Palvelut - 360551-2019

31/07/2019    S146    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Joensuu: Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut

2019/S 146-360551

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Siun sote — Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
FI27320952
Tikkamäentie 16, M-talo 3. krs.
Joensuu
80210
Suomi
Yhteyshenkilö: Sirpa Kuisma
Puhelin: +358 133300
Sähköpostiosoite: hankinnat@siunsote.fi
NUTS-koodi: FI1D3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.siunsote.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lääkäripalvelujen hankinta, Kiteen terveysaseman kiirevastaanotto — Siun sote (uudelleen kilpailutus)

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85120000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Siun soten toimitiloissa suoritettavat kiirevastaanoton lääkäripalvelut Kiteen terveysasemalla.

Palvelun tuotantoon valitaan kolme (3) hyväksyttävän tarjouksen tehnyttä palveluntuottajaa. Hankinnat tehdään valituilta palveluntuottajilta kalenterikuukausittain puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksessä.

Sopimuskausi on 1.5.2019—30.4.2021. Sopimus jatkuu kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella ajalle 1.5.2021—30.4.2022 ja 1.5.2022—30.4.2023, ellei Siun sote irtisano sopimusta päättymään sopimus- tai optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85120000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D3
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kiteen terveysasema

Arppentie 6

82500 Kitee

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Siun sote ostaa tarvitsemaansa kiirevastaanoton lääkäripalvelua keskimäärin 46 tuntia viikossa siten, että palvelu tulee suorittaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 10:00— 18:00 välisenä aikana sekä lauantaisin klo 9:00—15:00 välisenä aikana. Työtehtävät ovat luonteeltaan terveysasemalla tehtävää kiirevastaanottoa. Tavoitteena on, että yhden (1) tunnin aikana otetaan vastaan 3—4 potilasta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimus jatkuu kahdella (2) yhden (1) vuoden optiovuodella ajalle 1.5.2021—30.4.2022 ja 1.5.2022—30.4.2023, ellei Siun sote irtisano sopimusta päättymään sopimus- tai optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 063-147663
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Lääkäripalvelujen hankinta, Kiteen terveysaseman kiirevastaanotto — Siun sote (uudelleen kilpailutus)

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukainen hankintamenettelyn keskeyttäminen. Tarjousten jätön määräaikaan 17.4.2019 mennessä ei saapunut yhtään tarjousta. Hankinta tullaan kilpailuttamaan dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) sisäisissä kilpailutuksissa: Lääkäripalvelujen hankinta — Siun sote sairaalapalvelut, vastaanottopalvelut, kuntoutus, 24/7–palvelualue ja Siun työterveys Oy (ilmoituksen numero HILMA:ssa 2019-011316, ilmoituksen numero EUVL:ssä 2019/S 097-235920).

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/07/2019