We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Palvelut - 360909-2019

01/08/2019    S147    Euroopan komissio - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Tukipalvelut Helsingin Europa Experience- tiloja ja eurooppalaista julkista tilaa varten – PO/2019-06/HEL

2019/S 147-360909

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General Communication, EC Representation in Finland, Helsinki – PO/2019-06/HEL
Postiosoite: Malminkatu, 16
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Mr Mika Somppi
Sähköpostiosoite: COMM-REP-FI-TENDER@ec.europa.eu
Puhelin: +358 96226544

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/finland/home_fi

Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tukipalvelut Helsingin Europa Experience- tiloja ja eurooppalaista julkista tilaa varten – PO/2019-06/HEL

Viitenumero: PO/2019-06/HEL
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79414000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-yhteystoimisto hakevat tiedotus- ja viestintätoimiensa yhteydessä tukipalveluja keskustakirjasto Oodissa sijaitsevia yhteisiä Europa Experience -näyttelytiloja ja Eurooppa-talossa sijaitsevaa eurooppalaista julkista tilaa (European Public Space) varten (Helsinki).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 264 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Europa Experience keskustakirjasto Oodissa ja eurooppalainen julkinen tila Eurooppa-talossa Helsingissä

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Europa Experience on vuorovaikutuksen ja keskustelun paikka kaikille sukupolville ja kaikista taustoista tuleville eurooppalaisille, jotta he voivat tutustua paremmin lähihistoriaan ja ymmärtää siten paremmin Euroopan ja erityisesti Euroopan unionin kehitystä. Tarkoituksena on myös saada eri kohderyhmät ymmärtämään EU:n toimielinten työtä ja EU:n politiikkoja sekä niiden vaikutuksia jokapäiväiseen elämäämme ja kansainvälisesti. Näin toteutetaan kaikille kansalaisille avoin paikka ja suunnitellaan vahva kuva Euroopasta ja Euroopan yhdentymisestä Helsingin kulttuuri- ja kaupunkialueella.

Europa Experience tarjoaa kävijöille mahdollisuuden saada tietoa ja EU:hun liittyviä kokemuksia ensisijaisesti multimediavälineiden avulla, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen, monikielisen ja ääniopasteisen vierailun. Sopimusosapuolen henkilöstö neuvoo kävijöitä henkilökohtaisesti.

Eurooppalaiset julkiset tilat ovat viestintäkeskuksia, joista vastaavat yhdessä Euroopan parlamentin toimistot ja komission edustustot. Kaikki toimet suunnitellaan ja toteutetaan edustustojen ja Euroopan parlamentin yhteystoimistojen läheisessä yhteistyössä. Helsingin eurooppalainen julkinen tila avattiin vuonna 2010, ja se sijaitsee Voimatalossa osoitteessa Malminkatu 16. Vuonna 2019 Helsingin eurooppalaisen julkisen tilan toiminnan aloittamisesta tulee kuluneeksi 9 vuotta.

Eurooppalaista julkista tilaa koskeva ohjelma sisältää toimia, jotka on suunnattu sekä nuorille että koko suurelle yleisölle. Lisäksi eurooppalainen julkinen tila toimii tilana EU:n arvoja edistäville tapahtumille. Aiempien vuosien kokemusten perusteella kulttuuritoiminta on erinomainen tapa tavoittaa uusia yleisöjä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 264 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus uusitaan automaattisesti 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan, ellei jompikumpi osapuolista vastaanota virallista irtisanomisilmoitusta vähintään 3 kuukautta ennen käynnissä olevan sopimuksen päättymistä. Uusimisella ei muuteta eikä lykätä mitään nykyisiä velvoitteita.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona viimeinen sopimusosapuoli allekirjoittaa sen.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

tarjouseritelmien mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/09/2019
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 13/09/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

katso kohta I.1).

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

enintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta sekä hankintaviranomaisten edustajat.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Kaikki tätä tarjouspyyntöä koskevat asiakirjat, mukaan luettuna menettelyn aikana ilmenevät mahdolliset lisätiedot, julkaistaan seuraavassa internetosoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238

Tarjoajien on seurattava kyseistä sivustoa säännöllisesti, sillä siellä voidaan julkaista lisätietoja milloin tahansa menettelyn aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/07/2019