Services - 36090-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Pécs: Catering services

2022/S 015-036090

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Pécsi Ellátó Központ
National registration number: 15479226202
Postal address: Bercsényi Utca 3.
Town: Pécs
NUTS code: HU231 Baranya
Postal code: 7621
Country: Hungary
Contact person: Varga Orsolya
E-mail: varga.orsolya@pek.hu
Telephone: +36 308162258
Fax: +36 72314163
Internet address(es):
Main address: http://www.elszamolohazpecs.hu/
Address of the buyer profile: http://www.elszamolohazpecs.hu/kozetkeztetes
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Közétkeztetés - Pécs

Reference number: EKR000976992021
II.1.2)Main CPV code
55520000 Catering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és oktatási, valamint szociális intézmények (42 db óvoda, 21 db általános iskola, 10 db középiskola és kollégium és 2 db szociális intézmény) részére közétkeztetési szolgáltatás (normál és diétás étkezés) biztosítása a főző - és a tálalókonyhák üzemeltetésével, iskolai éttermek fejlesztésével, valamint szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint vállalkozási szerződés keretében.

Nyertes ajánlatevő feladata a normál A-B, valamint a diétás étkezés biztosítása, a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet által meghatározottak szerint.

Nyertes AT köteles a rendelkezésére bocsátott helyiségeket bérbe venni, azokat a megkötött szerződésnek, a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működtetni, üzemeltetni. Nyertes AT bérleti díjat köteles fizetni a konyhák és kiszolgáló helyiségeik bele nem értve az ebédlő és étterem helyiségek után. A díj összege: 3 061 000 Ft + Áfa/hó.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik az átvételre kerülő főzőkonyhákkal (3 db) és óvodai, általános iskolai, középiskolai és kollégiumi tálalókonyhákkal (72 db) kapcsolatos üzemeltetési (járulékos) szolgáltatások,

árubeszerzések, karbantartások, fejlesztési feladatok ellátása, tehát Ajánlatkérő beszerzési

igénye összetett.

Nyertes ajánlattevő által ellátandó főbb járulékos feladatok:

- Ételszállítási szolgáltatások;

- Konyhatechnológiai és infrastrukturális fejlesztés, korszerűsítés a közétkeztetési szolgáltatás

ellátásával párhuzamosan;

- Konyhai és éttermi fogyóeszközök pótlása;

- Közüzemi díjak vagy költségtérítés megfizetése (Vállalkozó által kiépített almérők által mért

fogyasztás alapján);

- Kommunális szilárd, illetve folyékony hulladék elszállítása vagy elszállíttatása;

- Ételhulladék és sütőzsiradék elszállítása vagy elszállíttatása;

- Rovar- és rágcsálóirtás előírások szerinti elvégzése vagy elvégeztetése;

- Konyhatechnológiai eszközök karbantartása, javítása, fejlesztése;

- Takarítás;

- Tisztasági festés, mázolás;

- Minőségbiztosítás és élelmiszerbiztonság;

- Tűz, munkabiztonság és vagyonvédelem.

A nyertes ajánlattevőnek továbbá a szerződés hatályba lépésétől számított 36 hónapos időtartamon belül összesen legalább 250 000 000, Ft + áfa értékben infrastrukturális fejlesztéseket kell végrehajtania (építészet; gépészet/konyhatechnológiai; éttermi belsőépítészeti értéknövelő beruházás) az üzemeltetésre átvett, Ajánlatkérő által kijelölt 8 db tálalókonyhában és étteremben.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 679 020 950.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
55500000 Canteen and catering services
39141000 Kitchen furniture and equipment
39220000 Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies
39315000 Restaurant equipment
50880000 Repair and maintenance services of hotel and restaurant equipment
55524000 School catering services
90900000 Cleaning and sanitation services
45212420 Construction work for restaurants and similar facilities
45212500 Kitchen or restaurant conversion
45420000 Joinery and carpentry installation work
45442100 Painting work
45453000 Overhaul and refurbishment work
55300000 Restaurant and food-serving services
55520000 Catering services
55523000 Catering services for other enterprises or other institutions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU231 Baranya
Main site or place of performance:

Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül, a konkrét teljesítési helyszíneket részletesen a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.4)Description of the procurement:

A szállítandó éves becsült mennyiségek (adag/év):

Óvodai korcsoport (4-6 év)

Tízórai 651 181

Ebéd 651 181

Uzsonna 651 181

Általános iskolai korcsoport (7-14 év)

Reggeli 4 899

Tízórai 650 161

Ebéd 854 807

Uzsonna 622 565

Vacsora 4 899

Középiskolai korcsoport (15-18 év)

Reggeli 28 810

Tízórai 7 341

Ebéd 97 903

Uzsonna 5 157

Vacsora 47 043

Szociális étkezés, helyben étkező

Ebéd 30 452

Szociális étkezés, elvitellel

Ebéd 22 356

Szociális étkezés, házhoz szállítással

Ebéd 58 856

Szociális étkezés, bentlakásos érkező

Reggeli 23 989

Tízórai 3 139

Ebéd 23 989

Uzsonna 3 139

Vacsora 23 989

A megjelölt mennyiségek a ténylegesen igénybe veendő mennyiségektől a létszámok változása miatt + 30 %-kal eltérhetnek.

Szállítási napok száma:

➢ átlagosan 21 nap / 1 hónap,

➢ összesen óvoda: 220 szolgáltatási nap/év,

➢ összesen általános és középiskola: 185 szolgáltatási nap/év,

➢ összesen kollégium: 200 szolgáltatási nap/év,

➢ összesen szociális, idős ellátás: 365 szolgáltatási nap/év (INSZI esetén a hétvégi adagszám a hétköznapi 20%-a),

➢ összesen nyári, szünidei ellátás: 43 szolgáltatási nap/év. (szünidei gyermekétkeztetés 43 szolgáltatási nap/év, nyári szüneti napközi (PKK) 5 hét/év, Balatoni Tábor 10 hét/év).

Részletek a Közbeszerzési Dokumentációban.

Ajánlattevő (AT) köteles minden intézmény vonatkozásában a felmerülő, jogszabályok szerinti diétás étkezéseket ellátni.

Ajánlatkérő (AK) a szolgáltatás ellátásához a közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett főzőkonyhákat és tálalókonyhákat azok meglévő felszerelési eszközeivel és kapcsolódó helyiségeivel együtt nyertes AT rendelkezésére bocsátja. Nyertes AT köteles a rendelkezésére bocsátott helyiségeket bérbe venni, azokat a megkötött szerződésnek, a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően működtetni, üzemeltetni, valamint a szükséges berendezésekkel, eszközökkel felszerelni saját költségén.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
Information about national procedures is available at: https://www.kozbeszerzes.hu/
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján értékelte.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

A részszempontok értékelésének módszere:

1. Ár szempont - összesen súlyszám: 85

Ár szempont alszempontjai:

1.1. A közétkeztetési szolgáltatás díja egy évre (Az „Árazó táblázat” Összesen éves nettó ár adata) - súlyszám: 60 - fordított arányosítás

1.2. Áremelés érvényesített mértéke a KSH súlyozott inflációhoz képest - súlyszám: 25 - fordított arányosítás

2. Minőségi szempont:

Változatossági mutató - súlyszám: 15 - egyenes arányosítás

részletesen a dokumentációban leírtak szerint

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 171-447508
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: PEK 299-19/2021
Title:

Közétkeztetés - Pécs

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hungast Mecsek Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: 23357145243
Postal address: Fehérvári Út 85.
Town: Budapest
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 1119
Country: Hungary
E-mail: kozbeszerzes@hungast.hu
Telephone: +36 18027330
Fax: +36 18027331
Internet address: http://www.hungast.hu
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 679 020 950.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Diétás ételkészítés, hulladék, ételhulladék elszállítása, rovar és rágcsálóírtás, karbantartás, diétás szakács, felsőfokú dietetikus, élelmiszerbiztonsági szakmérnök és közegészségügyi - járványügyi felügyelői feladatok ellátása, tanúsítványok szerinti működés, beruházással kapcsolatos feladatok ellátása.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A közbeszerzési eljárás során az alábbi két ajánlattevő részéről került benyújtásra ajánlat (ajánlattevő neve, székhelye, adószáma):

1. Hungast Mecsek Korlátolt Felelősségű Társaság, 1119 Budapest, Fehérvári út 85., 23357145-2-43

2. Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2209 Péteri, Bereki utca 30., 10929764-2-13

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022