Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 360694-2020

31/07/2020    S147

Luxembursko-Luxemburg: Podpora tvorby Úradného vestníka

2020/S 147-360694

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 132-322375)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
Poštová adresa: Rue Mercier 2
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: 2985
Štát: Luxembursko
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://op.europa.eu/en/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora tvorby Úradného vestníka

Referenčné číslo: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)Hlavný kód CPV
72600000 Počítačové podporné služby a poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom výzvy na súťaž je výber 2 hospodárskych subjektov na poskytovanie služieb podpory v oblasti tvorby pre aplikáciu používanú na prípravu a úpravu rozpočtu Európskej únie (EÚ) a prevádzkovanie helpdesku XML týkajúceho sa vzniku a tvorby Úradného vestníka EÚ (ďalej len „Ú. v. EÚ“).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/07/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 132-322375

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.5)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná celková hodnota
Namiesto:

Hodnota bez DPH: 1 000 000,00 EUR

má byť:

Hodnota bez DPH: 1 400 000,00 EUR

Číslo oddielu: II.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná hodnota
Namiesto:

Hodnota bez DPH: 1 000 000,00 EUR

má byť:

Hodnota bez DPH: 1 400 000,00 EUR

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: