Szolgáltatások - 361036-2016

15/10/2016    S200    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Meghívásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Jogi tanácsadási szolgáltatások

2016/S 200-361036

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Miniszterelnökség
AK10272
Kossuth Lajos tér 1–3.
Budapest
1055
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Anita
Telefon: +36 17953403
E-mail: anita.nagy@me.gov.hu
Fax: +36 17950362
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Miniszterelnökség

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Miniszterelnökség tevékenységét segítő, ügyvédi tevékenységgel kiegészített, hivatalos közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói szolgáltatás beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
79111000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés „A Miniszterelnökség tevékenységét segítő, ügyvédi tevékenységgel kiegészített, hivatalos közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói szolgáltatás ellátására, mely magában foglalja a következőket:

I./ közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása;

II./ a közbeszerzések előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó tanácsadói feladatok;

III./ a megbízás végrehajtása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 60 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79418000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye, telephelye, valamint a nyertes Ajánlattevő székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megbízási szerződés „A Miniszterelnökség tevékenységét segítő, ügyvédi tevékenységgel kiegészített, hivatalos közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói szolgáltatás ellátására, mely magában foglalja a következőket:

I./ közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása;

II./ a közbeszerzések előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó tanácsadói feladatok;

III./ a megbízás végrehajtása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér (értékelési részszempontként értékelésre kerül, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 250 000 HUF/naptári nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Tanácsadói óradíj eseti megrendelések esetére (HUF/óra) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A Miniszterelnökség feladat-, és hatásköre az eddigiekhez képest jelentősen kibővült a kormányátalakítás miatt. A minisztériumoktól és egyéb intézményektől átvett feladatokkal és forrásokkal, jelentős mennyiségű és speciális szakértelmet igénylő közbeszerzési igény jelentkezik 2015. évben a Miniszterelnökségnél.

Tekintettel egyrészt a feladatellátás volumenére, azok összetettségére és a szükséges, jogszabályokon alapuló közbeszerzési engedélyezési folyamatok időigényére, valamint arra, hogy a feladat folyamatosan ellátandó, új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő megbízási szerződésig terjedő átmeneti időszakban az ajánlatkérő saját szakemberekkel csak korlátozottan tudja ellátni, mindig rendelkezésre álló ajánlatkérői kapacitás biztosítása pedig nem lehetséges, indokolt a gyorsított eljárás alkalmazása.

A Kbt. 85. § (2) bekezdése szerinti kivételesen indokolt, sürgős körülmény és eset.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 115-208587
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Miniszterelnökség tevékenységét segítő, ügyvédi tevékenységgel kiegészített, hivatalos közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói szolgáltatás beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/08/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 60 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: Ész-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 137. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/10/2016