Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Dodávky - 360310-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

14/10/2015    S199

Belgie-Brusel: DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III

2015/S 199-360310

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku, ředitelství R: Řízení a optimalizace zdrojů, oddělení 3: Řízení výběrových řízení a zakázek v oblasti IKT
Poštovní adresa: rue Belliard 28, kancelář: 07/141
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
K rukám: pan Martin Bilbao, vedoucí oddělení
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960762
Fax: +32 22957702

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1096

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: informační technologie.
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů

Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ano

Úřední název: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Poštovní adresa: Trg republike 3
Obec: Lublaň
PSČ: SI-1000
Stát: Slovinsko

Úřední název: Společný podnik v oblasti průmyslu založeného na biotechnologiích
Poštovní adresa: avenue de la Toison d'Or 56–60
Obec: Brusel
PSČ: 1060
Stát: Belgie

Úřední název: Úřad sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
Poštovní adresa: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 2. poschodí
Obec: Riga
PSČ: LV-1050
Stát: Lotyšsko

Úřední název: Společný podnik Clean Sky 2
Poštovní adresa: avenue de la Toison d'Or 56–60
Obec: Brusel
PSČ: 1060
Stát: Belgie

Úřední název: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny
Poštovní adresa: DRB A3/042
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko

Úřední název: Soudní dvůr (Curia)
Poštovní adresa: 2540
Obec: Lucemburk
Stát: Lucembursko

Úřední název: Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
Poštovní adresa: avenue du Bourget 1
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Společný podnik ECSEL
Poštovní adresa: TO56 5/5
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Poštovní adresa: Maanweg 174
Obec: Haag
PSČ: 2516 AB
Stát: Nizozemsko

Úřední název: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Poštovní adresa: Santiago de Compostela, 12
Obec: Bilbao (Biskajsko)
PSČ: 48003
Stát: Španělsko

Úřední název: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Poštovní adresa: Rävala Pst 4
Obec: Tallinn
PSČ: 10143
Stát: Estonsko

Úřední název: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Poštovní adresa: MTC blok A, Winemakers Wharf
Obec: Valletta
PSČ: MT-1917
Stát: Malta

Úřední název: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
Poštovní adresa: P.O.Box 10 12 53
Obec: Kolín nad Rýnem
PSČ: 50452
Stát: Německo

Úřední název: Evropský úřad pro bankovnictví
Poštovní adresa: 46. podlaží, „One Canada Square“, Canary Wharf
Obec: Londýn
PSČ: E14 5AA
Stát: Spojené království

Úřední název: Evropská centrální banka
Poštovní adresa: Sonnemannstraße 22
Obec: Frankfurt nad Mohanem
PSČ: 60314
Stát: Německo

Úřední název: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Poštovní adresa: Tomtebodavägen 11A
Obec: Stockholm
PSČ: SE-171 65
Stát: Švédsko

Úřední název: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Poštovní adresa: P.O. Box 22427
Obec: Soluň
PSČ: 551 02
Stát: Řecko

Úřední název: Evropská agentura pro chemické látky
Poštovní adresa: P.O. Box 400
Obec: Helsinky
PSČ: FI-00121
Stát: Finsko

Úřední název: Evropský účetní dvůr
Poštovní adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 1615
Stát: Lucembursko

Úřední název: evropský inspektor ochrany údajů
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Brusel
PSČ: 1047
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská obranná agentura
Poštovní adresa: rue des Drapiers 17–23
Obec: Brusel
PSČ: 1050
Stát: Belgie

Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor
Poštovní adresa: rue Belliard 99
Obec: Brusel
PSČ: 1040
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská agentura pro životní prostředí
Poštovní adresa: Kongens Nytorv 6
Obec: Kodaň K
PSČ: 1050
Stát: Dánsko

Úřední název: Evropská služba pro vnější činnost
Poštovní adresa: budova „Capital“, „rond point“ Schuman 9A
Obec: Brusel
PSČ: 1000
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Poštovní adresa: P.O. Box 771
Obec: Vigo (Pontevedra)
PSČ: 36200
Stát: Španělsko

Úřední název: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Poštovní adresa: via Carlo Magno 1A
Obec: Parma PR
PSČ: 43126
Stát: Itálie

Úřední název: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Poštovní adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Obec: Dublin
Stát: Irsko

Úřední název: Agentura pro evropský GNSS
Poštovní adresa: Janovského 438/2
Obec: Praha
PSČ: 170 00
Stát: Česko

Úřední název: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Poštovní adresa: Gedimino pr. 16
Obec: Vilnius
PSČ: LT-01103
Stát: Litva

Úřední název: Evropský inovační a technologický institut
Poštovní adresa: Infopark, Neumann Janos utca 1/E.
Obec: Budapešť
PSČ: 1117
Stát: Maďarsko

