Storitve - 360980-2018

18/08/2018    S158

Španija-Sevilla: Pilotni projekt za preverjanje bistvenosti standardnih patentov

2018/S 158-360980

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 155-354602)

Pravna podlaga:

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 — Digital Economy
Poštni naslov: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
Kraj: Sevilla
Šifra NUTS: ES618 Sevilla
Poštna številka: E-41092
Država: Španija
E-naslov: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/
Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3945

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pilotni projekt za preverjanje bistvenosti standardnih patentov

Referenčna številka dokumenta: JRC/SVQ/2018/B.6/0024/OC
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega naročila je oceniti možnost uvedbe sistema, ki zagotavlja strožje preverjanje bistvenosti standardnih patentov. To vključuje tako tehnično izvedljivost, ki se nanaša na način izvajanja strožjih pregledov, kot institucionalno izvedljivost, ki se nanaša na institucije, ki bi lahko vzpostavile in uporabljale sistem strožjih pregledov.

Analiza mora med drugim temeljiti na nizu konkretnih preskusov standardnih patentov, katerih cilji so:

(i) opredeliti dobre prakse v zvezi z izvedbo preverjanja bistvenosti;

(ii) poiskati stroškovno najučinkovitejši način;

(iii) upoštevati politične in pravne posledice v zvezi z mehanizmi pregledov standardnih patentov in

(iv) opredeliti morebitne prednosti in spodbude, s pomočjo katerih bi akterji te preglede uspešno prestali.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/08/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 155-354602

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Pogoji odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 06/10/2018
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 08/10/2018
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije: