Lieferungen - 361172-2020

31/07/2020    S147

Polen-Skierniewice: Chemische Reagenzien

2020/S 147-361172

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Postanschrift: ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
Ort: Skierniewice
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 96-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Pieróg
E-Mail: m.pierog@pierog.pl
Telefon: +48 225989300

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.inhort.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: instytut badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: badania naukowe i prace rozwojowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Referenznummer der Bekanntmachung: 6/ZP/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696300 Chemische Reagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51 do SIWZ „Formularz oferty” (odpowiednio względem każdej z części zamówienia).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 985 328.19 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Zestaw do usuwania inhibitorów z preparatów DNA, Anty-Inhibitor Kit. Ilość: 250 izolacji. Zestaw powinien opierać się na zdolnościach wiązania polifenolowych inhibitorów reakcji PCR przez odpowiednie drobinki absorpcyjne. W skład zestawu powinny wchodzić: minikolumny 250 szt. oraz drobinki absorpcyjne 210 ml. Do drobinek znajdujących się w minikolumnie należy dodać preparat DNA zawierający inhibitory PCR, a następnie całość zwirować. Po użyciu zestawu, DNA znajdujący się w przesączu powinien być pozbawiony związków polifenolowych znanych jako silne inhibotory wielu reakcji enzymatycznych. Zestaw powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

2 Uniwersalny zestaw Bead-Beat Micro AX Gravity (poj. 20 μg DNA), o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów. Procedura z lizą mechaniczną. Wielkość próbki: do 2 ml hodowli bakteryjnej, do 2 ml pleśni lub drożdży z hodowli płynnych i do 100 mg z hodowli stałych, do 100 mg tkanki roślinnej, do 20 mg tkanki zwierzęcej, do 100 mg kału, do 200 mg biologicznej próbki środowiskowej, do 50 mg innych materiałów biologicznych.

3 Genmic Mini, Uniwersalny zestaw do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów

4 Bufor obciążający do elektroforezy agarozowej, sześciokrotnie stężony Ilość: 5 x 1 ml. Skład buforu obciążającego 6 x: 20 % Ficoll; 0,02 % bromphenol blue; 0,02 % xylene cyanole FF. Przechowywac w temp. +4 oC. Wymagane zastosowanie: użycie po 1 μl buforu na każde 5 μl objętości nanoszonej próbki.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 1 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia,

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Affinity Script QPCR cDNA Synthesis Kit. Zestaw do odwrotnej transkrypcji RNA zoptymalizowany pod kątem użycia otrzymanego cDNA w reakcjach qPCR. Szybki protokół, z czasem syntezy cDNA nie dłuższym niż 15 minut, umożliwiający otrzymanie produktu cDNA o wielkości do 12 kb w czasie krótszym niż 25 minut. Zakres funkcjonalny ilości RNA nie mniejszy niż od 3 pg do 3 μg. Format ‘master-mix’ pozwalający na zredukowanie błędów pipetowania. Odwrotna transkryptaza aktywna w spektrum temperatury nie węższym niż od 37 do 55 oC.

2 Zestaw DNA 1000 W skład zestawu wchodzi 25 płytek i komplet odczynników (żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości). Zestaw umożliwia analizę 300 próbek DNA w zakresie od 25 do 1000pz. Jedna płytka umożliwia analizę 12 próbek DNA. Wymagana ilość próby potrzebna do analizy 1μl. Wymagana czułość 1ng/μl. Wymagany certyfikat producenta zaświadczający autoryzację dystrybutora.

3 Zestaw DNA 7500 W skład zestawu wchodzi 25 płytek i komplet odczynników (żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości). Zestaw umożliwia analizę 300 próbek DNA w zakresie od 100 do 7500pz. Jedna płytka umożliwia analizę 12 próbek DNA. Wymagana ilość próby potrzebna do analizy 1μl. Wymagana czułość 1ng/μl. Wymagany certyfikat producenta zaświadczający autoryzację dystrybutora.

4 Zestaw 6000 Nano RNA, kompatybilny z aparatem Bioanalyzer 2100 firmy Agilent Technologies. W skład zestawu wchodzi 25 płytek i komplet odczynników (żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości). Zestaw umożliwia analizę 300 próbek RNA. Jedna płytka umożliwia analizę 12 próbek total RNA lub mRNA. Wymagana objętość próby potrzebna do analizy 1μl. Wymagana czułość 5 ng/μl.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 2 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia,

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 1300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Formamid deionized do biologii molekularnej

2 Mieszanina: fenol/ chloroform/ izoamylowy (25:24:1), stabilizowana 0.1 % 8-Hydroksychinoliną, pH ok. 5.0, metale ciężkie max. 0,0005 %, stabilność ok. 12 miesięcy.

3 Węglan sodu bezwodny, czystość biochemiczna

4 Tris bufor pH 8.0 (1 M) do biologii molekularnej

5 Akrylamid/bisakrylamid roztwór 40 %, 37,5:1, do biologii molekularnej

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 3 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 4

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Amoniak 25 % cz.d.a.

2 D-(+)-Glukoza bezwodna, cz.d.a.

3 Kwas azotowy 65 % cz.d.a., FP

4 Kwas solny 35 - 38 % cz.d.a.

5 Kwas solny 0,1N, roztwór mianowany; Stężenie molowe (20oC) c(HCl)=0,1mol/l+/-0,2 %

6 Metanol do HPLC

7 Chlorek potasu, cz.d.a.

8 2-propanol (Izopropanol) do HPLC, czystość 99,8 %

9 Roztwór buforowy pH 4,00 +/- 0,05

10 Roztwór buforowy pH 7,00 +/- 0,05

11 Roztwór buforowy pH 5,00 +/- 0,05

12 Roztwór buforowy pH 10,00 +/- 0,05

13 Sodu chlorek (NaCl) cz.d.a.

14 Sodu węglan bezwodny, anhydrous, 99.95-100.05 %

15 Sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1N) odważka analityczna, fixanale, CAS: 1310-73-2

16 Wodorotlenek sodu mikrogranulki (NaOH) cz.d.a.

17 Chlorek wapnia 6 hydrat cz.d.a.

18 Etylowy alkohol 96 % cz.d.a.

19 Kwas octowy 99,5 % - 99,9 % cz.d.a.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 4 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 5

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Nutrient Agar, Podłoże do zastosowania do hodowli i oznaczania liczby różnych drobnoustrojów w wodzie, ściekach, próbkach kału i innych materiałach jakości Becton Dickinson.

2 "Bacto Agar. Oczyszczony produkt charakteryzuje zredukowana do minimum ilość substancji ubocznych, barwników i soli. Używany do badania ruchu oraz do hodowli bakterii beztlenowych

I mikroaerofilnych."

3 Pseudomonas Agar F, podłoże występuje także jako Flo Agar, wpływa na zwiększenie wytwarzania fluoresceiny przez pałeczki Pseudomonas.

4 Difco Agar, Granulowany o właściwościach: wilgotność: ≤20%, popiół ≤6.5 %; Ca (ppm): ≤300-2500; Mg (ppm): ≤50-1000; temperatura topnienia: 83-89oC; temperatura żelowania: 32-39oC.

5 Potato Dextrose Agar (PDA) - Agar dekstroza ziemniaczana; Odwodniony, PDA 39 g/1 L Water: Skrobia ziemniaczana 4g/L, Glukoza 20g/L, Agar 15g/L; Autoklawowalny w temp. 121oC przez 15 minut; pH 5,6±0,2, jakości Becton Dickinson.

6 LB Agar Miller (LBA) - Odwodniony; Tryptone 10g/L, ekstrakt drożdzowy 5g/L,Chlorek Sodu 10g/L, Agar 15g/L; Storage: 2-25o C; Autoklawowalny w temp. 121oC przez 15 minut; pH 7,0±0,2

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 5 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 6

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Plant Propagation LAB-AGAR

2 Ekstrakt drożdżowy jest autolizatem komórek drożdży, wzbogacającym wielu pożywek bakteriologicznych stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów. Ekstrakt drożdżowy jest źródłem aminokwasów i peptydów, rozpuszczalnych w wodzie witamin w szczególności witamin z grupy B, puryn, pirymidyn, węglowodanów i soli mineralnych. Według zaleceń USP jest stosowany w badaniach sterylności. Produkt występuje w postaci mikrogranulatu, barwy beżowo-żółtej.

3 Zestaw zawierający 95 odczynników umieszczonych na płytce mikrotitracyjnej, przeznaczony do identyfikacji bakterii gram dodatnich i gram ujemnych. Zestaw powinien być zgodny z systemem identyfikacji i charakteryzacji mikroorganizmów GEN III MicroStation System o nr kat. 65361.

