Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 360685-2020

31/07/2020    S147

Pakistan-Islamabad: Sigurnosne usluge za Delegaciju Europske unije i ured ECHO-a u Pakistanu

2020/S 147-360685

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 117-282805)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska unija, Delegation of the European Union to Pakistan
Poštanska adresa: House 9, street 88, Sector 6G/3
Mjesto: Islamabad
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: Sector G6/3
Država: Pakistan
Osoba za kontakt: Head of Administration
E-pošta: delegation-pakistan-hoa@eeas.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eeas.europa.eu/delegations
Adresa profila kupca: https://eeas.europa.eu/delegations/pakistan/area/jobs-funds_en
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, General Directorate of civil protection and European humanitarian Operations (ECHO)
Poštanska adresa: House 66, street 89, Sector 6G/3
Mjesto: Islamabad
NUTS kod: 00 Not specified
Poštanski broj: Sector G6/3
Država: Pakistan
Osoba za kontakt: Head of Office
E-pošta: echo.islamabad@echofield.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/echo/
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/echo/where/asia-and-pacific/pakistan_en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sigurnosne usluge za Delegaciju Europske unije i ured ECHO-a u Pakistanu

Referentni broj: EEAS/DELPAKI/2020/CPN/0002
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izvoditelj mora pružiti ljudske i materijalne resurse nužne za osiguravanje sigurnosti osoba i imovine za koje je odgovoran javni naručitelj. Glavne usluge koje će se pružati mogu obuhvaćati, među ostalim, usluge zaštitara i sustave „aktivnog” praćenja s pomoću GPS-a/GPRS-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/07/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 117-282805

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 10/08/2020
Glasi:
Datum: 01/09/2020
VII.2)Ostali dodatni podaci: