Lieferungen - 361046-2020

31/07/2020    S147

Dänemark-Kopenhagen: Schlammsaugwagen

2020/S 147-361046

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Nationale Identifikationsnummer: 64942212
Postanschrift: Njalsgade 13
Ort: København S
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 2300
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Michael Vallentin Strand
E-Mail: iw97@kk.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/129227575.aspx

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Indkøb af 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis (Genudbud)

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020-0108204
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144410 Schlammsaugwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på leverance af ét stk. 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, varetager selv vedligeholdelsen af vejbrønde mm. i kommunen. Til brug for dette arbejde skal Teknik- og Miljøforvaltningen indkøbe ét stk. slamsuger som nærmere beskrevet i bilag A.1 kravspecifikation.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet, bilag A, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation, kravspecifikation bilag A.1.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34139100 Fahrgestelle mit Führerhaus
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK011 Byen København
Hauptort der Ausführung:

København

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hovedydelsen er levering af et 3-akslet slamsuger opbygget på chassis leveret af tilbudsgiver. Dertil kommer yderligere optioner på bl.a. genbrugsvandsanlæg, service- og vedligeholdelsesaftaler på slamsugeranlæg og chassis.

Slamsugeren skal indgå i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningens daglige drift i forhold til renholdelse af vejbrønde, på såvel vej som matrikler ejet af Københavns Kommune.

Slamsugeren skal bl.a. opbygges med vakuumpumpe, højtrykspumpe og vejbrøndstårn. Krav til opbygningen er yderligere specificeret i kravspecifikationen, bilag A.1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Funktionalitet / Gewichtung: 15 %
Qualitätskriterium - Name: Ergonomi / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Leveringstid / Gewichtung: 15 %
Preis - Gewichtung: 40 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Tilbudsgiver skal som optioner tilbyde servicekontrakter og timepriser på arbejde udenfor servicekontrakten, på henholdsvis servicering af slamsugeranlæg og chassis. Begge servicekontrakter skal baseres på service og vedligeholdelse efter leverandørens/fabrikantens anvisninger.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 092-219007
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Indkøb af 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis.(Genudbud)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører:

— Skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører hver især angives klart og entydigt.

— Skal sammenslutningen udpege én fælles repræsentant eller ledende partner i relation til udbuddet.

— Må ingen af de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsbetingelserne pkt. 5.1. Det er alene et krav, at sammenslutningen af økonomiske aktører tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen. En økonomisk aktør kan alene være deltager i én sammenslutning af økonomiske aktører. Samme økonomiske aktør kan dog godt være deltager i én sammenslutning og samtidig lade andre tilbudsgivere basere deres egnethed på sig, jf. pkt. 5.2.4), eller være underleverandør til flere tilbudsgivere. Tildeles sammenslutningen af økonomiske aktører den udbudte kontrakt, så skal de i

sammenslutningen deltagende økonomiske aktører påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten. Hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen:

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være juridisk forpligtet over for

tilbudsgiver til at stille sin formåen til rådighed.

— Må ingen af de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være omfattet af

udelukkelsesgrundende i pkt. 5.1.

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. pkt.

5.2.1), påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten. Det er alene et

krav, at tilbudsgiver og de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen. En økonomisk aktør kan godt samtidig lade flere tilbudsgivere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020