4 Zestaw zawierający 3 x 31 odczynników umieszczonych na płytce mikrotitracyjnej, przeznaczony do oszacowania aktywności i bioróżnorodności mikroorganizmów. Zestaw powinien być zgodny z systemem identyfikacji i charakteryzacji mikroorganizmów GEN III MicroStation System o nr kat. 65361.

5 Uniwersalny płyn przeznaczony do zawieszania komórek bakteryjnych zgodny z protokołem identyfikacji bakterii systemu identyfikacji i charakteryzacji mikroorganizmów GEN III MicroStation System o nr kat. 65361.

6 Płyn do zawieszania komórek bakteryjnych (bakterii gram dodatnich, gram ujemnych bakterii wytwarzających otoczki oraz posiadajacych silne właściwości redukujące) zgodny z protokołem identyfikacji systemu identyfikacji i charakteryzacji mikroorganizmów GEN III MicroStation System o nr kat. 65361.

8 Pożywka agarowa przeznaczona do hodowli bakterii tlenowych w celu ich identyfikacji systemem Biolog

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 6 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 7

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Płyn dezynfekujący, grzybo i bakteriobójczy, przeznaczony do dezynfekcji urządzeń laboratoryjnych, narzędzi, materiałów z gumy i tworzywa sztucznego. Nie powinien zawierać aldehydów. 15 minutowy czas ekspozycji 0.25 % roztwóru płynu powinien działać bakteriobójczo, 15 minutowy czas ekspozycji 2 % roztworu płynu powinien działać grzybobójczo.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 7 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 8

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Żywica AG 1-X8 Resin acetate form Żywica jonowymienna w formie octanowej Od wiązania kwasów organicznych

2 Zestaw odczynników do przeprowadzenia reakcji real-time zawierający: 2x stężony, gotowy do użycia mix do przeprowadzania reakcji real-time PCR, barwnik fluorescencyjny, hotstartową fuzyjną polimerazę Sso7d, nukleotydy, magnez, barwink SYBR Green I, wzmacniacze, stabilizatory oraz pasywne barwniki referencyjne (ROC i fluoresceinę). Zestaw kompatybilny z termocyklerem BioRad CFX oraz innymi termocyklerami do reakcji real-time PCR, współpracującymi z barwnikiem ROX (jak np. Roche LightCycler LC480, Qiagen Rotor-Gene Q, Eppendorf Mastercyclers i Stratagene Mx real-time PCR.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 8 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 9

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

BSA liquid / zawieszona w wodzie destylowanej, albumina surowicy bydlęcej

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 9 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 10

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Gentamycin Sulfate, Sterile 50 mg/ml Numer CAS 1405-41-0

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 10 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 11

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Agar Sabourda z chloramfenikolem

2 Bulion odżywczy, o składzie (w przeliczeniu na litr pożywki) pepton 5.00, ekstrakt wołowy 2.00, ekstrakt drożdżowy 2.00, chlorek sodu 4.00, końcowe pH 7.5 ± 0.1 w 25oC (po sterylizacji)

3 Standardowy agar do liczenia drobnoustrojów, o składzie: pepton kazeinowy 5.0 g, ekstrakt drożdżowy 2.5 g, glukoza 1.0 g, agar 15.0 g, końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25oC (po sterylizacji).

4 Podłoże agarowe z mannitolem

5 Podłoże mikrobiologiczne King B sypkie, do róznicowania i oznaczania liczby bakterii fluoryzujacych z rodzaju Pseudomonas. Skład (g/L): pepton 20 g; wodorofosforan dipotasu 1,5 g; siarczan magnezu x 7 H2O 1,5 g; agar 15 g; pH 7,2±0,2 po sterylizacji i ostudzeniu do temp. 25oC

6 Podłoże do szybkiego wykrywania fermentacji laktozy

7 Pożywka laktozowo-żelatynowa

8 Agar odżywczy wg ISO 12780

9 Płytki odciskowe

10 Agar bakteriologiczny o właściwościach: moc żelowania 800-950 g/cm3; temperatura żelowania: 34-36oC; temperatura upłynnienia: ≥85oC; pH 1.5 % roztworu: 6.0-7.5; wilgotność ≤10%; popiół ≤4%.

11 Aminobak - pepton

12 Proteobak - pepton

13 Agar odżywczy

14 Pepton Sojowy

15 Aminobak – pepton mięsny

16 Pepton K (kazeinowy)

17 Bulion kazeinowo-sojowy (TSB)

18 Pożywka LB płynna

19 Pożywka agarowa RBC z chloramfenikolem o składzie (w przeliczeniu na litr pozywki): Pepton 5.00; Glukoza 10.00; Wodorofosforan dipotasu 1.00; Chloramfenikol 0.10; Róż bengalski 0.025; Agar 15.00; Końcowe pH 5.6 ± 0.1 w 25oC (po sterylizacji)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 11 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 12

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Glikol polietylenowy 8000, (PEG 8000)

2 RNase away Reagent - odczynnik do usuwania Rnazy, przy izolacjach RNA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 12 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 13

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 1,2 -Propanodiol (glikol propylenowy) cz.d.a

2 Dietanolomina cz.d.a. (C4H11O2N)

3 Aceton cz.d.a.

4 Azotan amonu NH4NO3 cz.d.a.

5 Azotan amonu NH4NO3 cz.d.a.

6 Chloroform cz.d.a.

7 Alkohol etylowy 96 % cz.d.a.

8 Alkohol etylowy 99,8 % cz.d.a.

9 Formalina 36-38 % cz.d.a.

10 Fruktoza cz.d.a.

11 Glukoza cz.d.a.

12 Jod krystaliczny cz.d.a.

13 Kwas cytrynowy, cz.d.a

14 Kwas octowy, 80 % cz.d.a.

15 Kwas siarkowy 95 %, cz.d.a.

16 Kwas solny 35-38 % cz.d.a.

17 MgSO4 x 7H2O - siarczan magnezu, cz.d.a. do kultur tkankowych,

18 MgSO4 x 7H2O - siarczan magnezu, cz.d.a.

19 Odczynnik Folina i Ciocaulteua

20 Potasu azotan KNO3

21 Chlorek potasu cz.d.a.

22 KH2PO4 - diwodorofosforan potasu, cz.d.a.

23 Jodek potasu cz.d.a.

24 Sacharoza cz.d.a

25 Sacharoza cz.d.a

26 Chlorek sodu NaCl cz.d.a.

27 di-Sodu wodorofosforan 2•hydrat cz.d.a., Disodium hydrogen phosphate dihydrate Na2HPO4 x 2H2O,

28 Sodu octan 3 hydrat cz.d.a

29 Siarczan sodowy bezwodny czda Na2SO4

30 Sodu tiosiarczan 5 hydrat cz.d.a. 1 kg CHPU odczynnik do analiz biochemicznych oraz do barwienia żeli poliakrylamidowych

31 Sodu węglan bezw. cz.d.a.

32 NaOH (Sodu wodorotlenek granulki) cz.d.a.

33 Toluen cz.d.a.

34 Ca(NO3)2 x 4H2O - azotan wapnia cz.d.a.

35 Wapnia chlorek 2 hydrat CaCl2 2 H2O, Numer CAS 10035-04-8

36 Węglan wapnia CaCO3 cz.d.a.

37 Kwas solny, odważka analityczny 0,1 mol/l 0,1N

38 Sodu wodorotlenek, fixanale, odważka analityczna 0,1 mol/l

39 Eter naftowy 46/60 cz.d.a.

40 Alkohol izoamylowy cz.d.a

41 Srebra azotan r–r mianowany 0,1 mol/l

42 Potasu nadmanganian - roztwór 0,02 N

43 Wodorotlenek sodu r-r mianowany 0,1 mol/dm3 cz.d.a.

44 Cynku siarczan ZnSo4x7H2O 7 hydrat

45 Diwodorofosforan sodu NaH2PO4 bezwodny

46 Fenol 5 % cz.d.a.; CAS: 108-95-2

47 Chlorek amonu NH4Cl; cz.d.a; CAS: 12125-02-9

48 Diwodorofosforan amonu (NH4)H2PO4

49 Amonu fosforan II zasadowy (NH4)2HPO4

50 Siarczan amonu (NH4)SO4

51 Gliceryna bezwodna cz.d.a

52 K2HPO4 cz.d.a. fosforan potasu dwuzasadowy

53 KOH wodorotlenek potasu

54 Sodu węglan kwaśny cz.d.a

55 Potasu fosforan KH2PO4 cz.d.a.

56 Żelatyna proszek cz.d.a

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 13 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 14

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Wzorzec HPLC Alfa-karoten (AS) (roztwór)

2 Wzorzec HPLC β-karoten (β-carotene)

3 Standard Epigallocatechin gallate nr CAS 989-51-5

4 Standard Epicatechin gallate nr CAS 1257-08-5

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 14 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 15

