Tjenesteydelser - 360672-2020

31/07/2020    S147

Belgien-Bruxelles: Rammetjenesteydelseskontrakt om levering af »cateringtjenester til EDA«

2020/S 147-360672

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Forsvarsagentur
Postadresse: Rue des Drapiers 17-23
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eda.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6831
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6831
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammetjenesteydelseskontrakt om levering af »cateringtjenester til EDA«

Sagsnr.: 20.CSD.OP.229
II.1.2)Hoved-CPV-kode
55520000 Cateringvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedformålet med rammekontrakten er levering af cateringtjenester, herunder morgenmad og frokost (som hovedsageligt består i levering af sandwicher) til EDA's officielle møder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på e-tendering-adressen angivet i del I.3) »Kommunikation«.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen vil blive fornyet automatisk op til tre gange, hver gang for en periode på 12 måneder, medmindre en skriftlig meddelelse om det modsatte fremsendes af en af parterne og modtages af den anden tre måneder før udløbet af perioden, der er angivet i aftalens artikel I.3.5). Forlængelse medfører ikke ændringer eller udsættelse af eksisterende forpligtelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på e-tendering-adressen angivet i del I.3) »Kommunikation«.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/09/2020
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), Rue des Drapiers 17-23, 1050 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

En bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes meddele dette ved fremsendelse af en e-mail til procurement@eda.europa.eu senest 48 timer i forvejen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på e-tendering-adressen angivet i del I.3) »Kommunikation«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan fremsættes bemærkninger vedrørende udbudsproceduren til den ordregivende myndighed pr. e-mail til procurement@eda.europa.eu

Hvis der menes at være tale om fejl og forsømmelser, kan der indgives en klage til Den Europæiske Ombudsmand i to år efter, der er opnået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu).

Senest to måneder efter meddelelsen om tildeling kan De indgive en anmodning om annullering af beslutningen om tildeling. Enhver fremsat anmodning og eventuelle svar fra os eller klager over eventuel fejladministration vil hverken have til formål eller kunne bevirke opsættelse af fristen for indgivelse af en anmodning om annullering, eller at der påbegyndes en ny frist for indgivelse af en anmodning om annullering. Organet med ansvar for at behandle annulleringsprocedurer er angivet i punkt VI.4.1) i udbudsbekendtgørelsen.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/07/2020