Bauleistung - 360789-2020

31/07/2020    S147

Slowenien-Ljubljana: Bau von Kliniken

2020/S 147-360789

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Nationale Identifikationsnummer: 5057272000
Postanschrift: Zaloška cesta 2
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
Kontaktstelle(n): barbara.cerkvenik@kclj.si
E-Mail: barbara.cerkvenik@kclj.si
Telefon: +386 15221246
Fax: +386 15222773

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kclj.si

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Preureditev in obnova dela na Ko za nefrologijo - Centra za transplantacijo ledvic, sklop 1: GOI dela, elektro-inštalacijska dela in strojno-inštalacijska dela ter pohištvena oprema

Referenznummer der Bekanntmachung: 845080105-093-20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45215130 Bau von Kliniken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Preureditev in obnova dela na Ko za nefrolojo - Centra za transplantacijo ledvic, sklop 1: GOI dela, elektro-inštalacijska dela in strojno-inštalacijska dela ter pohištvena oprema.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 480 479.62 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45400000 Baufertigstellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Hauptort der Ausführung:

UKC Ljubljana, Ko za nefrologijo, Center za transplantacijo ledvic, Zaloška cesta 7, SI-1000 Ljubljana

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Preureditev in obnova dela na Ko za nefrolojo - Centra za transplantacijo ledvic, sklop 1: GOI dela, elektro-inštalacijska dela in strojno-inštalacijska dela ter pohištvena oprema

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Osnova za izvedbo oddaje predmetnega javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZJN-3 je ponudba zgoraj navedenega ponudnika, s predložitvijo katere je sodeloval v izvedenem neuspelem odprtem postopku javnega naročila Preureditev in obnova dela na KO za nefrologijo Centra za transplantacijo ledvic za sklop 1:GOI dela, elektro-inštalacijska in strojno-inštalacijska dela ter pohištvena oprema, objava na Portalu javnih naročil RS, pod številko objave pod številko objave JN002398/2020-B01, z dne 15. 04. 2020 in na Portalu EU, pod številko objave 2020/S 075-177585, z dne 16.4.2020, ki pa je bila nedopustna, in sicer zaradi zgolj in le tega, ker je presegala naročnikova zagotovljena (finančna) sredstva za v tej točki navedeno javno naročilo.

V roku določenem za oddajo ponudbe, to je do 13.7.2020 do 10:00 ure je pravočasno prispela ponudba ponudnika Medicoengineering d.o.o. v KPV 610 609,52 EUR z DDV.

V postopku pregledovanja ponudbe (po pravno-formalnem in komericalanem pregledu) je bilo ugotovljeno, da je ponudba v celoti dopustna.

Naročnik je na podlagi »Vabila št. 845080105-093-20/6 z dne 20.7.2020«, povabil ponudnika Medicoengineering d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, SLOVENIJA na fizična pogajanja, ki so potekala, v četrtek, dne 24.7.2020 ob 10:00 uri v sejni sobi Področja za nabavo, Zaloška cesta 14, Ljubljana, SLOVENIJA, II. nadstropje, soba št. 231.

Predmet pogajanj je ponudbena cena iz ponudbe št. 2015-TF/2020 z dne 15.7.2020 v vrednosti 610 609,52 EUR z DDV, ki jo je ponudnik po zgoraj omenjenem postopku oddal za predmetno javno naročilo.

Naročnik je s pooblaščenim predstavnikom ponudnika na pogajanjih dosegel dogovor za 4 % znižanje ponudbene vrednosti, in da nova ponudbena vrednost dosežena na pogajanjih za Preureditev in obnova dela na KO za nefrologijo Centra za transplantacijo ledvic, za sklop 1: GOI dela, elektro-inštalacijska in strojno-inštalacijska dela ter pohištvena oprema znaša 480 479,62 EUR brez DDV oz. 586 185,14 EUR z DDV.

Naročnik je na podlagi »Vabila št. 845080105-093-20/8 z dne 23.7.2020«, povabil ponudnika zadnji krog pogajanj in sicer, da odda ponudbo s končno ponudbeno vrednostjo, ki je enaka ali nižja od ponudbene vrednosti, kot je bila dosežena na pogajanjih.

Ponudnik je v roku, določenem za oddajo ponudb, to je do 24.7.2020 do 10:00 ure oddal končno ponudbo za predmetno javno naročila in sicer v vrednoti 480 479,62 EUR brez DDV oz. 586 185,14 EUR z DDV, kar je enako, kot je bilo doseženo na fizičnih pogajanjih dne. 23.7.2020 ob 10:00 uri.

5. Izbira najugodnejše dopustne ponudbe

V ocenjevanje po merilu za izbor »ekonomsko najugodnejša ponudbena cena« (to je najnižja ponudbena vrednost z DDV) je naročnik je sprejel odločitev, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku; Medicoengineering d.o.o., Prevale 1, 1236 Trzin, SLOVENIJA v KPV 586 185,14 EUR z DDV.

Osnova za izvedbo oddaje predmetnega javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji na podlagi točke b) 1. odstavka 44. člena ZJN-3 je ponudba zgoraj navedenega ponudnika, s predložitvijo katere

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
28/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Medicoengineering d.o.o., podjetje za projektiranje, inženiring, izvajanje in vodenje investicijskih projektov
Nationale Identifikationsnummer: 5727944000
Postanschrift: Prevale 1
Ort: Trzin
NUTS-Code: SI SLOVENIJA
Postleitzahl: 1236
Land: Slowenien
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 500 499.61 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 480 479.62 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Auftrag/Das Los/Die Konzession kann als Unterauftrag vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 233 822.62 EUR
Anteil: 49 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Arba Plus d.o.o.; elektroinštalacijska dela v vrednosti 155 489,40 EUR brez DDV

MPGE d.o.o.: strojno-inštalacijska dela v vrednosti 76 103,22 EUR brez DDV

Prinsis d.o.o.: dela pod napetostjo v vrednosti 700,00 EUR brez DDV

ETS Svetek d.o.o.: pregled, preizkus in meritve električnih inštalacij v vrednosti 1 530,00 EUR brez DDV

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postanschrift: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Univerzitetni klinični center Ljubljana
Postanschrift: Zaloška cesta 2
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020