Los-Nr.: 15
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 L-Arginine

2 6-BENZYLAMINOPURINE (N6-Benzyladenine) C12H11N5 = 225.3;Numer CAS 1214-39-7

3 Calcium gluconate monohydrate; Numer CAS 18016-24-5

4 2-iP C10H13N5 = 203.2;Numer CAS 2365-40-4

5 "Meta – topolina (6-(3hydroxybenzyloamino)purine), masa cząsteczkowa: C12H11N5O = 241,4

Oznaczenie (HPLC)> 99 %, Numer CAS: 75737-38-1"

6 "Inositol, Myo-Inositol

C6H12O6 = 180.2, Numer CAS 87-89-8"

7 Ammonium persulfate, CAS: 7727-54-0, jakości analitycznej

8 Urea do biologii molekularnej, jakość do elektroforezy

9 RNaza A (wolna od DNazy) wielkość 50 mg

10 Fe-EDDHA (Ethylenediamine di-2-hydroxyphenyl acetate ferric) (100 g)

11 Murashige & Skoog Medium z witaminami opakowanie 220,3 g na 50 L pożywki

12 Kwas α-naftylooctowy (NAA)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 15 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 16

Los-Nr.: 16
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Roztwór nasycony KCl

2 Roztwór KCL nasycony, do uzupełniania elektrod, numer CAS: 7447-40-7

3 Bufor pH 100 ml do kalibracji pehametru

4 Bufor pH 100 ml do kalibracji pehametru

5 Bufor pH 100 ml do kalibracji pehametru

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 16 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 17

Los-Nr.: 17
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 0.5 M EDTA pH 8.0 do biologii molekularnej

2 1 x TE pH 8.0 do biologii molekularnej

3 Agaroza Basica lEGQT do biologii molekularnej, (wolna od DNaz, RNaz, inhibitorów endonukleaz i ligaz oraz proteaz), biały proszek, przeznaczona do elektroforezy żelowej, łatwa rozpuszczalność i szybkie tężenie, wyjątkowa przezroczystość i niskie tło zapewniające dobrą widoczność prążków, niskie wiązanie DNA.

4 Agaroza wysokorozdzielcza charakteryzuje się pośrednią wartością punktu topnienia i żelowania w porównaniu do agarozy klasycznej i agarozy niskotopliwej. Z uwagi na wysokie parametry siły żelu może być stosowana do rozdziału krótkich fragmentów DNA i RNA (od 20 do 800 par zasad długości), zapewniając wysoką rozdzielczość, doskonałą przejrzystość i niski stopień zabarwienia tła, w szczególności podczas barwienia bromkiem etydyny i SYBR Green.

5 Zestaw ultraczystych dNTPs o stężeniu 100 mM (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)

6 "Zestaw odczynników do odwrotnej transkrypcji - łańcuchowej reakcji polimerazy (RT-PCR) na 150 reakcji, w objętości 50 mikrolitrów.

Zestaw musi zawierać: wszystkie odczynniki/składniki (zoptymalizowaną mieszaninę enzymów: odwrotnej transkryptazy, Taq DNA polimerazy i polimerazy naprawczej oraz inhibitora RNAz, bufor reakcyjny powinien zawierać odpowiednio wysokiej jakości nukleotydy i składniki hamujące przyłączanie się primerów do matrycy w niższych temperaturach, aktywacja polimerazy po odpowiednim podgrzaniu tzw. hot start), wymagane do przeprowadzenia reakcji RT-PCR bez otwierania probówki między etapem RT i PCR.

— zestaw powinien umożliwiać wykrycie od 1 fg całkowitego RNA

— zestaw musi umożliwiać generowanie transkryptów cDNA o długości do 6500pz,

— zestaw musi być zdolny do amplifikacji fragmentów zawierających wysoką zawartość par CG "

7 RNase A (wolne od DNAZ)

8 Enzym restrykcyjny AvaII

9 Enzym restrykcyjny DdeI

10 Enzym restrykcyjny HindIII

11 Enzym restrykcyjny RsaI

12 Enzym restrykcyjny SpeI

13 "Polimeraza Taq DNA, rekombinowana, termostabilna o wysokiej czystości, polecana do standardowych zastosowań wymagających syntezy DNA w wysokiej temperaturze o przybliżonej masie 94 kDa, izolowanym z Thermus aquaticus.

Enzym katalizuje reakcję replikacji DNA w temperaturze 74oC. Czas jego półtrwania (ang. half-life) wynosi 40 min. w temperaturze 95oC.

Enzym katalizuje reakcję polimeryzacji nukleotydów w kierunku 5´->3´ w obecności jonów magnezowych.

Posiada aktywność 5´->3´ egzonukleazy.

Nie posiada aktywości 3´->5´ egzonukleazy.

Dodaje A na końcach 3'. Umożliwia otrzymanie produktów DNA o bardzo szerokim zakresie wielkości, aż do 10 tys. par zasad."

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza nie jest możliwe przedstawienie pełnego opisu. Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.17 do SIWZ "Formularz oferty cz. 17"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 17 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 18

Los-Nr.: 18
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Wzorzec antocyjanu - delphinidin-3-O-glalactoside

2 Wzorzec antocyjanu - petunidin-3-O-glucoside

3 Wzorzec antocyjanu - peonidin-3-O-rutinoside

4 Wzorzec HPLC Isorhamnetion glucoside

5 Wzorzec antocyjanu delphinidin-3-O-rutinoside

6 Wzorzec antocyjanu callistephin chloride (glukozyd-3-pelargonidyny) analytical standard, wzorzec do HPLC

7 Wzorzec antocyjanu Cyanidin-3-O- arabinoside chloride, wzorzec HPLC

8 Wzorzec antocyjanu malvidin-3-O-glucoside (Oenin chloride)

9 Wzorzec antocyjanu Kuromanin chloride (cyanidin-glucoside) analytical standard, wzorzec do HPLC

10 Wzorzec antocyjanu Ideanin chloride (cyanidin-galactoside), analytical standard

11 Wzorzec antocyjanu - peonidin-3-O-glucoside, wzorzec do HPLC

12 Wzorzec antocyjanu malvidin-3-O-galactoside

13 Wzorzec antocyjanu delphinidin-3-O-glucoside (Myrtillin chloride)

14 Wzorzec HPLC Hyperoside (Quercetin-3-0-galactoside), analytical standard, wzorzec do HPLC

15 Wzorzec HPLC Quercetin, standard analityczny

16 Wzorzec HPLC Rutin (Quercetin-3-0-rutinoside), standard analityczny

17 Wzorzec HPLC Quercitrin (Quercetin-3-0-rhamnoside), standard analityczny

18 Wzorzec HPLC Isoquercetin (Quercetin-3-0-glucopyranoside), analytical standard, wzorzec do HPLC

19 Wzorzec HPLC Isorhamnetin rutinoside

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 18 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 19

Los-Nr.: 19
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

"Zestaw do szybkiej (godzina lub mniej) izolacji całkowitego RNA (łącznie z frakcją niskocząsteczkową (microRNA) z roślin/grzybów o masie do 50 mikrogramów;

— izolacja RNA wysokiej jakości powinna być możliwa m. in. z liści maliny i truskawki

— izolacja metodą bezfenolową, ze wstępną filtracją ekstraktu poprzez wirowanie przez kolumienkę filtrującą

— zestaw musi umożliwiać izolację RNA wysokiej jakości, integralności (brak degradacji lub bardzo niski jej stopień) i zróżnicowania (obecność wszystkich frakcji RNA)

— wyizolowane RNA powinno być (praktycznie) wolne od DNA i musi nadawać się do dalszego procesowania: tworzenia bibliotek cDNA, reakcji RT-PCR"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 19 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 20

Los-Nr.: 20
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Bufor legalizowany Hamilton pH=3,06 (Bufor legalizowany pH=3,06 (w 25oC), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium)

2 Bufor legalizowany Hamilton pH=6,00 (Bufor legalizowany pH=6,0 (w 25oC), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu,okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium)

3 Bufor legalizowany Hamilton pH=8,00 (Bufor legalizowany pH=8,00 (w 25oC), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium)

4 Bufor legalizowany Hamilton pH=4,01 (Bufor legalizowany pH=4,01 (w 25oC), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium)

5 Bufor legalizowany Hamilton pH=7,00 (Bufor legalizowany pH=7,00 (w 25oC), dokładność +/- 0,02, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu,okres przydatności 60 miesięcy, w pojemniku CalPack o poj. 500 ml, umożliwiającym bezpośrednią kalibrację elektrod, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium)

6 Wzorzec konduktometryczny 147 uS/cm (Wzorzec konduktometryczny 147 uS/cm (w 25oC), dokładność +/- 1 %, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności co najmniej 18 miesięcy, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium)

7 Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm (Wzorzec konduktometryczny 1413 uS/cm (w 25oC), dokładność +/- 1 %, z tabelą temperatur dla dokładnej kalibracji na opakowaniu, okres przydatności co najmniej 18 miesięcy, z certyfikatem, potwierdzającym jakość buforu, wydanym przez akredytowane laboratorium)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 20 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 21

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Reagent do fotrmeru do oznaczania azotynów

2 Reagent do fotometru do ozanaczania potasu

3 Reagent do fotometru do ozanaczania azotanów

4 Reagent do fotometru do ozanaczania wapnia

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 21 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 22

Los-Nr.: 22
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 "Polimeraza DNA z buforem I (100 mM Tris-HCl, pH 8.3, 500 mM KCl, 15 mM chlorku magnezu, 0.01 % (w/v) żelatyny). Polimeraza DNA powinna być chemicznie zmodyfikowaną formą polimerazy, wymagającą termicznej aktywacji. Cechy tego enzymu:

• Zautomatyzowany chemiczny hot-start enzymu dla zwiększonej specyficzności, wrażliwości i wydajności reakcji

• Aktywacja termiczna uwalniana w czasie poprawia czułość przy niskim poziomie liczby kopii

• Przydatność do multiplex PCR, co oszczędza czas i odczynniki

• Opakowanie powinno zawierać bufor do PCR 10X zawierający 15 mM MgCl2.

Aktywacja hot-start

Zmodyfikowany enzym jest dostarczany w stanie nieaktywnym. Po aktywacji termicznej modyfikator jest trwale uwalniany, przyczyniając się do regeneracji aktywnego enzymu. Powstała w wyniku hot-start amplifikacja zapewnia większą czułość, specyficzność i wydajność w porównaniu z konwencjonalnymi technikami PCR.

Polimeraza DNA może być aktywowana częściowo lub całkowicie w etapie ogrzewania przed PCR lub może być aktywowana powoli w sposób zwolniony podczas etapów denaturacji w cyklach termicznych PCR. W czasie wstępnego etapu aktywacji cieplnej lub bez tego etapu, aktywny enzym uwalnia się powoli podczas cyklu termicznego w celu dopasowania jego stężenia i zwiększenia specyficzności. Wydajność konkretnego produktu wzrasta, ponieważ odczynniki nie są marnotrawione w tworzeniu niepożądanych produktów. Ponieważ polimeraza DNA jest chemicznym enzymem hot-start, nie istnieje zagrożenie skażeniem biologicznym. Opakowanie powinno zawierać 250 jednostek polimerazy DNA oraz bufor I (100 mM Tris-HCl, pH 8.3, 500 mM KCl, 15 mM chlorku magnezu, 0.01 % (w/v) żelatyny)."

2 DNA 500 Ladder (25 bp DNA) marker potrzebny do analizy/rozdiału prób DNA na urządzeniu MultiNA

3 " Polimeraza DNA termostabilna typu „hot start” do PCR, która zapewnia zwiększoną swoistość w stosunku do polimerazy Taq DNA. Zestaw musi być wyposażony w termolabilne przeciwciała monoklonalne, które czynią polimerazę DNA Taq nieaktywną aż do początkowego etapu denaturacji PCR, poprawiając wydajność produktu.

Polimeraza Taq DNA ma niezależną od matrycy aktywność transferazy końcowej, która dodaje 3 'deoksyadenozynę do końców produktu i ma aktywność egzonukleazy 5' → 3 '. Produkty PCR wytworzone przy użyciu polimerazy DNA Platinum Taq można stosować w tych samych dalszych aplikacjach bez modyfikacji protokołu. Musi być przeznaczona do amplifikacji DNA ze złożonych matryc genomowych, wirusowych i plazmidowych, a także w RT-PCR.

"

4 Polimeraza typu Brazilian Platinium Taq to dogodna i niezawodna termostabilna polimeraza termoplastyczna dla PCR, która zapewnia większą swoistość niż polimeraza Taq DNA. Właściwość jest nadawana przez termolabilne przeciwciała monoklonalne, które powodują, że polimeraza Taq DNA jest nieaktywna aż do początkowego etapu denaturacji PCR.

5 Odczynnik florescencyjny SYBR Gold opakowanie (10000 koncentracja w DMSO)

6 Zestaw do sekwencjonowania zapewniający skuteczną, 5-minutową, jednokrotną strategię klonowania do bezpośredniego wchłaniania produktów PCR z amplifikacją polimerazy Taq do wektora plazmidowego do sekwencjonowania, wektor pCR ™ 4-TOPO® TA ze specjalnie zaprojektowanymi miejscami starterów sekwencyjnych, które dostarczają więcej sekwencji insertów i mniej sekwencji wektora z każdej reakcji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 22 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 23

Los-Nr.: 23
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Potasu diwodorofosforan ultraczysty "Ultrapure Potassium Phosphate monobasis", do chromatografii cieczowej i biologii molekularnej, krystaliczny, czystość 99,9 %; CAS: 7778-77-0

2 Bezwodny octan sodu cz.d.a.

3 Kwas mrówkowy; ANALYZED

4 "Kwas siarkowy 95-97 %; ANAlYZED Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych - 95-97 %; Jon amonowy (NH4) <1ppm/ Metale ciężkie (jako Pb) <1,0 ppm/

Azotany (NO3) < 0,50 ppm/ Pozostałośc po spaleniu <4,0 ppm"

5 Kwas solny 37-38 % cz.d.a.

6 Aceton (AR) ACS

7 "Alkohol etylowy 95 %, Analyzed Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Zawartość 95,1 – 96,9 % (v/v) 96,3 % (v/v)

Pozostałość po odparowaniu <0,0003 %; Miareczkowalne kwasy (meg/g) 0,00015

Miareczkowalne zasady (meg/g) 0,00003; "

8 "Octan n-butylu; ANAlYZED Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Zawartość min. 98 %; Gęstość (g/ml) w 20oC 0,878-0,881n-Butanol 0,5 %; Pozostałość po odparowaniu 0,005 %; Woda 0,05 %; Zanieczyszczenia śladowe (w ppm); Metale ciężkie (jako Pb) 0,5; Żelazo (Fe) 0,5"

9 Metanol do HPLC; Metanol czystość gradientowa do chromatografii cieczowej

10 Acetonitryl do HPLC, Gradient Grade do UV BAKER HPLC ANALYSED

11 "Octan etylu do HPLC; Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych; Zawartośćmin. 99,9 %; Pozostałość po odparowaniu (w ppm): <0,1

Woda (wolumetrycznie, przy pomocy KF) 0,01 %; Absorbancja w ultrafiolecie:; 400-330 nm <0,01

280nm <0,01; 265nm 0,02; UV odcięcia, nm 253; Śladowe zanieczyszczenia fluorescencyjne; (w oparciu o chininę) ppb:; Emisja w 450 nm 1; Max. emisji dla zanieczyszczeń 1"

12 "Kwas octowy do HPLC, Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych; Zawartość (mierzona za pomocą GC,; skorygowana na wodę) min. 99,9 %

Absorbancja w ultrafiolecie: (droga 1 cm w wodzie): 280 nm < 0,01; 350 nm < 0,01; Pozostałość po odparowaniu 0,0005 %; Woda (KF) < 0,1%"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 23 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 24

Los-Nr.: 24
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Zestaw, który jest mieszaniną polimerazy DNA KAPA Taq i modyfikowanej polimerazy DNA archaealowej (typu B) posiadającej zdolność korekty. System dwóch enzymów został zaprojektowany specjalnie do przeprowadzania wydajnych i wrażliwych oraz długich reakcji PCR.

2 "Zestaw odczynników do qPCR (2 x 5 ml). Zawiera unikalną polimerazę zoptymalizowaną pod kątem reakcji qPCR wykorzystującą barwnik SYBR Green. Polimeraza została zaprojektowana tak, aby działała w rygorystycznych warunkach ilościowego PCR (qPCR) w czasie rzeczywistym. Polimeraza DNA KAPA SYBR wraz z odpowiednimi systemami buforów zwiększa wydajność amplifikacji trudnych matryc: bogatych w pary GC i AT.

