Services - 36073-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Budapest: Engineering design services

2022/S 015-036073

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Magyarországi Evangélikus Egyház
National registration number: EKRSZ_38053904
Postal address: Üllői Út 24
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1085
Country: Hungary
Contact person: Kocsis István
E-mail: kocsis.istvan@lutheran.hu
Telephone: +36 14832260
Fax: +36 14863554
Internet address(es):
Main address: http://www.evangelikus.hu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rehabilitációs-ápolási szakkórház tervezése

Reference number: EKR001112342020
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rehabilitációs-ápolási szakkórház tervezése

II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1085 Budapest, Üllői út 24.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyarországi Evangélikus Egyház budapesti rehabilitációs-ápolási szakkórháza (továbbiakban: Beruházás) tervezési feladatainak ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, statika, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológiai tervezés.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

Nyertes Ajánlattevő köteles elvégezni a szükséges kiegészítő kutatásokat, felméréseket bármely érintett szakterület esetében.

A tervezési feladat a következő fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési Fázis

1) Felmérési és Adatgyűjtési Rész

2) Telekegyesítési/ Változási Vázrajz Készítési Rész

3) Szomszédos Épületek Állapotfelmérése Rész

4) Koncepció Terv Készítési Rész

5) Vázlatterv Készítési Rész

II.) Engedélyezési Terv Fázis

III.) Kiviteli Terv Fázis

IV. Közreműködési Fázis (opcionális)

V.) Művezetési Fázis (opcionális)

A tervezett Beruházás a Budapest VII. kerület, Szövetség utca 14-16. (helyrajzi szám: Budapest belterület 33625) szám alatti ingatlan területén lévő kórházépület felújításával, és a Budapest VII. kerület, Hársfa utca 13-15. (helyrajzi szám: Budapest belterület 33641) alatti ingatlan területén új kórházépület építésével fog megvalósulni.

A tervezett beruházás eredményeként meg fog újulni a mintegy nettó 3 430 m2 szintterületű Szövetség utca 14-16. alatti kórházépület, valamint mintegy nettó 12 800 m2 szintterületű új kórházépület fog létrejönni a Hársfa utca 13-15. alatt ingatlan területén.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 143-380837

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Rehabilitációs-ápolási szakkórház tervezése

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
16/07/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
National registration number: EKRSZ_13510701
Postal address: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/b.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1043
Country: Hungary
E-mail: kpluszk@kpluszk.hu
Telephone: +36 14317160
Internet address: http://www.kpluszk.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 648 440 000.00 HUF

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Szerződésmódosítás dátuma: 2021.01.14.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71320000 Engineering design services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71320000 Engineering design services
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

1085 Budapest, Üllői út 24.

VII.1.4)Description of the procurement:

Nyertes Ajánlattevő feladata a Magyarországi Evangélikus Egyház budapesti rehabilitációs-ápolási szakkórháza (továbbiakban: Beruházás) tervezési feladatainak ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, statika, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológiai tervezés.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő Szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

Nyertes Ajánlattevő köteles elvégezni a szükséges kiegészítő kutatásokat, felméréseket bármely érintett szakterület esetében.

A tervezési feladat a következő fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési Fázis

1) Felmérési és Adatgyűjtési Rész

2) Telekegyesítési/ Változási Vázrajz Készítési Rész

3) Szomszédos Épületek Állapotfelmérése Rész

4) Koncepció Terv Készítési Rész

5) Vázlatterv Készítési Rész

II.) Engedélyezési Terv Fázis

III.) Kiviteli Terv Fázis

IV. Közreműködési Fázis (opcionális)

V.) Művezetési Fázis (opcionális)

A tervezett Beruházás a Budapest VII. kerület, Szövetség utca 14-16. (helyrajzi szám: Budapest belterület 33625) szám alatti ingatlan területén lévő kórházépület felújításával, és a Budapest VII. kerület, Hársfa utca 13-15. (helyrajzi szám: Budapest belterület 33641) alatti ingatlan területén új kórházépület építésével fog megvalósulni.

A tervezett beruházás eredményeként meg fog újulni a mintegy nettó 3 430 m2 szintterületű Szövetség utca 14-16. alatti kórházépület, valamint mintegy nettó 12 800 m2 szintterületű új kórházépület fog létrejönni a Hársfa utca 13-15. alatt ingatlan területén.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 48
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 648 440 000.00 HUF
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
National registration number: EKRSZ_13510701
Postal address: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/b.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1043
Country: Hungary
E-mail: kpluszk@kpluszk.hu
Telephone: +36 14317160
Internet address: http://www.kpluszk.hu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Felek a Szerződés IV.1. pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:

„1.1. Megrendelő az Ajánlati Felhívásban tájékoztatta az ajánlattevőket, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel a Közbeszerzési Eljárás megindításának időpontjában nem rendelkezik. Az 1308/2018. (VII.15.) Korm. határozat alapján biztosított forrás a Szerződés teljesítéséhez nem elegendő. Megrendelő tájékoztatta továbbá az ajánlattevőket, hogy az anyagi fedezet biztosítása érdekében támogatási kérelmet fog benyújtani Magyarország Kormánya felé.

