Services - 36078-2022

21/01/2022    S15

Denmark-Copenhagen: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-036078

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Banedanmark
National registration number: 18632276
Postal address: Carsten Niebuhrs Gade 43
Town: København V
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 1577
Country: Denmark
Contact person: Nils Manfred Samuel Sjö
E-mail: nmss@bane.dk
Internet address(es):
Main address: http://www.bane.dk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om bistand som sikkerhedsassessor og bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet i forbindelse med total udskiftning af Banedanmarks signalsystemer

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71630000 Technical inspection and testing services
71631000 Technical inspection services
71631470 Railway-track inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0 Danmark
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

I 2009 traf det danske Folketing beslutning om at bevilge 18 000 000 000 DKK til en total fornyelse frem til 2023 af signalsystemerne på det danske jernbanenet (Signalprogrammet). Fornyelsen sker både på fjern- og regionalbaner, hvor signalsystemet ERTMS etableres, og på S-togslinjerne i København med CBTC-teknologi. For at opfylde krav fastsat i lovgivning offentliggjorde Banedanmark i 2009 en udbudsbekendtgørelse (2009/S 91-131481) og indgik efterfølgende en rammeaftale til brug for Signalprogrammet om bistand som sikkerhedsassessor og bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet. Det fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at rammeaftalens anslåede værdi var mellem 50 000 000 DKK og 100 000 000 DKK.

I 2018-2019 blev Signalprogrammet genstand for en grundlæggende replanlægning som følge af uforudsete omstændigheder og forventes nu afsluttet i 2030. Denne bekendtgørelse omhandler ændringen af rammeaftalen efter replanlægningen (se i øvrigt pkt. VII.2).

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/12/2030
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 8 years:

Rammeaftalen blev indgået på et tidspunkt, hvor artikel 51, stk. 1, i direktiv 2014/25 ikke var gældende. Der ændres ikke med denne ændring i rammeaftalens varighed, da den allerede har en løbetid indtil udgangen af Signalprogrammet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

2014-DK-TM-0300 – ”Retrofitment of vechicles with ERTMS baseline 3 – level 2”2014-DK-TM -0183-W – “ERTMS Trackside deployment along the section Copenhagen H – Køge Nord – Ringsted in East Denmark”

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 012-027939

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Rammeaftale om bistand som sikkerhedsassessor og bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet i forbindelse med total udskiftning af Banedanmarks signalsystemer

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
13/05/2009
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ricardo Certification Denmark ApS
National registration number: 36893885
Postal address: Høffdingsvej 34
Town: Valby
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2500
Country: Denmark
Internet address: https://ricardo.com/
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ricardo EMEA Limited
National registration number: 09461485
Postal address: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
Town: Shoreham-by-Sea
NUTS code: UKJ South East (England)
Postal code: BN45 5FG
Country: United Kingdom
Internet address: https://ricardo.com/
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ricardo Plc
National registration number: 222915
Postal address: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
Town: Shoreham-by-Sea
NUTS code: UKJ South East (England)
Postal code: BN45 5FG
Country: United Kingdom
Internet address: https://ricardo.com/
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 100 000 000.00 DKK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Det angivne beløb i pkt. VII.1.6. er den anslåede værdi af rammeaftalen fra 2009 til 2030. Banedanmark er ikke ved at angive dette anslåede beløb forpligtet til at indkøbe ydelser hos leverandøren svarende til dette beløb.

Det har ikke været muligt for Banedanmark at fremskaffe en kopi af kontrakttildelingsbekendtgørelsen fra 2009 til brug for pkt. IV.2.1, og det er derfor nummeret for kontrakttildelingsbekendtgørelsen fra 2022 i forbindelse med denne ændring, som er anført. Det er af samme grund datoen for udbudsbekendtgørelsen fra 2009, der er anført i pkt. V.2.1 og pkt. VII.1.5.