Kit zawiera: dwukrotnie stężony Master-Mix z polimerazą Hot-Start zależną od przeciwciał, z barwnikiem fluorescencyjnym SYBR Green I, MgCl2 (2.5 mM), dNTy oraz stabilizatory. Dostarczany jest z 50 x ROX high oraz 50 x ROX Low (200 μl każdy)"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 24 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 25

Los-Nr.: 25
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Wzorzec konduktometryczny 0,05 S/m ((25oC), o czystości nie mniejszej niż 99,9 %, okres ważności wzorca co najmniej 12 miesięcy, wzorzec wraz ze świadectwem potwierdzającym jego właściwości metrologiczne, zwierającym symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA)

2 Wzorzec konduktometryczny 0,15 S/m ((25oC),o czystości nie mniejszej niż 99,9 %, okres ważności wzorca co najmniej 12 miesięcy, wzorzec wraz ze świadectwem potwierdzającym jego właściwości metrologiczne, zwierającym symbole akredytacji PCA wraz z powołaniem się na status PCA)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 25 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 26

Los-Nr.: 26
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Apple Chlorotic Leafspot Virus ACLSV, kontrola negatywna dla 10 testów

2 Apple Chlorotic Leafspot Virus ACLSV, kontrola pozytywna dla 10 testów

3 Apple Chlorotic Leafspot Virus ACLSV (IgG i koniugat set/500)

4 Cucumber Mosaic Virus CMV, kontrola negatywna dla 10 testów

5 Cucumber Mosaic Virus CMV, kontrola pozytywna dla 10 testów

6 Cucumber Mosaic Virus CMV (IgG i koniugat set/100)

7 Prune Dwarf Virus PDV, kontrola negatywna dla 10 testów

8 Prune Dwarf Virus PDV, kontrola pozytywn dla 10 testów

9 Prune Dwarf Virus PDV (IgG i koniugat set/1000)

10 Prunus Necrotic Ringspot Virus PNRSV, kontrola negatywna dla 10 testów

11 Prunus Necrotic Ringspot Virus PNRSV, kontrola pozytywna dla 10 testów

12 Prunus Necrotic Ringspot Virus PRNSV (IgG i koniugat set/100)

13 Arabis Mosaic Virus ArMV, kontrola negatywna dla 10 testów

14 Arabis Mosaic Virus ArMV, kontrola pozytywna dezaktywowana dla 10 testów

15 Arabis Mosaic Virus ArMV (IgG i koniugat set/100)

16 Apple Mosaic Virus ApMV, kontrola negatywna dla 10 testów

17 Apple Mosaic Virus ApMV, kontrola pozytywna dla 10 testów

18 Apple Mosaic Virus ApMV (IgG i koniugat set/500)

19 Raspberry Bushy Dwarf Virus RBDV, kontrola negatywna dla 10 testów

20 Raspberry Bushy Dwarf Virus RBDV, kontrola pozytywna dla 10 testów

21 Raspberry Bushy Dwarf Virus RBDV (IgG i koniugat set/100)

22 Apple Stem Grooving Virus ASGV, kontrola negatywna dla 10 testów

23 Apple Stem Grooving Virus ASGV, kontrola pozytywna dla 10 testów

24 Apple Stem Grooving Virus ASGV (IgG i koniugat set/500)

25 Cherry Leafroll Virus CLRV b, kontrola negatywna dla 10 testów

26 Cherry Leafroll Virus CLRV b, kontrola pozytywna dezaktywowana dla 10 testów

27 Cherry Leafroll Virus (birch isolate) CLRV b (IgG i koniugat set/500)

28 Raspberry Ringspot Virus RpRSV ch, kontrola negatywna dla 10 testów

29 Raspberry Ringspot Virus RpRSVch, kontrola pozytywna dezaktywowana dla 10 testów

30 Raspberry Ringspot Virus (cherry isolate) RpRSV ch (IgG i koniugat set/100)

31 Raspberry Ringspot Virus RpRSVr, kontrola negatywna dla 10 testów

32 Raspberry Ringspot Virus RpRSVr, kontrola pozytywna dezaktywowana dla 10 testów

33 Raspberry Ringspot Virus (raspberry isolate) RpRSV r (IgG koniugat set/100)

34 Plum pox virus (Sharka) PPV przeciwciało IgG 1000 testów op.= 0,2 ml

35 Plum pox virus (Sharka) PPV koniugat 1000 testów op.= 0,2 ml

36 Plum pox virus (Sharka) PPV kontrola pozytywna 12 testów op.= 2,5 ml

37 Plum pox virus (Sharka) PPV kontrola negatywna 12 testów op.= 2,5 ml

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 26 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 27

Los-Nr.: 27
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Zestaw do izolacji DNA z roślin, pozwala na szybką i dokładną izolację DNA z próbek roślinnych. Zawiera dwa różne bufory do lizy (Lysis Buffer PL1, opierający się na metodzie lizy CTAB oraz Lysis Buffer PL2, bazujący na metodzie lizy za pomocą SDS), co zwiększa ilość możliwych zastosowań. Zawarte w zestawie kolumny oraz RNaza A umożliwiają lepsze oczyszczenie lizatu. Zoptymalizowana membrana krzemionkowa poprawia wiązanie DNA. Zestawy nadają się do izolowania DNA z tkanek i komórek roślinnych oraz z grzybów. Otrzymane DNA można zastosować w PCR, Southern blot i reakcjach enzymatycznych. Zestaw zawiera technologie membran silikonowych i małe kolumny do wirowania. Próbka materiału roślinnego do analizy <100mg (mokra tkanka), <20mg (sucha tkanka). Wielkość otrzymanych produktów – 50 bp. - 50 kbp. Wydajność – 1-30 μg (100 mg tkanki mokrej). Czystość preparatu DNA A260/A280 - 1.8–1.9. Czas izloacji - 30 min/próba. Wydajność wiązania kolumny - 50 μg.

2 Zestaw do izolacji DNA z roślin (Maxi), pozwala na szybką i dokładną izolację DNA z próbek roślinnych. Zawiera dwa różne bufory do lizy (Lysis Buffer PL1, opierający się na metodzie lizy CTAB oraz Lysis Buffer PL2, bazujący na metodzie lizy za pomocą SDS), co zwiększa ilość możliwych zastosowań. Zawarte w zestawie kolumny oraz RNaza A umożliwiają lepsze oczyszczenie lizatu. Zoptymalizowana membrana krzemionkowa poprawia wiązanie DNA. Zestawy nadają się do izolowania DNA z tkanek i komórek roślinnych oraz z grzybów. Próbka materiału roślinnego do analizy 1500 mg (mokra tkanka), 300 mg (sucha tkanka).

3 "Zestaw przeznaczony do izolacji genomowego DNA z różnych typów gleb, osadów i ścieków powinien zawierać dwa alternatywne bufory do lizy oraz specjalne dodatki (Enhancer SX) dla optymalnego przetwarzania różnych próbek gleby, w celu umożliwienia uzyskania wysokiej wydajności i czystości preparatu. Powinien również zawierać perełki ceramiczne przeznaczone do najbardziej skutecznego niszczenia ścian komórkowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, archeonów, drożdży, grzybów i glonów w glebie, ściekach i osadach, kolumny do usuwania inhibitorów w celu wyeliminowania wszystkich inhibitorów PCR- DNA powininno być gotowy do użycia do PCR bez rozcieńczania. Wymagania:

• Zestaw powinien być oparty na technologii membranowej z membraną silikonową i zawierać mini kolumny.

• Próbki materiału < 500 mg gleby, osadów lub ścieków

• Typowa wydajność 2–10 μg DNA (500 mg gleby)

• Objętość elucji 30–100 μL

• Czas przygotowania 90 min/10 prób

• Zdolność wiązania 50 μg

Zestaw powinien umożliwiać przeprowadzenie 250 prób izolacji całkowitego DNA z gleby, ścieków lub osadó, powinien być przydatny do uzyskanie całkowitego DNA z mikroorganizmów w glebie i osadach, identyfikacji i wykrywania mikroorganizmów w próbkach środowiskowych. Uzyskany preparat DNA powinien być jakości umożliwiającej zastosowanie: PCR, PCR w czasie rzeczywistym, Southern blotting, technologia mikromacierzy "

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 27 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 28

Los-Nr.: 28
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Zestaw enzymów do oznaczania błonnika TDF/SDF/IDF Zgodny z wymaganiami aparatu FOSS 1023 wg. AOAC 991.42 (1 opakowanie zawiera zestaw enzymów wystarczający na wykonanie 200 analiz)

2 Zestaw wzorców do oznaczania błonnika TDF/SDF/IDF Zgodny z wymaganiami aparatu FOSS 1023 wg. AOAC 991.42 (w opakowaniu/zestawie anality o ilości co najmniej: beta-glukan 1 g; skrobia kukurydziana wysoka amylaza 10g; skrobia pszeniczna 10g; kazeina 5g; pektyna 1 g, galaktan modrzewia 1 g)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 28 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 29

Los-Nr.: 29
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 ALOA agar wybiórczy do Listeria wg Ottaviani i Agosti (ISO 11290), podstawa

