Services - 361094-2017

14/09/2017    S176    - - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Postopek s pogajanji 

Slovenija-Krško: Inženirske storitve

2017/S 176-361094

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
5034345000
Vrbina 12
Krško
8270
Slovenija
Kontaktna oseba: Nabava
Telefon: +386 74802489
E-naslov: vlasta.kozole@nek.si
Telefaks: +386 74822888
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.nek.si

Internetni naslov profila kupca: www.nek.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/221381/RD-sklep_št.12717_-_Zagotovitve_kvalitete_v_2018_in_2019_-_strojništvo_.pdf.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotovitve kvalitete v 2018 in 2019 – strojništvo.

Referenčna številka dokumenta: sklep št. 127/17
II.1.2)Glavna koda CPV
71300000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotovitve kvalitete v 2018 in 2019 – strojništvo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

NE Krško.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zagotovitve kvalitete v 2018 in 2019 – strojništvo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6)Finančna zavarovanja:
III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:
III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/10/2017
Lokalni čas: 09:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 12/02/2018
IV.2.7)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 1.10.2017, 23:55.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
Vrbina 12
Krško
8270
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/09/2017