Det i pkt. V.2.4. angivne beløb er den anslåede værdi af rammeaftalen indeholdt i udbudsbekendtgørelsen fra 2009. Det i pkt. VII.1.6 angivne beløb er den samlede anslåede værdi i perioden 2009 til 2030.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291095
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Den ordregivende myndighed har opnået enighed om en ændringsaftale med den i afsnit V.2.3) nævnte leverandør. For klagefrister henvises til Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3, hvoraf det fremgår, at en klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71630000 Technical inspection and testing services
71631000 Technical inspection services
71631470 Railway-track inspection services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: DK0 Danmark
VII.1.4)Description of the procurement:

I 2009 traf det danske Folketing beslutning om at bevilge 18 000 000 000 DKK til en total fornyelse frem til 2023 af signalsystemerne på det danske jernbanenet (Signalprogrammet). Fornyelsen sker både på fjern- og regionalbaner, hvor signalsystemet ERTMS etableres, og på S-togslinjerne i København med CBTC-teknologi. For at opfylde krav fastsat i lovgivning offentliggjorde Banedanmark i 2009 en udbudsbekendtgørelse (2009/S 91-131481) og indgik efterfølgende en rammeaftale til brug for Signalprogrammet om bistand som sikkerhedsassessor og bemyndiget Organ (Notified Body, NoBo) i henhold til interoperabilitetsdirektivet. Det fremgik af udbudsbekendtgørelsen, at rammeaftalens anslåede værdi var mellem 50 000 000 DKK og 100 000 000 DKK.

I 2018-2019 blev Signalprogrammet genstand for en grundlæggende replanlægning som følge af uforudsete omstændigheder og forventes nu afsluttet i 2030. Denne bekendtgørelse omhandler ændringen af rammeaftalen efter replanlægningen (se i øvrigt pkt. VII.2).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 13/05/2009
End: 31/12/2030
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 8 years:

Rammeaftalen blev indgået på et tidspunkt, hvor artikel 51, stk. 1, i direktiv 2014/25 ikke var gældende. Der ændres ikke med denne ændring i rammeaftalens varighed, da den allerede har en løbetid indtil udgangen af Signalprogrammet.

VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 235 000 000.00 DKK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ricardo Certification Denmark ApS
National registration number: 36893885
Postal address: Høffdingsvej 34
Town: Valby
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2500
Country: Denmark
Internet address: https://ricardo.com/
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ricardo EMEA Limited
National registration number: 09461485
Postal address: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
Town: Shoreham-by-Sea
NUTS code: UKJ South East (England)
Postal code: BN45 5FG
Country: United Kingdom
Internet address: https://ricardo.com/
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Ricardo Plc
National registration number: 222915
Postal address: Shoreham Technical Centre, Old Shoreham Road
Town: Shoreham-by-Sea
NUTS code: UKJ South East (England)
Postal code: BN45 5FG
Country: United Kingdom
Internet address: https://ricardo.com/
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

For at sikre at Banedanmark, som er forpligtet til at have en uafhængig assessor og en uafhængig NoBo tilknyttet Signalprogrammet, er i stand til at indkøbe disse ydelser i resten af programmets levetid, har Banedanmark efter replanlægningen af Signalprogrammet udvidet den oprindelige anslåede ramme på 100 000 000 DKK med yderligere 135 000 000 DKK til en ny anslået ramme på 235 000 000 DKK. Ændringen er ikke indgået og underskrevet med leverandøren før udløbet af perioden på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed blev offentliggjort, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud. Rammeaftalens bestemmelse om dens varighed er knyttet op på Signalprogrammets varighed og er derfor ikke blevet ændret.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Behovet for ændringen og udvidelsen af beløbsrammen skyldes hovedsageligt, at Signalprogrammets replanlægning som følge af den uforudsete kompleksitet, som det at installere et IT-baseret signalsystem på et landsdækkende jernbanenet i praksis viste sig at være forbundet med. Replanlægningen har nedført til, at sidste rollout nu forventes i 2030 og ikke 2023. Det bemærkes i den forbindelse, at Danmark er det første land, der foretager en landsdækkende udskiftning af signalsystemerne til signalsystemet ERTMS.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 100 000 000.00 DKK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 235 000 000.00 DKK