2 Dodatek wybiórczy do agaru ALOA Chromocoult dla Listeria

3 Agar-agar ultraczysty, granulowany do microbiologii, Wygląd (kolor) brązowo-żółty, Wygląd (opis) granule, Identyczność (NIR) test zdany, Identyczność (jod - test) test zdany, Identyczność (punkt krzepnięcia) test zdany, Identyczność (mętność - test) test zdany, Siarczan sodu (600 oC) ≤ 5.0 %,strata przy suszeniu (105oC; 4 h) ≤ 10 %, Ca (wapń)≤ 0.1 %, Mg (Magnez) ≤ 0.05 %, punkt krzepnięcia 32 - 36oC, Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) test zdany, Wzrost (Streptococcus pyogenes ATCC 21059) test zdany, Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) test zdany, Wzrost (Shigella sonnei ATCC 29930 (WDCM 00127)) test zdany, Wzrost (Streptococcus agalactiae ATCC 13813) test zdany, Wzrost (Streptococcus equinus DSM 20062) test zdany, Wzrost (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301) test zdany, Wzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) test zdany, Fizykochemiczne informacje: temperatura topnienia 90 oC pH 6.8 (100 g/l, H₂O, 20oC) gęstość objętościowa 550 kg/m3 Rozpuszczalność 20 g/l slabo rozpuszczalny. Toksykologiczne informacje LD 50 oral LD50 Szczur 11000 mg/kg

4 Podchloryn sodowy,roztwór

5 BAT agar do izolacji Alicyclobacillus acideterrestris (granulat)

6 Paski testowe do analizy zawartości jonów Mg w roztworach, zakres pomiarowy 5 - 100 mg/l do systemu pomiarowego RQflex

7 Paski testowe do analizy zawartości jonów jonów Ca w roztworach, zakres pomiarowy 5 - 125 mg/l do systemu pomiarowego RQflex

8 Paski testowe do do analizy zawartości jonów NO3 w roztworach, zakres pomiarowy 5 - 225 mg/l do systemu pomiarowego RQflex

9 Paski testowe do analizy zawartości jonów PO4 w roztworach, zakres pomiarowy 5 - 120 mg/l do systemu pomiarowego RQflex

10 Kwas solny 30 % Suprapur

11 Kwas azotowy 65 % Suprapur

12 Współczynnik załamania, zestaw wzorcowy 2 Toluen/ woda, w odniesieniu. Refractive index standard kit 2

13 Woda amoniakalna (Ammonia solution), NH4OH 25 % do HPLC

14 Octan amonu C2H7NO2 (Ammonium Acetate) do HPLC, CAS: 631-61-8

15 Propidium iodide C27H34I2N4

16 High Pure PCR Product Purification Kit - zestaw do oczyszczania produktów PCR z próby oraz z żelu agarozowego, zawiera bufory (Binding Buffer, Wash Buffer, Elution Buffer) oraz kolumny (High Pure Spin Filter Tubes z włóknem szklanym) i probówki do elucji. Całkowicie usuwa białka i DNA mniejsze niż 100bp. Minimalna objętość elucji 10uL. Opakowanie 250 reakcji.

17 4-Nitro blue tetrazolium chloride, crystals

18 Paski do testu: Kwas askorbinowy jest odpowiedni do szybkiego pomiaru poziomu naturalnego kwasu askorbinowego (witaminy C) w żywności, takiej jak soki owocowe do urządzenia Reflectoquant

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza nie jest możliwe przedstawienie pełnego opisu. Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.29 do SIWZ "Formularz oferty cz. 29"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 29 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 30

Los-Nr.: 30
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 "Kit Fastgene do izolacji produktów PCR z żelu.

Zestaw FastGene® Gel/PCR Extraction Kit został zaprojektowany do ekstrakcji DNA z żelu oraz oczyszczania produktów PCR. Fragmenty DNA oczyszczone za pomocą FastGene® Gel/PCR Extraction Kit są gotowe do bezpośredniego użycia w dalszych aplikacjach takich jak sekwencjonowanie, klonowanie, transformacja, trawienie, transkrypcja in vitro "

2 "100bp DNA ladder gotowy do użycia zakres: 50-1500 bp, liczba pasm 17,stężenie: 112 μg / ml; Opakowanie: 5 x 50 μg / 500 μl

Zalecane: 5 μl / studzienkę

Zawierające pomarańczowy barwnik G jako barwnik śledzący.

Źródło: produkty PCR i dwuniciowe DNA trawione odpowiednimi enzymami restrykcyjnymi są ekstrahowane fenolem i zrównoważone do 10 mM Tris-HCl (pH 8,0) i 1 mM EDTA.

Stabilny przez co najmniej 12 miesięcy w temperaturze 25 o C. W przypadku długotrwałego przechowywania przechowywać w temperaturze 4 o C lub -20 o C."

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 30 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 31

Los-Nr.: 31
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Isothermal Mastermix, Gsp SSD polymerase, fluorescent dye. Gotowa do użycia mieszanina do izotermicznej amplifikacji DNA. Zawiera zoptymalizowany skład niezbędnych do reakcji odczynników, poza matrycą DNA i starterami. MasterMIX zawiera barwnik fluorescencyjny umożliwiający detekcję produktu w czasie rzeczywistym na platformie Genie II oraz urządzeniach do Real-time PCR (kanał FAM), a także analizę ilościową amplifikowanego produktu. Analiza krzywej annealingu pozwala określić specyficzność reakcji. Pozwala na prowadzenie reakcji w systemie zamkniętym (ang. close-tube system).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 31 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 32

Los-Nr.: 32
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Tris-Acetate-EDTA (TAE) Buffer 50X. pH 8.3

2 10X Tris-Borate-EDTA (TBE) Buffer (1L)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 32 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 33

Los-Nr.: 33
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 MacConkey agar z sorbitolem (sypki) o składzie (w przeliczeniu na litr pożywki): hydrolizat kazeinowy 1,5 g, hydrolizat żelatynowy 17 g, wyciąg mięsny 1,5 g, czerwien obojętna 0,03 g, chlorek sodu 5 g, fiolet krystaliczny 0,001 g, sorbitol 10 g, sole żółciowe 1,5 g, agar 13,5 g, pH 7,1 ± 0,2 po sterylizacji i wystudzeniu do temp. 25 C.

2 Brillant Green Agar (Kauffmann medium), sypki (pożywka selektywna do izolacji Salmonella: pepton białkowy 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; laktoza 10,0 g/l; sacharoza 10,0 g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; czerwień fenolowa 0,08 g/l; zieleń brylantowa 0,0125 g/l; agar 12,0 g/l; pH 6,9 ± 0,2 w 25oC)

3 Pozywka XLD, sypka (selektywna pożywka do izolacji Salmonella i Shigella z próbek klinicznych i żywności: ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; L-lizyna HCl 5 g/l; ksyloza 3,75 g/l; laktoza 7,5 g/l; sacharoza 7,5 g/l; dezoksycholan sodu 1,0 g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; tiosiarczan sodu 6,8 g/l; cytrynian amonu żelaza 0,8 g/l; czerwień fenolowa 0,08 g/l; agar 12,5 g/l; pH 7.4 ± 0.2 w 25oC)

4 PALCAM agar base, sypki (selektywne, różnicujące podłoże diagnostyczne do wykrywania Listeria monocytogenes: Columbia Blood Agar Base 39,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; glukoza 0,5 g/l; eskulina 0,8 g/l; cytrynian amonu żelaza 0,5 g/l; mannitol 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,08 g/l; chlorek litu 15,0 g/l; pH 7,2 ± 0,2 w 25oC)

5 Fraser broth base, sypki (selektywne, diagnostyczne podłoże wzbogacające do izolacji Listeria spp. z żywności i próbek środowiskowych: pepton proteozowy 5,0 g/l; trypton 5,0 g/l; proszek "Lab-Lemco" 5,0 g/l; wyciąg z drożdży 5,0 g/l; chlorek sodu 20,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 12,0 g/l; dwuwodorofosforan potasu 1,35 g/l; aeskulina 1,0 g/l; chlorek litu 3,0 g/l; pH 7,2 ± 0,2 w 25oC).

