S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 360310-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

14/10/2015    S199

Belgicko-Brusel: DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III

2015/S 199-360310

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku, Riaditeľstvo R: správa a optimalizácia zdrojov, oddelenie 3: oddelenie riadenia obstarávaní a zmlúv v oblasti IKT
Poštová adresa: rue Belliard 28, kancelária: 07/141
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: pán Martin Bilbao, vedúci oddelenia
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 22960762
Fax: +32 22957702

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1096

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: informačné technológie.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: áno

Úradný názov: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
Poštová adresa: Trg republike 3
Mesto/obec: Ľubľana
PSČ: SI-1000
Štát: Slovinsko

Úradný názov: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály
Poštová adresa: avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1060
Štát: Belgicko

Úradný názov: Úrad orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
Poštová adresa: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 2. poschodie
Mesto/obec: Riga
PSČ: LV-1050
Štát: Lotyšsko

Úradný názov: spoločný podnik Čisté nebo 2
Poštová adresa: avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1060
Štát: Belgicko

Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny
Poštová adresa: DRB A3/042
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko

Úradný názov: Súdny dvor (Kúria)
Poštová adresa: 2540
Mesto/obec: Luxemburg
Štát: Luxembursko

Úradný názov: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru
Poštová adresa: avenue du Bourget 1
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Úradný názov: Spoločný podnik ECSEL
Poštová adresa: TO56 5/5
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
Poštová adresa: Maanweg 174
Mesto/obec: Haag
PSČ: 2516 AB
Štát: Holandsko

Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Poštová adresa: Santiago de Compostela, 12
Mesto/obec: Bilbao (Biscay)
PSČ: 48003
Štát: Španielsko

Úradný názov: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Poštová adresa: Rävala Pst 4
Mesto/obec: Tallinn
PSČ: 10143
Štát: Estónsko

Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl
Poštová adresa: MTC Blok A, Winemakers Wharf
Mesto/obec: Valletta
PSČ: MT-1917
Štát: Malta

Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
Poštová adresa: PO Box 10 12 53
Mesto/obec: Kolín nad Rýnom
PSČ: 50452
Štát: Nemecko

Úradný názov: Európsky orgán pre bankovníctvo
Poštová adresa: 46. poschodie, One Canada Square, Canary Wharf
Mesto/obec: Londýn
PSČ: E14 5AA
Štát: Spojené kráľovstvo

Úradný názov: Európska centrálna banka
Poštová adresa: Sonnemannstraße 22
Mesto/obec: Frankfurt nad Mohanom
PSČ: 60314
Štát: Nemecko

Úradný názov: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Poštová adresa: Tomtebodavägen 11A
Mesto/obec: Štokholm
PSČ: SE-171 65
Štát: Švédsko

Úradný názov: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Poštová adresa: PO Box 22427
Mesto/obec: Solún
PSČ: 551 02
Štát: Grécko

Úradný názov: Európska chemická agentúra
Poštová adresa: PO Box 400
Mesto/obec: Helsinki
PSČ: FI-00121
Štát: Fínsko

Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko

Úradný názov: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1047
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska obranná agentúra
Poštová adresa: rue des Drapiers 17 – 23
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1050
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európsky hospodársky a sociálny výbor
Poštová adresa: rue Belliard 99
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1040
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Kodaň K
PSČ: 1050
Štát: Dánsko

Úradný názov: Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Poštová adresa: hlavná budova, kruhový objazd Schuman 9A
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1000
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
Poštová adresa: PO Box 771
Mesto/obec: Vigo (Pontevedra)
PSČ: 36200
Štát: Španielsko

Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
Poštová adresa: via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma PR
PSČ: 43126
Štát: Taliansko

Úradný názov: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Poštová adresa: Wyattville Road, Loughlinstown
Mesto/obec: Dublin
Štát: Írsko

Úradný názov: Agentúra pre európsky GNSS
Poštová adresa: Janovského 438/2
Mesto/obec: Praha
PSČ: 170 00
Štát: Česko

Úradný názov: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Poštová adresa: Gedimino pr. 16
Mesto/obec: Vilnius
PSČ: LT-01103
Štát: Litva

Úradný názov: Európsky inovačný a technologický inštitút
Poštová adresa: Infopark, Neumann János utca 1/E.
Mesto/obec: Budapešť
PSČ: 1117
Štát: Maďarsko

Úradný názov: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
Poštová adresa: Westhafenplatz 1
Mesto/obec: Frankfurt nad Mohanom
PSČ: 60327
Štát: Nemecko

Úradný názov: Európska námorná bezpečnostná agentúra
Poštová adresa: Cais do Sodré
Mesto/obec: Lisabon
PSČ: 1249-206
Štát: Portugalsko

Úradný názov: Európska agentúra pre lieky
Poštová adresa: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Mesto/obec: Londýn
PSČ: E14 5EU
Štát: Spojené kráľovstvo

Úradný názov: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
Poštová adresa: Cais do Sodré
Mesto/obec: Lisabon
PSČ: 1249-289
Štát: Portugalsko

Úradný názov: Európska policajná akadémia
Poštová adresa: Ó utca 27.
Mesto/obec: Budapešť
PSČ: 1066
Štát: Maďarsko

Úradný názov: Európsky policajný úrad
Poštová adresa: PO Box 908 50
Mesto/obec: Haag
PSČ: 2509 LW
Štát: Holandsko

Úradný názov: Európska železničná agentúra
Poštová adresa: PO Box 20392
Mesto/obec: Valenciennes
PSČ: 59307
Štát: Francúzsko

Úradný názov: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum
Poštová adresa: COV2
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európske školy
Poštová adresa: rue Joseph II 30
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Poštová adresa: Villa Gualino, viale Settimio Severo 65
Mesto/obec: Turín TO
PSČ: 10133
Štát: Taliansko

Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
Poštová adresa: Vedecký a technologický park Kréty (ITE), Vassilika Vouton
Mesto/obec: Heraklion
PSČ: 700 13
Štát: Grécko

Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky
Poštová adresa: place Charles Rogier 16
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1210
Štát: Belgicko

Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre základné práva
Poštová adresa: Schwarzenbergplatz 11
Mesto/obec: Viedeň
PSČ: 1040
Štát: Rakúsko

Úradný názov: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2
Poštová adresa: avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1060
Štát: Belgicko

Úradný názov: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy („Fusion for Energy“)
Poštová adresa: Torres Diagonal Litoral, budova B3, C/ Josep Pla, 2
Mesto/obec: Barcelona (Barcelona)
PSČ: 08019
Štát: Španielsko

Úradný názov: Výkonná agentúra pre inovácie a siete
Poštová adresa: W910
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Úradný názov: Iniciatíva pre inovačné lieky
Poštová adresa: avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1060
Štát: Belgicko

Úradný názov: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
Poštová adresa: avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante (Alicante)
PSČ: 03008
Štát: Španielsko

Úradný názov: Výkonná agentúra pre výskum
Poštová adresa: place Rogier 16
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Úradný názov: Spoločný podnik SESAR
Poštová adresa: avenue de Cortenbergh 100
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1000
Štát: Belgicko

Úradný názov: spoločný podnik Shift2Rail
Poštová adresa: rue Demot 24 – 28
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1040
Štát: Belgicko

Úradný názov: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Poštová adresa: rue de la Science 27
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko

Úradný názov: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Poštová adresa: 12E, rue Guillaume Kroll
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 1882
Štát: Luxembursko

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Miesto, kde každá zúčastnená inštitúcia, agentúra alebo orgán EÚ má pracovisko vrátane hlavného sídla, prevádzkových pracovísk alebo zastupiteľských kancelárií v EÚ.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 10
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než štyri roky: Pôvodné trvanie pre nákup zariadenia predstavuje 2 roky s možnosťou predĺženia 2-krát, v každom prípade na 1-ročné obdobie (2 + 1 + 1). Toto maximálne trvanie rámcových zmlúv podpísaných pre časti 1 a 2 znamená 4 roky pre obstaranie zariadenia.
Pôvodné trvanie pre obstaranie údržby, modernizácie a služieb je 5 rokov s možnosťou predĺženia až 5-krát, v každom prípade na ďalšie 1-ročné obdobie (5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1). Poskytnutie údržby, ktoré sa budú týkať zariadenia zakúpeného počas prvých 4 rokov platnosti zmluvy, má byť k dispozícii počas 6 rokov po nákupe dotyčného zariadenia, vzhľadom predovšetkým na to, že zariadenie zaobstarané počas platnosti rámcovej zmluvy Natacha III nemôže byť k dispozícii v rámci budúcej rámcovej zmluvy na nákup a údržbu. Teda bude mať rámcová zmluva predĺžené trvanie až na 10 rokov, ktoré je obmedzené na údržbárske služby v rámci častí 1 a 2.
Pôvodné trvanie pre poradenské služby predstavuje 2 roky s možnosťou predĺženia 2-krát, v každom prípade na 1-ročné obdobie (2 + 1 + 1). Maximálne trvanie pre poradenské služby v rámci časti 3 predstavuje 4 roky.
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zriadenie kanála obstarania pre dodávku sieťového, telekomunikačného a videokonferenčného zariadenia a zároveň poskytnutie príslušnej údržby a ďalších súvisiacich služieb.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

