Bauleistung - 360787-2020

31/07/2020    S147

Polen-Krakau: Bauarbeiten

2020/S 147-360787

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 137-335988)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Nationale Identifikationsnummer: 141.2711.43.2020
Postanschrift: ul. św. Anny 12
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-008
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
E-Mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Telefon: +48 124332730
Fax: +48 123983701

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Modernizacja i rozbudowa istniejącego kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu – etap I”

Referenznummer der Bekanntmachung: 141.2711.43.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa istniejącego kampusu UJ CM w Krakowie – Prokocimiu – etap I”.

Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami i zapisach SIWZ wraz z załącznikami oraz wzorach załączonych umów, tj. wzorze umowy ramowej i wzorach umów realizacyjnych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 137-335988

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 15/09/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 17/10/2020
muss es heißen:
Tag: 13/11/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 15/09/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: