Teenused - 360909-2019

01/08/2019    S147    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Soome-Helsingi: Abiteenused „Europa Experience'i” ja Euroopa avaliku ruumi jaoks Helsingis – PO/2019-06/HEL

2019/S 147-360909

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General Communication, EC Representation in Finland, Helsinki – PO/2019-06/HEL
Postiaadress: Malminkatu, 16
Linn: Helsinki
NUTS kood: FI1B
Sihtnumber: 00100
Riik: Soome
Kontaktisik: Mr Mika Somppi
E-post: COMM-REP-FI-TENDER@ec.europa.eu
Telefon: +358 96226544

Internetiaadress(id):

Üldaadress: https://ec.europa.eu/finland/home_fi

Hankijaprofiili aadress: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Abiteenused „Europa Experience'i” ja Euroopa avaliku ruumi jaoks Helsingis – PO/2019-06/HEL

Viitenumber: PO/2019-06/HEL
II.1.2)CPV põhikood
79414000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Komisjoni esindus ja Euroopa Parlamendi kontaktasutus Soomes otsivad oma andmeedastus- ja teabevahetustegevuste raames Helsingis asuva ühendatud „Europa Experience'i” ruumi jaoks Oodi keskraamatukogus ja Euroopa avaliku ruumi jaoks Euroopa majas abiteenuseid.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 264 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: FI1B1
Põhiline teostamise koht:

Helsingis asuvad „Europa Experience” Oodi keskraamatukogus ja Euroopa avalik ruum Euroopa majas

II.2.4)Hanke kirjeldus:

„Europa Experience” on kõigi põlvkondade ja igasuguse taustaga eurooplastele mõeldud koht, kus nad saavad interaktiivse tegevuse ja arutelude läbi täiendada lähiajaloo-alaseid teadmisi ja saada seeläbi paremini aru Euroopa arengust üldiselt ja eelkõige Euroopa Liidu arengust. Eesmärk on ka erinevate sihtrühmade tutvustamine ELi institutsioonide töö ja Euroopa poliitikatega ning nende mõjuga nii meie igapäevaelule kui ka rahvusvahelisel tasandil. See kutsub ellu üldise ettekujutuse kohast, mis on avatud kõigile kodanikele ja projitseerib püsiva kujutise Euroopast ja Euroopa integratsioonist kultuurilises ja linlikus sfääris siin Helsingis.

„Europa Experience” pakub külastajatele võimaluse ammutada teavet ja ELi kogemusi peamiselt multimeediumi vahendite kaudu, võimaldades interaktiivset, mitmekeelset ja heli-giidiga külastust. Töövõtja personal juhendab külastajaid kohapeal.

Euroopa avalik ruum kujutab endast Euroopa Parlamendi kontaktasutuste ja komisjoni esinduste poolt ühiselt käigus hoitavaid sidekeskusi. Kogu tegevus kavandatakse ja viiakse läbi esinduste ja Euroopa Parlamendi kontaktasutuste tihedas koostöös. Helsingis asuv Euroopa avalik ruum avati 2010. aastal ning asub Voimatalos, Malminkatu 16. 2019 . aastal tähistab Helsingis asuv Euroopa avalik ruum üheksa aasta möödumist tegevuse algusest.

Euroopa avaliku ruumi programm hõlmab nii noortele kui ka laiale avalikkusele suunatud tegevusi. Euroopa avalik ruum toimib sealjuures ka ELi väärtusi edendavate ürtuste toimumispaigana. Eelnevate aastate kogemustele tuginedes võib tõdeda, et kultuuriüritused on laiema publikuni jõudmiseks väga hea viis.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 264 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 12
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Lepingut uuendatakse automaatselt 3 korda, iga kord 12 kuuks, välja arvatud juhul, kui üks lepinguosaline saab vähemalt kolm kuud enne lepingu kehtivuse lõppu ametliku teate lepingu lõpetamise kohta. Uuendamine ei muuda ega lükka edasi olemasolevaid kohustusi.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Leping jõustub kuupäeval, mil viimane lepinguosaline selle allkirjastab.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vastavalt tehnilisele kirjeldusele.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 11/09/2019
Kohalik aeg: 23:59
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 13/09/2019
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Vt punkti I.1).

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Maksimaalselt 2 esindajat pakkuja kohta ja avaliku sektori hankijate esindajad.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Kõik kõnealuse pakkumiskutse dokumendid, sh menetluse vältel antud mis tahes lisateave, on avaldatud järgmisel internetiaadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238

Pakkujad peaksid nimetatud lehekülge regulaarselt külastama, kuna kõnealuse menetluse käigus võidakse seal igal ajal avaldada täiendavat teavet.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
24/07/2019