Úřední název: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
Poštovní adresa: Westhafenplatz 1
Obec: Frankfurt nad Mohanem
PSČ: 60327
Stát: Německo

Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Poštovní adresa: Cais do Sodré
Obec: Lisabon
PSČ: 1249-206
Stát: Portugalsko

Úřední název: Evropská agentura pro léčivé přípravky
Poštovní adresa: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Obec: Londýn
PSČ: E14 5EU
Stát: Spojené království

Úřední název: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Poštovní adresa: Cais do Sodré
Obec: Lisabon
PSČ: 1249-289
Stát: Portugalsko

Úřední název: Evropská policejní akademie
Poštovní adresa: Ó utca 27.
Obec: Budapešť
PSČ: 1066
Stát: Maďarsko

Úřední název: Evropský policejní úřad
Poštovní adresa: P.O. Box 908 50
Obec: Haag
PSČ: 2509 LW
Stát: Nizozemsko

Úřední název: Evropská agentura pro železnice
Poštovní adresa: P.O. Box 20392
Obec: Valenciennes
PSČ: 59307
Stát: Francie

Úřední název: Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum
Poštovní adresa: COV2
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Evropské školy
Poštovní adresa: rue Joseph II 30
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Evropská nadace odborného vzdělávání
Poštovní adresa: Villa Gualino, viale Settimio Severo 65
Obec: Turín TO
PSČ: 10133
Stát: Itálie

Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací
Poštovní adresa: Vědecký a technologický park na Krétě (ITE), Vassilika Vouton
Obec: Heraklion
PSČ: 700 13
Stát: Řecko

Úřední název: Výkonná agentura pro malé a střední podniky
Poštovní adresa: place Charles Rogier 16
Obec: Brusel
PSČ: 1210
Stát: Belgie

Úřední název: Agentura Evropské unie pro základní práva
Poštovní adresa: Schwarzenbergplatz 11
Obec: Vídeň
PSČ: 1040
Stát: Rakousko

Úřední název: Společný podnik pro palivové články a vodík 2
Poštovní adresa: avenue de la Toison d'Or 56–60
Obec: Brusel
PSČ: 1060
Stát: Belgie

Úřední název: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy („Fusion for Energy“)
Poštovní adresa: Torres Diagonal Litoral, budova B3, C/ Josep Pla, 2
Obec: Barcelona (Barcelona)
PSČ: 08019
Stát: Španělsko

Úřední název: Výkonná agentura pro inovace a sítě
Poštovní adresa: W910
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Iniciativa pro inovativní léčiva
Poštovní adresa: avenue de la Toison d'Or 56–60
Obec: Brusel
PSČ: 1060
Stát: Belgie

Úřední název: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
Poštovní adresa: avenida de Europa, 4
Obec: Alicante (Alicante)
PSČ: 03008
Stát: Španělsko

Úřední název: Výkonná agentura pro výzkum
Poštovní adresa: place Rogier 16
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Společný podnik SESAR
Poštovní adresa: avenue de Cortenbergh 100
Obec: Brusel
PSČ: 1000
Stát: Belgie

Úřední název: Společný podnik Shift2Rail
Poštovní adresa: rue Demot 24–28
Obec: Brusel
PSČ: 1040
Stát: Belgie

Úřední název: Jednotný výbor pro řešení problémů
Poštovní adresa: rue de la Science 27
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie

Úřední název: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Poštovní adresa: 12E, rue Guillaume Kroll
Obec: Lucemburk
PSČ: 1882
Stát: Lucembursko

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Místo, kde každý zúčastněný orgán a každá agentura nebo instituce sídlí, včetně jeho (jejího) hlavního sídla, pracovišť nebo zastupitelských úřadů v rámci EU.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

v letech: 10
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky: V případě nákupu vybavení je počáteční doba trvání 2 roky s možností až 2 prodloužení pokaždé na dobu 1 roku (2 + 1 + 1). Tato maximální doba trvání v případě rámcových smluv podepsaných pro položky č. 1 a 2 je 4 roky v případě nákupu vybavení.
V případě nákupu údržby, modernizace a služeb je počáteční doba trvání 5 let s možností až 5 prodloužení, pokaždé na dodatečné období 1 roku (5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1). Nákup údržby, který se bude týkat vybavení zakoupeného během prvních 4 let trvání zakázky, musí být k dispozici 6 let po zakoupení příslušného vybavení, zejména vzhledem k tomu, že vybavení získané v průběhu trvání rámcové smlouvy Natacha III nemůže být k dispozici v budoucí rámcové smlouvě týkající se pořízení a údržby. Z tohoto důvodu bude mít rámcová smlouva prodlouženou dobu trvání až na 10 let s omezením na služby údržby pro položky č. 1 a 2.
V případě poradenských služeb je počáteční doba trvání 2 roky s možností až 2 prodloužení pokaždé na dobu 1 roku (2 + 1 + 1). Maximální doba trvání v případě poradenských služeb v rámci položky č. 3 bude 4 roky.
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Zřízení akvizičního kanálu pro dodávku síťového, telekomunikačního a videokonferenčního zařízení, jakož i zajištění související údržby a dalších souvisejících služeb.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

