Услуги - 360694-2020

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: Поддръжка за изготвяне на Официалния вестник
NDНомер на публикацията на обявлението360694-2020
PDДата на публикуване31/07/2020
OJНомер на броя на ОВ S147
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаСлужба за публикации на Европейския съюз
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейски инвестиционен фонд
DSДокумент изпратен27/07/2020
DTКраен срок за подаване09/09/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)72600000 - Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU00
IAИнтернет адрес (URL)https://op.europa.eu/en/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048