Bauleistung - 360804-2020

31/07/2020    S147

Tschechien-Jihlava: Bauarbeiten

2020/S 147-360804

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ČR-Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Nationale Identifikationsnummer: 70885184
Postanschrift: Ka Skalce 4960/32
Ort: Jihlava
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Postleitzahl: 586 04
Land: Tschechien
E-Mail: jitka.tvrzova@hasici-vysocina.cz
Telefon: +420 950270184

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výstavba CPS Havlíčkův Brod typu C1 - spolufinancováno z IROP II

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Hauptort der Ausführung:

Havlíčkův Brod

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Výstavba novostavby centrální požární stanice typu C1 HZS Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě v areálu ÚO Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod, ČESKÁ REPUBLIKA v rozsahu projektové dokumentace pod názvem CPS Havlíčkův Brod" vypracované v 11/2017 projekční kanceláří Ateliér Velehradský, s.r.o.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 18
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002898

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 088-210116

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: HSJI-1495/E-2018
Bezeichnung des Auftrags:

Výstavba CPS Havlíčkův Brod typu C1 - spolufinancováno z IROP II

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
18/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: IMOS Brno, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25322257
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Geosan group, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28169522
Ort: Kolín
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zlínstav, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28315669
Ort: Zlín
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 217 851 067.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063 Kraj Vysočina
Hauptort der Ausführung:

Havlíčkův Brod

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Výstavba novostavby centrální požární stanice typu C1 HZS Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě v areálu ÚO Havlíčkův Brod, Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod, ČESKÁ REPUBLIKA v rozsahu projektové dokumentace pod názvem CPS Havlíčkův Brod" vypracované v 11/2017 projekční kanceláří Ateliér Velehradský, s.r.o. a v rozsahu Smlouvy o dílo ev. č. HSJI-1495-153/E-2018, dodatku č. 1 a č. 2.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 18
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 563 306.77 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: IMOS Brno, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25322257
Ort: Brno
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Geosan group, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28169522
Ort: Kolín
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zlínstav, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 28315669
Ort: Zlín
NUTS-Code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo ev. č. HSJI-1495-153/E-2018 na realizaci veřejné zakázky „Výstavba CPS Havlíčkův Brod - spolufinancováno z IROP" sjednaly smluvní strany za podmínek dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek změnu předmětu plnění a ceny díla v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku. Hodnota vyvolaných změn, které musí být provedeny nad rámec původní smlouvy, tzv. vícepráce, tvoří dle uzavřeného dodatku částku 226 045,14 CZK bez DPH, hodnota prací, které nebudou v důsledku provedených změn provedeny, tzv. méněpráce, činí částku 337 261,63 CZK bez DPH. Celková hodnota změn tak činí částku 563 306,77 CZK bez DPH. Celková cena díla se na základě dodatku č. 3 snížila o částku 111 216,49 CZK bez DPH.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provedení těchto změn:

Změna regulátorů průtoku vzduchu v místnostech č. 1.201 a 1.2019 z důvodu kolize vzduchotechniky se stavební konstrukcí; vybudování odtahu spalin od plynové sušičky v místnosti č. 131 z důvodu jejího přemístění (původně projektována v místnosti č. 135); změny ZTI způsobené nesouladem výkresové části projektové dokumentace s výkazem výměr (chybějící dílčí položky); záměna expanzní tlakové nádoby (30 l) za membránovou exp. nádobu (60 l) z důvodu zlepšení regulace tlaku systému a útlumu nežádoucích hydraulických rázů; změna rozvodů vody k čističi WAP (plastové nahrazeno nerezovým) s ohledem na vysoký tlak vody v čističi; doplnění 4 ks samozavíračů u dveří v objektech SO 01 a SO 02 (systém elektronický vrátný); odpočet - výdaje na montáž světelného stožárového návěstidla uvedené duplicitně a sadové úpravy představující následnou péči po dokončení stavby po dobu 3 let.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 216 924 772.84 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 216 813 556.35 CZK