Lieferungen - 361115-2020

31/07/2020    S147

Polen-Żory: Bibliothekenverwaltungssystem

2020/S 147-361115

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach
Postanschrift: ul. Rybnicka 6-8
Ort: Żory
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-240
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Danuta Rapacz
E-Mail: mbp@mbpzory.pl
Telefon: +48 324344584
Fax: +48 324344584/32

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mbp.zory.bip.net.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytucja kultury
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność w dziedzinie kultury

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i systemu zabezpieczenia księgozbioru na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48161000 Bibliothekenverwaltungssystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego i systemu zabezpieczającego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

— część 1 dostawa i montaż sprzętu elektronicznego;

— część 2 dostawa, montaż oraz wdrożenie informatyczne systemu zabezpieczenia księgozbioru.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 584 791.85 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31710000 Elektronische Ausstattung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina miejska Żory, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, załadunek, transport, ręczny rozładunek, wniesienie, montaż sprzętu elektronicznego: głośnik 5.1 (3 zestawy), konsola do gier (3 sztuki), projektor (8 sztuk), ekran projekcyjny (8 sztuk), uchwyt sufitowy (9 sztuk), telewizor 32” (3 sztuki), telewizor 55” (3 sztuki), uchwyt do TV (6 sztuk), lodówka do zabudowy (3 sztuki), kuchenka mikrofalowa do zabudowy (2 sztuki), miejsce do odsłuchu muzyki (3 sztuki), monitor dotykowy (7 sztuk), tablica interaktywna (1 sztuka).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Do oferty należy dołączyć:

a. (JEDZ);

b. jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt;

c. oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;

d. wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;

e. jeżeli dotyczy – odpowiednie pełnomocnictwo.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż oraz wdrożenie informatyczne systemu zabezpieczenia księgozbioru

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48161000 Bibliothekenverwaltungssystem
30238000 Automationsgeräte für Bibliotheken
39155100 Büchereieinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina miejska Żory, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalacje, konfiguracje, uruchomienie systemu zabezpieczenia księgozbioru: bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF, dwuantenowa z licznikiem odwiedzających o standardowym rozstawie – 100 cm między antenami (1 sztuka), bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF, dwuantenowa, z licznikiem odwiedzających o większym rozstawie – 150 cm między antenami (2 sztuki), bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF trzyantenowa, z licznikiem odwiedzających o większym rozstawie – 140 cm między antenami (1 sztuka), stacjonarne stanowisko bibliotekarza umożliwiające kodowanie wklejek oraz wypożyczanie i zwrot zbiorów (11 sztuk), wklejki RFID HF 49 x 81 mm na książki (120 000 sztuk), wklejki RFID HF na płyty CD/DVD (13 000 sztuk), tagi RFID HF na laptopy i tablety (100 sztuk), ręczny podajnik wklejek na książki (2 sztuki), wrzutnia ze zsuwnią (wersja pasywna) wraz z wózkiem bibliotecznym (1 sztuka), stanowisko do samodzielnego wypożyczania, dostosowane do obsługi przez niepełnosprawnych, wolnostojące, z możliwością rozbudowy o opcję płatności bezgotówkowej (2 sztuki), stanowisko do samodzielnego wypożyczania, dostosowane do obsługi przez niepełnosprawnych, wolnostojące, wyposażone w opcję płatności bezgotówkowej (1 sztuka) wraz ze szkoleniem personelu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Do oferty należy dołączyć:

a. (JEDZ);

b. jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt;

c. oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku podatkowego;

d. wadium, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;

e. jeżeli dotyczy – odpowiednie pełnomocnictwo.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 082-193011
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Web-Profit Maciej Kuźlik
Postanschrift: ul. Spokojna 18
Ort: Piekary Śląskie
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 41-940
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 107 556.07 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 112 350.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż oraz wdrożenie informatyczne systemu zabezpieczenia księgozbioru

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Elibron Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Fabryczna 7
Ort: Tychy
NUTS-Code: PL22C Tyski
Postleitzahl: 43-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 477 235.78 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 480 970.24 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępow. o udziel. zamów. Zam. wykluczy Wyk., w stos. do którego zachodzi którakolwiek z okolicz., o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–8 uPzp z zastrz. art. 24 ust. 8 uPzp.

2. Zamawiający wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie akt. na dzień złożenia ośw. lub dok. potw. okol., o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp, tj.:

1) informacji z KRK w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp oraz, odnośnie do skazania za wykroczeniena karę aresztu, w zakr. okr. przez Zam. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upł. term. skł. ofert;

2) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potw., że Wyk. nie zaleganiu z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upł. term. skł. ofert lub innego dok. potw., że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaśw. właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS albo innego dok. potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem skł. na ubezp. społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 mies. przed upł. term. skł. ofert lub innego dok. potw., że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentu, zostanie on pobrany przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych – o ile takie istnieją);

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 uPzp;

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów Prawa pracy, Prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 uPzp;

9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 716).

3. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, przedstawia dokumenty określone w ww. punktach 1 do 9 odnośnie do tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów.

4. Zam. nie przewiduje udzielić zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 uPzp.

5. Zam. żąda wniesienia wadium w wys. cz. 1: 3 000PLN; cz. 2: 10 000 PLN. W odn. do dok. wymaganych pow. w sekcji VI.3 pkt 2 do Wyk. mających siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. RP lub w odniesieniu do osoby mającej miejsce zam. poza teryt. RP stosuje się postanowienia SIWZ 7D – 7G. Okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 2 mies. (60 dni).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwoławczy
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI – rozdz. 1, 2, 3.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp:

— ust. 1 pkt 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

— ust. 2 pkt 1 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

— ust. 3 pkt 1 – odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6) Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Gliwicach.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020