Bauleistung - 360747-2020

31/07/2020    S147

Polen-Rzeszów: Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2020/S 147-360747

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
Postanschrift: ul. Legionów 20
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-959
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Sroczyk
E-Mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 178534071
Fax: +48 178536484

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gddkia.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km

Referenznummer der Bekanntmachung: O.RZ.D-3.2410.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233100 Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 813 142 832.91 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
45100000 Baureifmachung
45221000 Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
71332000 Dienstleistungen im Bereich Geotechnik
71330000 Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen
45233120 Straßenbauarbeiten
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45111300 Abbauarbeiten
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
45231223 Mit der Gasversorgung verbundene Arbeiten
45231221 Bau von Gasversorgungsleitungen
45232452 Entwässerungsarbeiten
45232451 Entwässerungs- und Oberflächenarbeiten
45231110 Rohrverlegearbeiten
45232130 Bau von Regenwasserrohrleitungen
45232440 Bauarbeiten für Abwasserrohre
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
34922100 Straßenmarkierungen
44423400 Schilder und Zubehör
45233140 Straßenarbeiten
32570000 Kommunikationsanlage
45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Makroregion wschodni, województwo podkarpackie, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) długość ok. 10,3 km na odcinku ok km 11+400 do km 21+671,00. W ramach zamówienia należy zaprojektować i wybudować m.in.:

— drogę ekspresową o przekroju 2 x 2, szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z 2,5 m pasami awaryjnymi i 5 m pasem dzielącym,

— dwa MOPy Lutoryż,

— węzeł Babica,

— obiekty inżynierskie, w tym dwunawowy tunel drogowy wraz z wyposażeniem,

— centrum zarządzania tunelem wraz z wyposażeniem,

— budynki techniczne przy tunelu wraz z wyposażeniem,

— budowę bezkolizyjnego przejazdu w ciągu DK19 na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 106,

— przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z S19,

— dodatkowe jezdnie,

— utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,

— drogi technologiczne/techniczne,

— budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

— urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt,

— infrastrukturę dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej, w tym:

• sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe,

• sieci wodociągowe,

• sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne,

• kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi,

• przepompownie wody,

• kanał technologiczny

i inne;

— przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,

— wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,

— oznakowanie drogi i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

— system zarządzania ruchem na drodze i w tunelu

— inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym.

Powyżej 5 548 000 EUR.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium jakościowe: przedłużenie okresu gwarancji jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Podkryterium jakościowe: przedłużenie okresu gwarancji jakości na następujące elementy: wyposażenie tunelu, wyposażenie centrum zarządzania tunelem oraz wyposażenie budynków technicznych BT1, BT2 / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 1–10 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 191-463439
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mostostal Warszawa S.A.
Postanschrift: ul. Konstruktorska 12A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-673
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Acciona Construccion S.A.
Postanschrift: Avenida de Europa 18, Parque Empresarial de la Moraleja
Ort: Madryt
NUTS-Code: ES300 Madrid
Postleitzahl: 28108 Alcobendas
Land: Spanien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 540 202 365.85 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 813 142 832.91 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Wszystkie części zamówienia poza kluczowymi częściami zamówienia wymienionymi w Tom I SIWZ pkt. 5.6.a) IDW zastrzeżonymi do osobistego wykonania przez Wykonawcę.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 54 miesiące od zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca) liczonych jako 4 miesiące.

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca).

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie opisanym w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020