Služby - 360694-2020

31/07/2020    S147

Luxembursko-Luxemburg: Podpora tvorby Úradného vestníka

2020/S 147-360694

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 132-322375)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
Poštová adresa: Rue Mercier 2
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: 2985
Štát: Luxembursko
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://op.europa.eu/en/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora tvorby Úradného vestníka

Referenčné číslo: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)Hlavný kód CPV
72600000 Počítačové podporné služby a poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom výzvy na súťaž je výber 2 hospodárskych subjektov na poskytovanie služieb podpory v oblasti tvorby pre aplikáciu používanú na prípravu a úpravu rozpočtu Európskej únie (EÚ) a prevádzkovanie helpdesku XML týkajúceho sa vzniku a tvorby Úradného vestníka EÚ (ďalej len „Ú. v. EÚ“).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/07/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 132-322375

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.5)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná celková hodnota
Namiesto:

Hodnota bez DPH: 1 000 000,00 EUR

má byť:

Hodnota bez DPH: 1 400 000,00 EUR

Číslo oddielu: II.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná hodnota
Namiesto:

Hodnota bez DPH: 1 000 000,00 EUR

má byť:

Hodnota bez DPH: 1 400 000,00 EUR

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: