Servicios - 360410-2019

31/07/2019    S146

Polonia-Szczecin: Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción

2019/S 146-360410

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 126-308654)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Dirección postal: ul. Korsarzy 34
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-540
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, pok. 28
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Teléfono: +48 914419127
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi inżyniera kontraktu wraz z weryfikatorem jakości danych przyjmowanych do PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny)

Número de referencia: WOiRZL.II.272.25.2019.DR
II.1.2)Código CPV principal
79421000 Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz weryfikatora jakości danych przyjmowanych do PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w ramach realizacji Projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
26/07/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 126-308654

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Litera a) punktor trzeci
En lugar de:

• 1 usługę doradczą o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto, w skład której wchodziło w szczególności pozyskanie i weryfikacja jakości danych oraz przekazanie ich do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, do którego zostały przyjęte;

Léase:

• 1 usługę doradczą o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto, w skład której wchodziło w szczególności weryfikacja jakości danych, doradztwo w pozyskaniu i procesie przekazania ich do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, do którego zostały przyjęte;

VII.2)Otras informaciones adicionales: