Services - 36029-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Refuse and waste related services

2022/S 015-036029

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_22738547
Postal address: Lajos Utca 103
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1036
Country: Hungary
Contact person: Fülöp Júlia
E-mail: julia.fulop@nhkv.hu
Telephone: +36 19996464
Fax: +36 12111419
Internet address(es):
Main address: http://www.nhkv.hu
Address of the buyer profile: http://www.nhkv.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SRF/RDF Szállítás - Keretszerződés 7 részben

Reference number: EKR001603172019
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Közép-Dunántúli régió-SRF/RDF szállítási feladatok

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU21 Közép-Dunántúl
Main site or place of performance:

Az ajánlattevő a jelen részben megjelölt régióban található telephelyei, átvétel az ajánlattevő telephelyein.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Keretszerződés Közép-Dunántúli régióban az NHKV Zrt. részére SRF/RDF haszonanyag hasznosításához szükséges szállítási feladatok ellátása tárgyában.

A beszerzés alapmennyisége: 46754 t/év, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.

Mindezekkel összhangban Ajánlatkérő a közszolgáltatás során 2016. július 01. után gyűjtött hulladékból származó SRF/RDF/RDF UA/UV haszonanyag hasznosításához szükséges szállítási feladatok ellátásáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretszerződések útján gondoskodik régiónkénti bontásban.

A nyertes ajánlattevők feladata, amelyekkel az Ajánlatkérő keretszerződést köt, hogy az adott régióban a meghatározott mennyiség és minőség szerinti anyagot a megjelölt termelési helyen (Közszolgáltató telephelye) átvegyék és elszállítsák a hasznosítás helyszínére. Külföldi hasznosítóhoz történő szállítás is részét képezheti a teljesítésnek.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 182-439244

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Közép-Dunántúli régió-SRF/RDF szállítási feladatok

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
28/08/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: "F TRANS" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_98157291
Postal address: Nagytarcsai Utca 4
Town: Kistarcsa
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 2143
Country: Hungary
E-mail: andras.farkas@f-trans.hu
Telephone: +36 309512133
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 126 235 997.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A módosítás a közbeszerzési eljárás eredményeképpen az 1.,2.,4.,5. és 6. részekben megkötött szerződéseket érinti, tehát Ajánlatkérő minden érintett rész tekintetében fel kívánja adni a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti szerződés módosításáról szóló tájékoztatót. A Kbt. 37. § (5) bekezdése értelmében Ajánlatkérő a szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított öt munkanapon belül köteles az (1) bekezdés j) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni közzétételre, ugyanakkor az EKR működési sajátosságából kifolyólag több részes eljárások esetében a szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetmény csak egy rész vonatkozásában adható fel. Az 5. részben megkötött szerződés módosításának időpontja: 2021. december 16.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU21 Közép-Dunántúl
Main site or place of performance:

Az ajánlattevő a jelen részben megjelölt régióban található telephelyei, átvétel az ajánlattevő telephelyein.

VII.1.4)Description of the procurement:

Keretszerződés Közép-Dunántúli régióban az NHKV Zrt. részére SRF/RDF haszonanyag hasznosításához szükséges szállítási feladatok ellátása tárgyában.

A beszerzés alapmennyisége: 46754 t/év, amely a szerződés teljesítése során 30 %-kal nőhet.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései értelmében az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása körében ajánlatkérő feladata a közszolgáltatás során elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről történő gondoskodás. A Ht. rendelkezései értelmében ajánlatkérő a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék tulajdonosa.

Mindezekkel összhangban Ajánlatkérő a közszolgáltatás során 2016. július 01. után gyűjtött hulladékból származó SRF/RDF/RDF UA/UV haszonanyag hasznosításához szükséges szállítási feladatok ellátásáról a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő keretszerződések útján gondoskodik régiónkénti bontásban.

A nyertes ajánlattevők feladata, amelyekkel az Ajánlatkérő keretszerződést köt, hogy az adott régióban a meghatározott mennyiség és minőség szerinti anyagot a megjelölt termelési helyen (Közszolgáltató telephelye) átvegyék és elszállítsák a hasznosítás helyszínére. Külföldi hasznosítóhoz történő szállítás is részét képezheti a teljesítésnek.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 12
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 138 733 360.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: "F TRANS" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_98157291
Postal address: Nagytarcsai Utca 4
Town: Kistarcsa
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 2143
Country: Hungary
E-mail: andras.farkas@f-trans.hu
Telephone: +36 309512133
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

A szerződés tárgyát képező szállítási feladatok igénybevétele Ajánlatkérő kiemelt érdeke, ugyanakkor a feladatok ajánlati áron történő ellátása jelen gazdasági helyzetben Vállalkozó részéről nem vagy csak rendkívül veszteségesen kivitelezhető, valamint a kiírt keretmennyiségek a közszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján a becsült éves maximális mennyiségeket tartalmazták, a Felek egyező akarattal a vállalkozói díj megemelését és a vállalt mennyiséget érintően a szerződés módosításáról döntöttek, annak fenntarthatósága érdekében.

A vállalkozói díjat érintő szerződésmódosítás jogalapjaként Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés

módosításának jogszerű lehetőségeit, a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített feltételeket kiemelten megvizsgálta és megállapította, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Kbt. 141. § hivatkozott rendelkezése alapján módosítható.

A vállalt mennyiséget érintő szerződésmódosítás jogalapjaként Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített feltételeket megvizsgálta, mely során megállapításra került, hogy a szerződésmódosítás folytán a műszaki tartalom változatlan marad, a módosítás új kötelezettséget Vállalkozó számára nem keletkeztet. Mindemellett Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a szerződés gazdasági egyensúlyát jelen szerződésmódosítás nem érinti.

Felek gondos mérlegelést követően a szerződés módosítását határozták el, mely módosítás a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdéseivel összhangban áll, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és az eredeti szerződés értékének 10 %-át, valamint nem változtatja meg a szerződés általános jellegtét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, illetőleg a szerződésmódosítás nem lényeges.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

A szerződés módosítása a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének e) pontján és (4) bekezdésén, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 126 235 997.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 138 733 360.00 HUF