Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 360694-2020

31/07/2020    S147

Luxemburg-Luxemburg: Sprijin pentru producerea Jurnalului Oficial

2020/S 147-360694

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 132-322375)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene
Adresă: Rue Mercier 2
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: 2985
Țară: Luxemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://op.europa.eu/en/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sprijin pentru producerea Jurnalului Oficial

Număr de referinţă: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)Cod CPV principal
72600000 Servicii de asistenţă şi de consultanţă informatică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul anunțului de participare este selectarea a doi (2) operatori economici pentru furnizarea de servicii de asistență pentru producție pentru aplicația utilizată pentru pregătirea și editarea bugetului Uniunii Europene (UE) și funcționarea unui birou de asistență XML privind crearea și producerea Jurnalului Oficial (JO) al UE.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/07/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 132-322375

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.1.5)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Valoarea totală estimată
În loc de:

Valoare fără TVA: 1 000 000,00 EUR

A se citi:

Valoare fără TVA: 1 400 000,00 EUR

Numărul secţiunii: II.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Valoarea estimată
În loc de:

Valoare fără TVA: 1 000 000,00 EUR

A se citi:

Valoare fără TVA: 1 400 000,00 EUR

VII.2)Alte informații suplimentare: