Lieferungen - 361127-2020

31/07/2020    S147

Polen-Bydgoszcz: Laborreagenzien

2020/S 147-361127

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza
Nationale Identifikationsnummer: NLZ.2020.271.68(1)
Postanschrift: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 85-094
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Zdziebłowska
E-Mail: m.zdzieblowska@jurasza.pl
Telefon: +48 525854097
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.jurasza.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników do oznaczania Covid-19 kompatybilnych z aparatem BD Max, który Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu

Referenznummer der Bekanntmachung: NLZ.2020.271.68(1)
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania Covid-19 kompatybilnych z aparatem BD Max, który Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu na 32 400 oznaczeń – 1 zestaw.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 051 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania Covid-19 kompatybilnych z aparatem BD Max, który Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu na 32 400 oznaczeń – 1 zestaw.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

W związku z trwającą pandemią zaistniała pilna konieczność kontynuacji zakupu odczynników do wykrywania wirusa Sars-CoV-2 do aparatu BD Max, zainstalowanego aktualnie w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. jurasza w Bydgoszczy. Aparat ten został zakupiony w trakcie pandemii związanej z koronawirusem w trybie pilnym, celem ratowania życia ludzkiego poprzez diagnostykę wirusa Sars-CoV-2. W tamtym czasie ww. aparat był jedynym możliwym do zakupu, gdyż na całym świecie występował brak dostępności aparatów do ww. przeznaczenia, a ewentualny czas na dostawę alternatywnych urządzeń dochodził do kilku miesięcy. Zakupy odczynników dokonywane są od jedynego autoryzowanego przez producenta dystrybutora asortymentu na terytorium RP, co poświadcza stosowny dokument otrzymany od Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. wg najlepszej wiedzy Zamawiającego obecnie nie ma na polskim rynku firm, które mogłyby dostarczać zamienniki lub inne produkty równoważne do ww. aparatury.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 134-329584
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: NLZ.2020.271.68(1)
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Osmańska 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-823
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 051 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 050 656.64 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180–198 ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020