6 Agar MRSV (MODIFIED SEMI-SOLID RAPPAPORT VASSILIADIS AGAR: enzymatyczny ekstrakt tkanki zwierzęcej i roślinnej 4,6 g/l; kwaśny hydrolizat kazeiny 4,6 g/l; chlorek sodu 7,3 g/l; dwuwodorofosforan potasu (KH2PO4) 1,5 g/l; chlorek magnezu bezwodny (MgCl2) 10,9 g/l; zielony szczawian malachitu 0,04 g/l; agar 2,7 g/l; pH 5,2† (5,1 do 5,4) w temp. 25oC)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 33 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 34

Los-Nr.: 34
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Aceton DO HPLC

2 NH4H2PO4, Fosforan jednoamonowy, Diwodoroortofosforan amonu

3 Heksan do chromatografii HPLC

4 Kwas L-askorbinowy cz.d.a.

5 Kwas cytrynowy cz.d.a.

6 Sodu pirosiarczyn cz.d.a.

7 Siarczan amonu cz.d.a. Wzór chemiczny: (NH4)2SO4

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 34 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 35

Los-Nr.: 35
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Kwas octowy lodowaty r-r 99,5 % czda [64-19-7]

2 Kwas salicylowy, cz [69-72-7]

3 Kwas giberelinowy ≥ 90.0 % [77-06-5]

4 6-Benzyloaminopuryna ≥ 98.0 % [1214-39-7]

5 Kwas jasmonowy ≥ 85.0 % [77026-92-7]

6 Kwas mrówkowy - Formic acid puriss, p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%; Numer CAS: 64-18-6

7 Kwas galusowy jednowodny

8 Kwas cytrynowy cz.d.a.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 35 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 36

Los-Nr.: 36
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 DNA 2500 Ladder (pGEM DNA Markers) marker potrzebny do analizy/rozdiału prób DNA na urządzeniu MultiNA

2 Marker DNA 1000 (PhiX174DNA/HaeIII) marker potrzebny do analizy/rozdiału prób DNA na urządzeniu MultiNA

3 Trizma Hydrochloride (Tris-HCL)

4 Odwrotna transkryptaza M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase), DNA polimeraza zależna od RNA używana do syntezy cDNA, może być stosowana do długich fragmentów mRNA (>5kb), enzym składa się z jednej podjednostki o masie 71kDa. Enzym dostarczany jest w stężeniu 200u/μl wraz z buforem reakcyjnym 5X Reaction Buffer o składzie: 250mM Tris-HCl (pH 8.3 w 25oC), 375mM KCl, 15mM MgCl2, 50mM DTT. Odwrotna transkryptaza M-MLV jest inaktywowana przez ogrzewanie w 70oC przez 10 minut.

5 "RQ1 RNase-Free Dnase, 1000u

DNaza degraduje jednoniciowe lub dwuniciowe DNA

• Podczas degradacji tworzy oligonukleotydy 3‘ hydroksylowe

• Przeznaczona do aplikacji, w których utrzymanie integralności RNA jest krytyczne np. izolacja RNA wolnego od DNA, degradacja DNA z systemu transkrypcji RNA, Nick translation, interakcje DNA:białko za pomocą footprintigu DNazą I.

• Dostarczana w stężeniu 1u/μl w buforze 10mM HEPES (pH 7.5 at 25oC), 50 % (v/v) glycerol, 10mM CaCl2, 10mM MgCl2

• Wraz z DNazą dostarczony bufor reakcyjny 10-krotnie stężony o składzie (400mM Tris-HCl [pH 8.0 at 25oC], 100mM MgSO4, 10mM CaCl2) oraz bufor zatrzymujący reakcję o składzie (20mM EGTA [pH 8.0 at 25oC])

• Enzym pochodzi z trzustki bydlęcej

• Parametry objęte kontrolą jakości: aktywność enzymu i obecność Rnaz"

6 Rnasin Ribonuclease Inhibitor, 40 U/μl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 36 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 37

Los-Nr.: 37
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Zestaw do izolacji DNA z roślin Dneasy Plant Mini Kit: zestaw odczynników i kolumn do izolacji i oczyszczania genomowego DNA z takich gatunków jak pomidor, ryż, tytoń, żodkiewnik, słonecznik, ziemniak. Wielkość próby <100mg, wydajność izolacji 3-30ug. Zestaw zawiera: RNazę A (roztwór), bufory: AP1, AW1, AW2, AE;

2 Zestaw do izolacji DNA z roślin Dneasy Plant Mini Kit: zestaw odczynników i kolumn do izolacji i oczyszczania genomowego DNA z takich gatunków jak pomidor, ryż, tytoń, żodkiewnik, słonecznik, ziemniak. Wielkość próby <100mg, wydajność izolacji 3-30ug. Zestaw zawiera: RNazę A (roztwór), bufory: AP1, AW1, AW2, AE;

3 Zestaw do izolacji całkowitego RNA (RNeasy Plant Mini Kit QIAGEN,) z tkanek roślinnych oraz grzybów. Zestaw oparty na wykorzystaniu membran krzemionkowych wiążących RNA. Całkowite RNA może być izolowane z 100–1 x 107 komórek lub 10–100 mg tkanki. Czas izolacji do 30 minut, objętość elucji30–100 μl, wydajność 25–60 μg. W skład zestawu wchodzą: 50 pojedynczo pakowanych kolumn do izolacji RNA, 50 kolumn do homogenizacji, 50 probówek 1,5ml, 50 probówek 2ml, 45 ml buforu RLT, 45 ml buforu RLC,45 ml buforu RW1, 11ml buforu RPE, 10ml wody wolnej od Rnaz. Zestaw do izolacji manualnej i automatycznej (dedykowany przez producenta protokół w wersji elektronicznej).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 37 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 38

Los-Nr.: 38
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Rotiphorese Gel 40 (19:1), poliakrylamid, gotowy do użycia, mieszanina akrylamidu i biskrylamidu w srtosunku 19:1

2 Ammonium peroxydisulphate (APS), >98 %, do elektroforezy (PAGE)

3 Silika żel pomarańczowy 2-5 mm, ze wskaźnikiem wilgotności zmieniający barwę z pomarańczowej na bezbarwną

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 38 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 39

Los-Nr.: 39
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 DNA 2500 Kit IVD zestawów do analizy fragmentów DNA na urzadzeniu MultiNa

2 Zestaw odczynników DNA-500 zaprojektowany dla systemu chipów do elektroforezy na urządzeniu MultiNA MCE-202 (bufor separacyjny do rodziału elektroforetycznego, roztwór markera do rozdziału elektroforetycznego)

3 Zestaw odczynników DNA-1000 zaprojektowany dla systemu chipów do elektroforezy na urządzeniu MultiNA MCE-202 (bufor separacyjny do rodziału elektroforetycznego, roztwór markera do rozdziału elektroforetycznego)

4 Zestaw do czyszczenia kwarcowych, syntetycznych mikrochipów Cleaning solution -RA do urządzenia Microchipowy System Elektroforezy do Analizy DNA/RNA MCE-202 MultiNA

5 Kwarcowy, syntetyczny Mikrochip typ WE-C do urządzenia Microchipowy System Elektroforezy do Analizy DNA/RNA MCE-202 MultiNA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 39 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 40

Los-Nr.: 40
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Agaroza do biologii molekularnej; ≤10% wilgotności; EEO 0.09-0.13; punkt żelowania 36oC (żel 1,5 % ± 1,5oC); siła żelu ≥ 1200g/cm2; zawartość siarczanów ≤ 0,15 %; wolna od DNaz i RNaz Numer CAS 9012-36-6

2 Wzorzec alkanów C8-C20 (Fluka), Mieszanina wzorcowa alkanów C8-C20 w heksanie o stężeniu ~ 40mg/L każdy, standard do GC;

3 Wzorzec alkanów C21-C40 (Fluka), Mieszanina wzorcowa alkanów C21-C40 w toluenie o stężeniu ~ 40mg/L każdy, standard do GC;

4 Isorhamnetin, czystość 95 %, wzorzec chromatograficzny do HPLC;Numer CAS: 480-19-3

5 Wzorzec HPLC Patulin, reference material; CAS: 149-29-1

6 Wzorzec HPLC Avicularin (Quercetin 3-O-α-l-arabinofuranoside), analytical standard, wzorzec HPLC; NumerCAS: 572-30-5

7 Kwas galakturonowy monohydrat; Numer CAS: 91510-62-2

8 Meta-Phosphoric acid purum, ~65% HPO3 basis

9 L-Prolina,wzorzec BioUltra, ≥99,5 %; Numer CAS: 147-85-3

10 Propidium iodide C27H34I2N4 CAS: 25535-16-4

11 Wzorzec HPLC Kapsantyny analytical standard;Numer CAS: 465-42-9

12 Ninhydryna, ACS reagen, tSynonym: 1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Trioxohydrindene monohydrate; C9H6O4;Numer CAS: 485-47-2

13 Heptane, anhydrus-99 %, bezwodny, czystość GC-98,5 %; Numer CAS: 142-82-5

14 2-Methoxyethanol bezwodny, czystość 99,8 %; Numer CAS: 109-86-4

15 Izooctane (2,2,4-trimethylpentan), bezwodny, czystość 99,8 %; Numer CAS: 540-84-1

16 Trolox 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 98 %; Numer CAS 53188-07-1

17 Fosforan dipotasu; K2HPO4; Numer CAS: 7758-11-4

18 Wzorzec HPLC Kwasu elagowego

19 Rifampicin; 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV; 822,94 g/mol; Numer CAS: 13292-46-1

20 Toluen Numer CAS: 108-88-3

21 5-Sulfosalicylic acid hydrate CAS:304851-84-1

22 ABTS; 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) Odczynnik cz.d.a.; Numer CAS: 30931-67-0

23 "Akrylamid/bisakrylamid 29:11 do biologii molekularnej-elektroforeza, roztwór 40 %;

"