32500000 Telekomunikační přístroje na přenos dat, 32420000 Síťová zařízení, 50330000 Údržba telekomunikačních zařízení, 71316000 Poradenství v oblasti telekomunikací

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Ohledně odhadovaného objemu položky č. 1 a položky č. 2 viz oddíl VI.3 „Dodatečné informace“ tohoto oznámení o zakázce.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Pořízení síťového a telekomunikačního zařízení (sítě)
1)Stručný popis
Pořízení síťového a telekomunikačního vybavení, vrstvy 1–3 modelu OSI. Viz specifikace nabídkového řízení.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

32500000 Telekomunikační přístroje na přenos dat, 32420000 Síťová zařízení, 50330000 Údržba telekomunikačních zařízení, 71316000 Poradenství v oblasti telekomunikací

3)Množství nebo rozsah
Ohledně odhadovaného objemu položky č. 1 viz oddíl VI.3 „Dodatečné informace“ tohoto oznámení o zakázce.
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Pořízení síťového a telekomunikačního zařízení (aplikace)
1)Stručný popis
Pořízení vybavení (aplikací), vrstvy 4–7 modelu OSI. Viz specifikace nabídkového řízení.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

32500000 Telekomunikační přístroje na přenos dat, 32420000 Síťová zařízení, 50330000 Údržba telekomunikačních zařízení, 71316000 Poradenství v oblasti telekomunikací

3)Množství nebo rozsah
Ohledně odhadovaného objemu položky č. 2 viz oddíl VI.3 „Dodatečné informace“ tohoto oznámení o zakázce.
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 3 Název: Poradenské služby
1)Stručný popis
Poradenské služby týkající se síťového a telekomunikačního vybavení.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

32500000 Telekomunikační přístroje na přenos dat, 32420000 Síťová zařízení, 50330000 Údržba telekomunikačních zařízení, 71316000 Poradenství v oblasti telekomunikací

3)Množství nebo rozsah
Ohledně odhadovaného objemu položky č. 3 viz specifikace nabídkového řízení.
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
5)Další informace o částech zakázky

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ano
uveďte popis těchto zvláštních podmínek: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz specifikace nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
DIGIT/R3/PO/2015/020.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Předběžné oznámení

Číslo oznámení v Úř. věst: 2015/S 63-109956 ze dne 31.3.2015

IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
22.12.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11.1.2016 - 10:30

Místo:

Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku, rue Belliard 28, 1049 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může účastnit nanejvýš 2 zástupci každého uchazeče. Z bezpečnostních a organizačních důvodů by uchazeči měli zaslat kopii dokladu totožnosti dotyčné osoby (osob) e-mailem Generálnímu ředitelství pro informatiku (na e-mailovou adresu: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu), a to nejpozději 2 pracovní dny před otevíráním nabídek, přičemž Generální ředitelství pro informatiku si vyhrazuje právo odmítnout přijmutí zástupce uchazeče k otevírání nabídek, pokud tak uchazeč neučiní.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Orientačně uvádíme, že celková částka přidělená pro stávající smlouvu Natacha II byla 196 102 008,34 EUR. Tuto smlouvu využívá 47 orgánů EU a od dubna 2012 až donedávna bylo vyčerpáno přibližně 50 % maximální částky. Hodnota zadaná pro budoucí rámcovou smlouvu (všechny položky) se odhaduje až o 50 % vyšší, než byla hodnota zadaná v případě Natacha II. Nicméně tento odhad nevytváří žádný bezpodmínečný závazek pro orgány EU a zadávací úředník může tento odhad změnit v jakékoliv fázi výběrového řízení.

Specifikace nabídkového řízení a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou zpřístupněny na této internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1096

Pokud si zúčastněné strany přejí zaregistrovat se z internetové stránky, mohou tak učinit. Díky tomu budou informováni prostřednictvím systému elektronického podávání nabídek v případě, že bude k dispozici aktualizace této výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Zainteresované strany, které se nezaregistrují, vyzýváme k pravidelné kontrole internetové stránky. Komise nezodpovídá za případy, kdy se uchazeči nedozví o dalších informacích týkající se této výzvy k podání nabídek, které budou zveřejněny na zmíněné internetové stránce. Nebudou vydávány žádné tištěné informace. Generální ředitelství pro informatiku získalo v roce 2008 osvědčení „EMAS“ a přijímá tedy normy ekologického chování. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání

Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro informatiku, ředitelství R: Řízení a optimalizace zdrojů, oddělení 3: Řízení výběrových řízení a zakázek v oblasti IKT
Poštovní adresa: rue Belliard 28, kancelář: 07/142
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960762
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
2.10.2015