Services - 36076-2022

21/01/2022    S15

Netherlands-Utrecht: Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers

2022/S 015-036076

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Utrecht
National registration number: 71663234
Postal address: Stadsplateau 1
Town: UTRECHT
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3521 AZ
Country: Netherlands
Contact person: André Wolterink
E-mail: a.wolterink@utrecht.nl
Telephone: +31 302860000
Internet address(es):
Main address: http://www.utrecht.nl/concerninkoop

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Keuren, Preventief onderhouden, Correctief onderhouden en Reinigen van Ondergrondse Afvalcontainers

Reference number: 1100108013
II.1.2)Main CPV code
50510000 Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90918000 Bin-cleaning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL310 Utrecht
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Eén van de wettelijke taken van de gemeente is de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente. Het college heeft besloten de zakkeninzameling uit te faseren en voor de gehele gemeente over te gaan op ondergrondse inzameling van het huishoudelijke restafval. De gemeente heeft momenteel zo’n 3.500 ondergrondse afvalcontainers.

De komende jaren zullen nieuwbouwwoningen worden opgeleverd in onder andere de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Het aantal ondergrondse afvalcontainers zal daarom in de komende jaren toenemen tot ongeveer 4.000 stuks in 2018 tot ongeveer 5.000 stuks in 2020. Vanaf 2018 start de gemeente met de implementatie van dynamisch inzamelen voor alle fracties. Hierbij worden containers geledigd op basis van vullingsgraad.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 24
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 061-135332

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Keuren, Preventief onderhouden, Correctief onderhouden en Reinigen van Ondergrondse Afvalcontainers

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/03/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Beek Container Groep Nederland B.V.
National registration number: 28070176
Postal address: Flevoweg 31
Town: Leiden
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2318 BX
Country: Netherlands
Telephone: +31 852735000
Fax: +31 852735001
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Koninklijke Bammens
National registration number: 30210839
Postal address: Straatweg 7
Town: MAARSSEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3604BA
Country: Netherlands
E-mail: info@bammens.com
Telephone: +31 346592411
Fax: +31 346561174
Internet address: https://www.bammens.com
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: W.T.L. Europe B.V.
National registration number: 34202819
Postal address: Herenweg 21 B
Town: MAARSSEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3602AM
Country: Netherlands
E-mail: info@wtl.eu
Telephone: +31 346553344
Fax: +31 346550418
Internet address: http://www.wtl.eu
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Midden-Nederland
Postal address: Postbus 16005
Town: UTRECHT
Postal code: 3500 DA
Country: Netherlands
E-mail: concerninkoop@utrecht.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Interne Bedrijven, Concerninkoop
Postal address: Postbus 10080
Town: UTRECHT
Postal code: 3505 AB
Country: Netherlands
E-mail: concerninkoop@utrecht.nl
Internet address: http://www.utrecht.nl/concerninkoop
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
50514000 Repair and maintenance services of metal containers
VII.1.2)Additional CPV code(s)
90918000 Bin-cleaning services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: NL31 Utrecht
Main site or place of performance:

Utrecht

VII.1.4)Description of the procurement:

De gemeente Utrecht is voornemens drie overeenkomsten af te sluiten met betrekking tot het keuren, preventief onderhouden, correctief onderhouden en reinigen van ondergrondse afvalcontainers. De gemeente is voornemens om de opdracht aan drie inschrijvers te gunnen. De gemeente gunt de opdracht aan de drie inschrijvers met de drie economisch meest voordelige inschrijvingen, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitverhouding.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/04/2018
End: 31/03/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Koninklijke Bammens
National registration number: 30210839
Postal address: Straatweg 7
Town: MAARSSEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3604BA
Country: Netherlands
E-mail: info@bammens.com
Telephone: +31 346592411
Fax: +31 346561174
Internet address: https://www.bammens.com
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Uitbreiding overeenkomst gebied keuren, preventief onderhouden, correctief onderhouden en reinigen van ondergrondse containers in verband met onvoorziene omstandigheden. Het oplossen van storingen en calamiteiten aan ondergrondse containers in onderhoudsgebied twee wordt opgenomen in de overeenkomst met gegunde van onderhoudsgebied één.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

De eerder gegunde Overeenkomst voor onderhoudsgebied 2 is voortijdig geëindigd, omdat de betreffende Opdrachtnemer, wegens onvoorziene omstandigheden, niet meer kan voorzien in de dienstverlening. Deze voortijdige beëindiging is een situatie die de gemeente niet heeft kunnen voorzien en ook niet aan de gemeente te wijten is. Hierdoor is de gemeente genoodzaakt om snel te handelen, zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd kan blijven. Dit heeft ertoe geleid dat de overeenkomst met Bammens (onderhoudsgebied 1) wordt uitgebreid met de werkzaamheden voor het oplossen van storingen en calamiteiten van de ondergrondse containers tot 1 april 2022.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 756 826.70 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 874 772.55 EUR