1.2. Jelen Szerződés a felek aláírását követően a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján az alábbi feltétel bekövetkezése esetén lép hatályba (feltételes közbeszerzés):

a) Ha a Megrendelő támogatásra irányuló igénye a Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított tíz (10) hónapon belül nem kerül elfogadásra, vagy az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra, úgy Jelen Szerződés nem lép hatályba, hanem Tervező irányába bármiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb térítési kötelezettség nélkül megszűnik.

b) Ha a Megrendelő támogatásra irányuló igénye a szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított tíz (10) hónapon belül elfogadásra kerül, és ezáltal a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet biztosított, úgy Jelen Szerződés hatályba lép. A hatálybalépés napja, a Megrendelő által történő értesítés Tervező által történő kézhezvételének napja.

Megrendelő a támogatásról szóló döntés kézhezvételétől, és így a Szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásáról három (3) munkanapon belül írásban köteles értesíteni a Tervezőt.

c) Megrendelő a fenti a)-b) pontokban foglaltak ellenére bármikor jogosult arra, hogy a fenti a)-b) pontokban foglalt feltételek teljesülésétől eltekintsen, és egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést, annak mindkét fél általi aláírásától számított tíz (10) hónapon belül hatályba léptesse, amennyiben a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet - Megrendelő támogatásra irányuló igényétől függetlenül - a Közbeszerzési Eljárás megindítását követően Magyarország Kormánya által biztosításra kerül.

Megrendelő a támogatásról szóló döntés kézhezvételétől, és így a Szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állásáról három (3) munkanapon belül írásban köteles értesíteni a Tervezőt.”

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

1. A Szerződés IV.1. pontja szerint a Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltétele a teljes tervezési díj összegének megfelelő összegű, a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet - Megrendelő támogatási igénye alapján, vagy attól függetlenül - Magyarország Kormánya általi biztosítása. Amennyiben a felfüggesztő feltétel a Szerződés a Felek aláírásától számított 6 (hat) hónapon nem következik be, azaz a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet nem kerül biztosításra, a Szerződés nem lép hatályba.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltétele - a fenti 1. pont alapján - Megrendelő támogatási kérelme elfogadása, vagy Magyarország Kormánya egyéb döntése útján a jelen szerződésmódosítás (továbbiakban: „Szerződésmódosítás”) aláírásáig nem következett be.

3. Felek rögzítik, hogy az 1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat, valamint az 1212/2020. (V. 12.) Korm. határozat továbbra is hatályban van, azaz Magyarország Kormánya a Beruházás megvalósítását továbbra is támogatja, továbbá Magyarország Kormánya Megrendelő támogatási igénye vonatkozásában elutasító döntést nem hozott. Mindezekre tekintettel Felek, a Szerződés IV.1. pontjában meghatározott felfüggesztő feltétel bekövetkezésére megjelölt határidőt további négy hónappal meg kívánják hosszabbítani.

A Szerződésmódosításban foglalt módosításnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nincs akadálya, tekintettel arra, hogy a jelen tényállás szerinti szerződésmódosítás az alábbiak szerint nem tekinthető lényegesnek:

a) A Szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg. A Szerződésmódosítás a Megrendelő beszerzési igényének megvalósításával kapcsolatosan megkötött Szerződésnek a beszerzési igény tartalmára, megvalósítására vonatkozó rendelkezéseit semmilyen módon nem érinti.

b) A Szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételt, amely ha szerepelt volna a Szerződés megkötését megelőző Közbeszerzési Eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna. A Szerződésmódosítás nem érint olyan szerződéses feltételt, amely bármely gazdasági szereplő részvételének lehetőségét, ajánlattételre vonatkozó szándékát érdemben befolyásolta volna, továbbá nem érint olyan szerződéses feltételt, amely a Közbeszerzési Eljárás során az ajánlatok bírálatára, valamint értékelésére kihatással volt.

c) A Szerződésmódosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Tervező, mint nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. A Szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát (épület tervezési szolgáltatás nyújtása) és tartalmát nem változtatja meg, a szerződéses díj módosítására, a Tervező kötelezettségeinek, ellátandó feladatainak módosítására nem kerül sor.

d) A Szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát az eredeti nyertes ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki. A Szerződés tárgya továbbra is épület tervezési szolgáltatás nyújtása, a Szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát képező szolgáltatás tartalmát, teljesítésének módját nem érinti.

A Szerződésmódosításban foglalt módosítás megfelel a 141. § (4) bekezdés c) pontja rendelkezéseinek, tekintettel arra, hogy

a) a Szerződésmódosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket a Megrendelő ajánlatkérőként kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és

b) nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, annak tárgya továbbra is épület tervezési szolgáltatás nyújtása, továbbá a Szerződésmódosítás Szerződés tárgyát képező szolgáltatás tartalmát, teljesítésének módját semmilyen módon nem érinti.

c) a Szerződésmódosítás a szerződéses díjat (ellenértéket) nem érinti.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 648 440 000.00 HUF
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 648 440 000.00 HUF