Bauleistung - 360822-2020

31/07/2020    S147

Tschechien-Nejdek: Bauarbeiten

2020/S 147-360822

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Město Nejdek
Nationale Identifikationsnummer: 00254801
Postanschrift: náměstí Karla IV. 239
Ort: Nejdek
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 362 21
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Martin Kuchař
E-Mail: m.kuchar@nejdek.cz
Telefon: +420 353240122
Fax: +420 353825152

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nejdek.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00254801

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizace učeben - Základní škola Nejdek, nám. Karla IV., p.o. - stavba

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizace učeben - Základní škola Nejdek, nám. Karla IV., p.o. - stavba

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Hauptort der Ausführung:

Karlovarský kraj, Nejdek

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem jsou stavebními úpravy prostor učeben. V rámci těchto úprav bude provedeno:

— sejmuta podlahová krytina a provedeny nové skladby podlah,

— odstraněny stávající malby a provedeny nové malby,

— provedeny nové rozvody elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, světla),

— dodány nové zařizovací předměty (umyvadla, baterie, výlevky), včetně napojení,

— vyměněny otopná tělesa,

— vybudování 2 x WC pro ZTP (v každém patře jedno).

Nově vyzdívaná WC jsou v místech stávajících WC. Zde budou vybourány stávající příčky a provedeny příčky nové. Učebny a objekt školy jsou bezbariérově přístupné.

Součástí plnění veřejné zakázky jsou též tyto níže uvedené práce, které budou také předmětem nabídky: zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,

fotodokumentace, zařízení staveniště.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 24/06/2019
Ende: 01/09/2019
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

06 - Integrovaný regionální operační program, 06_16_063 - 47. Výzva IROP - Infrastruktura základních škol reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003990

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 150-368789

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 007
Bezeichnung des Auftrags:

Modernizace učeben - Základní škola Nejdek, nám. Karla IV., p.o. - stavba

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
30/08/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Stazema, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 04724429
Postanschrift: Počernická 120
Ort: Karlovy Vary
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 360 17
Land: Tschechien
E-Mail: jednatel@stazema.cz
Telefon: +420 777155579

Internet-Adresse: https://stazema.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 3 320 374.53 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Hauptort der Ausführung:

Karlovarský kraj, Nejdek

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem jsou stavebními úpravy prostor učeben. V rámci těchto úprav bude provedeno:

— sejmuta podlahová krytina a provedeny nové skladby podlah,

— odstraněny stávající malby a provedeny nové malby,

— provedeny nové rozvody elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), včetně koncových zařízení (vypínače, zásuvky, světla),

— dodány nové zařizovací předměty (umyvadla, baterie, výlevky) včetně napojení,

— vyměněny otopná tělesa,

— vybudování 2 x WC pro ZTP (v každém patře jedno).

Nově vyzdívaná WC jsou v místech stávajících WC. Zde budou vybourány stávající příčky a provedeny příčky nové. Učebny a objekt školy jsou bezbariérově přístupné.

Součástí plnění veřejné zakázky jsou též tyto níže uvedené práce, které budou také předmětem nabídky: zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,

Fotodokumentace, zařízení staveniště.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 24/06/2019
Ende: 16/09/2019
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 3 053 392.75 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Stazema, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 04724429
Postanschrift: Počernická 120
Ort: Karlovy Vary
NUTS-Code: CZ041 Karlovarský kraj
Postleitzahl: 360 17
Land: Tschechien
E-Mail: jednatel@stazema.cz
Telefon: +420 777155579

Internet-Adresse: https://stazema.cz/

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Předmětem je Změnový list č. 1:

1.) Změny profese ZTI - zařizovací předměty, SO učebna 201 fyzika, SO invalidní WC, SO 101 dílny,

2.) Změny profese VZT - SO učebna 201 fyzika, SO invalidní WC,

3.) Změny architektonicko stavebního řešení - podlahy z dlaždic, tepelné izolace, přesuny hmot, keramické obklady, úpravy povrchů, ÚT, bourací práce, podlahy, SDK, nátěry stěn, nátěry kovových konstrukcí - SO 01 učebna dílny, SO 02 učebna fyzika, SO 03 učebna kabinet 1, SO 04 kabinet 2, SO 05 učebna jazyky, WC 1. a 2. NP,

4.) Změny profese elektro.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Zásadním faktorem určujícím rozsah a specifikaci jednotlivých změn ve stavební části byl nesoulad mezi předpokládaným stavem, jakostí, statikou a druhem zakrytých nosných i nenosných stavebních konstrukcí, zejména: konstrukce stropu, podlah, konstrukce povrchových úprav, a s tím následná koordinace a náprava, která musí korespondovat s potřebou, využitím jednotlivých stavebních objektů uživatelem (škola).

Změny uskutečněné v části jednotlivých dodávek profesí - ÚT, ZTI, VZT, elektro byly vyvolány zejména úpravou dispozic oddílu nábytku, potřebami uživatele a stavem zakrytých konstrukcí.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 756 074.26 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 3 809 467.01 CZK