Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 360692-2020

31/07/2020    S147

Belgien-Bryssel: Portföljförvaltning avseende immateriella rättigheter

2020/S 147-360692

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 138-338268)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC — Joint Research Centre, JRC.I — Competences (Ispra), JRC.I.4 — Intellectual Property and Technology Transfer
Postadress: CDMA 05/035, Rue du Champ de Mars 21
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1050
Land: Belgien
E-post: jrc-ispra-dir-i-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Postadress: P.O.Box 400
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postnummer: FI-00121
Land: Finland
E-post: ipr@echa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://echa.europa.eu/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Portföljförvaltning avseende immateriella rättigheter

Referensnummer: JRC/2020/OP/1007
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79100000 Juridiska tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommissionens portfölj för immateriella rättigheter omfattar industriell äganderätt (patent, formgivning och varumärken). För att förvalta EU:s immaterialrättsportfölj, och i synnerhet för alla åtgärder inför någon av immaterialrättsmyndigheterna i och utanför EU, krävs ofta företrädare. Denna upphandling avser huvudsakligen all verksamhet vid immaterialrättskontor, inbegripet ansökningar om registrering, registreringsförfaranden, invändnings- och ogiltighetsförfaranden, förnyelse och utbetalning av livräntor. Det handlar om en återkommande upphandling.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/07/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 138-338268

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Del nr: 1 and 2
I stället för:
Datum: 31/08/2020
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 09/09/2020
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Del nr: 1 and 2
I stället för:
Datum: 01/09/2020
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 10/09/2020
Lokal tid: 15:00
VII.2)Övriga upplysningar: