Építési beruházás - 360301-2016

15/10/2016    S200    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2016/S 200-360301

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4–6.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagypál Sándor, ügyvezető
Telefon: +36 17766777
E-mail: nefpi@nefpi.hu
Fax: +36 17766776
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nefpi.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak-magyarországi térségben.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak-magyarországi térségben.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 70 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45240000
45247130
45232100
45232400
45232410
45232411
45232420
45232150
45232151
45231300
45233223
45233228
45232423
45252100
45252127
45252130
45252126
45252210
45252140
39350000
71320000
71322000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
NUTS-kód: HU102
NUTS-kód: HU313
NUTS-kód: HU312
NUTS-kód: HU211
NUTS-kód: HU233
NUTS-kód: HU331
NUTS-kód: HU212
NUTS-kód: HU311
NUTS-kód: HU323
NUTS-kód: HU321
NUTS-kód: HU322
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Pest, Nógrád, Heves, Fejér, Tolna, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye (ld. a VI.3) 11. pontot is).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII.19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja a szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Ennek megfelelően jelen keretmegállapodás fő tárgya az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósítandó beruházások megvalósítása az észak-magyarországi térségben, a keretösszeg erejéig.

További információk az ajánlati felhívás II.2.4) pontjában találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodás alapján megkötött egyedi szerződések várhatóan kivétel nélkül európai uniós alapból finanszírozott programmal kapcsolatos, a KEHOP 2. prioritása keretében megvalósuló beruházások.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083949
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak-magyarországi térségben

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 15
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Swietelsky Magyarország Kft.
Irinyi József u. 4–20. B. ép. V. em.
Budapest
1117
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 70 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 70 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tárgyi közbeszerzési eljárásban a jelen pont szerinti 4 gazdasági szereplő került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre:

A nyertes ajánlattevők adószáma, a szerződés aláírásának dátuma, KKV-szerinti minősítése:

— Hódút Kft.: (11081423-2-03, 29.9.2016., nem KKV),

— Swietelsky Magyarország Kft.: (14300327-2-44, 28.9.2016., nem KKV),

— Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság: (10452556-2-44, 29.9.2016., KKV).

— M-E 2020 Konzorcium (Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 12671003-2-07, KKV; EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.: 13125811-2-44, nem KKV, 29.9.2016.)

Valamennyi nyertes ajánlattevő vonatkozásában valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. A-G HÍD Konzorcium: (A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 24857538-2-44); Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 14517286-2-44) G-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.; 14541029-2-41);

2. HE-DO Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.;10683833-2-41);

3. M-E 2020 Konzorcium [Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz 12671003-2-07); EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (2225 Üllő, belterület 3753. hrsz .; 13125811-2-44);

4. Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; 10452556-2-44);

5. Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.; 14530603-2-17);

6. Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 20.; 11053727-2-04);

7. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.; 11097875-2-44);

8. MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság (3527 Miskolc, Besenyői út 26.; 11440424-2-05);

9. KKEU- ÉMo konzorcium (1162. Budapest, János u. 90/A) (ASIO Hungária Kft. [1162. Budapest, János u. 90/A; 11903457-2-42]; IMOS BRNO a.s. [Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, Česká republika; 25322257]; ASIO spol s.r.o. [Kšírova 552/45, 619 00 Brno, Česká republika; 48910848]; KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s [Okružní 19a, 638 00 Brno, Česká republika; 64506347]; ÉMI-BER Kft. [3525. Miskolc, Rácz György u. 5.; 14882209-2-05]);

10. Aqua-General Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u. 34.; 13445762-2-09);

11. Soltút Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.; 10642166-2-03);

12. Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József u. 4–20. B. ép. V. em.; 14300327-2-44);

13. Magyar Bau Holding Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület; 10776456-4-43);

14. Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., 11081423-2-03);

15. Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 73.; 13961149-2-44).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/10/2016