesteder niet.

De uiterste datum voor het indienen van vragen voor de inlichtingenronde is 15 juli 2022, uiterlijk 11:00 uur. De antwoorden op deze vragen zullen uiterlijk 22 juli 2022 middels een geanonimiseerde nota van inlichtingen beschikbaar worden gesteld via www.tenderned.nl.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Limburg
Postal address: Sint annadal 1
Town: Maastricht
Postal code: 6224 PA
Country: Netherlands
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2022