32500000 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál, 32420000 Sieťové zariadenia, 50330000 Údržba telekomunikačných zariadení, 71316000 Poradenské služby pre oblasť telekomunikácií

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Pre predpokladaný rozsah časti 1 a časti 2 pozri oddiel VI.3 „Doplňujúce informácie“ tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Obstaranie sieťového a telekomunikačného zariadenia (siete)
1)Stručný opis
Obstaranie sieťového a telekomunikačného zariadenia, vrstvy 1 – 3 modelu OSI. Pozri súťažné podklady.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

32500000 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál, 32420000 Sieťové zariadenia, 50330000 Údržba telekomunikačných zariadení, 71316000 Poradenské služby pre oblasť telekomunikácií

3)Množstvo alebo rozsah
Pre predpokladaný rozsah časti 1 pozri oddiel VI.3 „Doplňujúce informácie“ tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Obstaranie sieťového a telekomunikačného zariadenia (aplikácie)
1)Stručný opis
Obstaranie zariadenia (aplikácií), vrstvy 4 – 7 modelu OSI. Pozri súťažné podklady.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

32500000 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál, 32420000 Sieťové zariadenia, 50330000 Údržba telekomunikačných zariadení, 71316000 Poradenské služby pre oblasť telekomunikácií

3)Množstvo alebo rozsah
Pre predpokladaný rozsah časti 2 pozri oddiel VI.3 „Doplňujúce informácie“ tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 3 Názov: Poradenské služby
1)Stručný opis
Poradenské služby tákajúce sa sieťového a telekomunikačného zariadenia.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

32500000 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál, 32420000 Sieťové zariadenia, 50330000 Údržba telekomunikačných zariadení, 71316000 Poradenské služby pre oblasť telekomunikácií

3)Množstvo alebo rozsah
Pre predpokladaný rozsah časti 3 pozri súťažné podklady.
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozri súťažné podklady.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Pozri súťažné podklady.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
DIGIT/R3/PO/2015/020.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 63-109956 z 31.3.2015

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
22.12.2015
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11.1.2016 - 10:30

Miesto:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku, rue Belliard 28, 1049 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania obálok s ponukami sa môžu zúčastniť najviac 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z bezpečnostných a organizačných dôvodov by mali uchádzači odoslať kópiu preukazu totožnosti tejto osoby (týchto osôb) e-mailom Generálnemu riaditeľstvu pre informatiku (na e-mailovú adresu: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu) najneskôr 2 pracovné dni pred otváraním ponúk. V prípade, že tak neurobia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku si vyhradzuje právo odmietnuť prístup zástupcu (zástupcov) uchádzača na otváranie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Len na informačné ciele, celková hodnota udelená pre aktuálnu zmluvu Natacha II bola 196 102 008,34 EUR. Túto zmluvu využíva 47 inštitúcií EÚ a od apríla 2012 až donedávna bolo vyčerpaných približne 50 % maximálnej čiastky. Hodnota udelená k budúcej rámcovej zmluvy (pre všetky časti) sa odhaduje na 50 % vyššej ako hodnota udelená pre Natacha II. Tento odhad však neznamená žiadny záväzok zo strany inštitúcií EÚ a zadávací úradník môže kedykoľvek revidovať tento odhad počas počas obstarávacieho konania.

Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1096

Ak si to želajú, záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom internetovej stránky. Vďaka tomu budú môcť byť informovaní prostredníctvom systému na elektronické predkladanie ponúk v prípade, že bude k dispozícii aktualizácia súčasnej výzvy na predkladanie ponúk. Neregistrované strany žiadame, aby pravidelne navštevovali túto webovú stránku. Komisia nebude niesť zodpovednosť za to, ak si uchádzači nevšimnú ďalšie informácie týkajúce sa tejto výzvy na predloženie ponúk, zverejnené na internetovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená kópia. Generálne riaditeľstvo pre informatiku získalo osvedčenie „EMAS“ v roku 2008 a preto uplatňuje ekologicky prívetivé správanie. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie ich environmentálneho pôsobenia.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, kedy túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku, Riaditeľstvo R: správa a optimalizácia zdrojov, oddelenie 3: oddelenie riadenia obstarávaní a zmlúv v oblasti IKT
Poštová adresa: rue Belliard 28, kancelária: 07/142
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 22960762
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
2.10.2015