24 Acrylamide/Bis-acrylamide, 30 % solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1

25 1-Aminocyclopropane-1-carborylic acid; Numer CAS: 22059-21-8

26 1-Aminocyclopropane-1-carborylic acid; Numer CAS: 22059-21-8

27 Albumina z jaj, proszek dla biochemii, Ovalbumin; Numer CAS: 9006-59-1

28 kwas L-askorbinowy standard, > 99.0 % krystaliczny Numer CAS 50-81-7

29 "6-BAP, BA, N6-Benzyladenine, C12H11N5

Synonimy: BA, N6-Benzyladenine, M 225; Numer CAS: 1214-39-7"

30 Boric acid for molecular biology; Numer CAS: 10043-35-3

31 Oligonukleotydy znakowane WellRED

32 Chloramphenicol;Numer CAS: 56-75-7

33 Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus with 10xPCR reaction buffer without MgCl2;Numer CAS: 9012-90-2

34 Formaldehyde solution; contains 10-15 % methanol as stabilizer, 37 % wt. in H2O; Numer CAS: 50-00-0

35 Formamid do biologii molekularnej ≥99.5 % (GC); Numer CAS: 75-12-7

36 Odczynnik Folina - Folin-Ciocalteu's phenol reagent 2N

37 Gallic acid czystość 97,5 %; Numer CAS: 149-91-7

38 SDS (Laurylosiarczan sodu), do biologii molekularnej, 100 gram, czystość: wolne od nukleaz (molecular biology grade), pH 6,5-8,5

39 5-Hydroxymethyl-2-furfuradehyde, 99 %; CAS: 67-47-0

40 "Bbromek heksadecylotrimetyloamoniowy do biologii molekularnej, synonimy: CTAB, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3,M 364,45 g/mol; CAS: 57-09-0

"

41 "Kwas indolilomasłowy, synonimy: 4-(3-Indolyl)butanoic acid

4-(3-Indolyl)butyric acid, IBA, C12H13NO2,M 203,24 g/mol; CAS: 133-32-4"

42 Isomaltose, czystosć 98 %, wzorzec chromatograficzny do HPLC; Numer CAS: 499-40-1

43 Indolo3-karbinol analytical standard (Purity HPLC >96 %);Numer CAS: 700-06-1

44 Kwas L-jabłkowy standard, > 95.0 %

45 Ninhydrin Numer CAS: 485-47-2

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza nie jest możliwe przedstawienie pełnego opisu. Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.40 do SIWZ "Formularz oferty cz. 40"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 40 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 41

Los-Nr.: 41
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

"Zestaw przeznaczony jest do szybkiej i wydajnej izolacji DNA o wysokiej czystości z tkanek stałych (świeżych, mrożonych, utrwalonych w formalinie lub zatopionych w parafinie), płynów fizjologicznych, włosów, ogonów gryzoni, owadów oraz linii komórkowych.

Enzymy RNaza A oraz Proteinaza K dostarczane są w postaci liofilizowanej. Każda probówka zawiera odpowiednią ilość enzymu do przeprowadzenia 50 izolacji DNA. Przed pierwszym użyciem liofilizat RNazy A i Proteinazy K należy rozpuścić w odpowiednich buforach z zestawu.

Elucja odbywa się z zastosowaniem 100-200 ul Elution Buffer, który zawiera 0,5 mM EDTA. Procedura izolacji nie wymaga aktywacji minikolumn wirowniczych.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

MATERIAŁ WYJŚCIOWY

• tkanka stała świeża lub mrożona: 1–30 mg

• tkanka utrwalona w formalinie: 1–30 mg

• tkanka w bloczku parafinowym: 1–30 mg

• linie komórkowe: 103–107 komórek

• płyny fizjologiczne (mocz, PMR, płyn otrzewnowy): 1–5 ml

• włosy: 1–30 mg

• ogony gryzoni: 1–30 mg

• owady: 1–30 mg

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku

W celach badawczych"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 41 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 42

Los-Nr.: 42
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Proteinaza K, proteaza serynowa, stosowana do trawienia białek w preparatach kwasu nukleinowego. Degraduje białka nawet w obecności detergentów. Proteinaza K rozcina wiązania peptydów po stronie karboksylowej aminokwasów alifatycznych, aromatycznych lub hydrofobowych. Najmniejszym peptydem, który ma być zhydrolizowany przez ten enzym, jest tetrapeptyd.

2 Polimeraza DNA, stężenie 5U/uL. Połączenie polimerazy DNA DreamTaq i 10X DreamTaq Green Buffer. Polimeraza DNA DreamTaq jest wzmocnioną polimerazą Taq zoptymalizowaną pod kątem zastosowań PCR o wysokiej przepustowości. Zapewnia większą czułość, dłuższe produkty PCR i wyższe wydajności w porównaniu z konwencjonalną polimerazą Taq DNA. Nie wymaga się obszernej optymalizacji warunków reakcji. 10X DreamTaq Green Buffer zawiera bufor obciążający i dwa barwniki do bezpośredniego ładowania produktów PCR na żel po reakcji PCR. Kolorowy bufor nie koliduje z wydajnością PCR i jest zgodny z dalszymi zastosowaniami, takimi jak sekwencjonowanie DNA, ligacja i trawienie restrykcyjne. Bufor 10X DreamTaq jest zoptymalizowany pod kątem wydajności w PCR i zawiera MgCl2 w stężeniu 20 mM. W opakowaniu 5 x 100 μL DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL) oraz 10 x 1.25 mL 10X DreamTaq Green Buffer (zawierający 20 mM MgCl2). Przechowywanie w -20oC.

3 O'GeneRuler 100bp DNA Ladder Plus, ready-to-use Drabinka wielkości do rozdziałów elektroforetycznych O'GeneRuler, zakres wielkości od 100 - 3000 par zasad, zawiera łącznie 14 wzorców wielkości, w tym 2 widocznie grubsze od pozostałych (wielkości 500 i 1000 pz. Gotowy do użycia, dostarczany z 6x stężonym barwnikiem (Orange Loading Dye Solution) do obciążania próbek.

4 Barwnik obciążający do elektroforeze 6 x stężony "DNA Gel Loading Dye (6X)"

5 "T4 DNA ligaza (5U/ul), katalizuje tworzenie wiązań fosfodiestrowych pomiędzy zestawionymi końcami 5’forsforanowymi i 3’-hydroksylowymi w dupleksach DNA lub RNA. Enzym naprawia pojedyncze nacięcia w dupleksach DNA, RNA lub hybrydach RNA/DNA poprzez łączenie spójnych lub tępych końców DNA. Nie posiada jednak aktywności na jednoniciowych kwasach nukleinowych.Ligaza T4 DNA wymaga ATP jako kofaktora. Umożliwia ligację lepkich końców w 10 min przy 100 % aktywności w buforach do enzymów restrykcyjnych, PCR oraz RT

Ligaza musi być dostarczana wraz z buforem reakcyjnym zawierającym ATP oraz 50 % PEG dla wydajnej ligacji tępych końców, silnie inhibowana przez NaCl lub KCl jeżeli stężenie przekracza 200 mM, podlega inaktywacji w temperaturze 65oC przez 10 min. lub w 70oC przez 5 min."

6 Enzym restrykcyjny EcoRI (10U/μL). Wielkość opakowania 5000 jednostek. Stężenie 10U/uL. Enzym rozpoznający sekwencję G^AATTC działający najwydajniej w temp. 37oC w buforze EcoRI. Wygodny oznaczony kolorami system buforowy (bufor B-blue, bufor G-green, bufor O-orange, bufor R-red, bufor Tango-yellow). Zestaw zawiera uniwersalny bufor Tango do podwójnego trawienia. BSA w buforach reakcyjnych. Wrażliwy na inaktywację termiczną (temp. 65oC). Wrażliwy na metylację.

7 Enzym restrykcyjny Hpa II, stężenie 10U/uL.

8 Enzym restrykcyjny Tru1I (MseI), stężenie 10U/uL, rozpoznaje sekwencję T^TAA, działający najwydajniej w temp. 65oC w buforze R. Wygodny oznaczony kolorami system buforowy (bufor B-blue, bufor G-green, bufor O-orange, bufor R-red, bufor Tango-yellow). Zestaw zawiera uniwersalny bufor Tango do podwójnego trawienia. BSA w buforach reakcyjnych. Niewrażliwy na inaktywację termiczną. Niewrażliwy na metylację.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza nie jest możliwe przedstawienie pełnego opisu. Pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1.42 do SIWZ "Formularz oferty cz. 42"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 42 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 43

Los-Nr.: 43
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zestaw do enzymatycznego oznaczania kwasu D-izocytrynowego, Zestaw do oznaczania kwasu metodą IFU 54

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 43 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 44

Los-Nr.: 44
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Syngen gel / PCR ME Mini Kit

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 44 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 45

Los-Nr.: 45
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Azotan srebra cz.d.a.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 45 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 46

Los-Nr.: 46
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Środek do dezynfekcji powierzchni na bazie Chloraminy T (sól sodowa), zawartość chloru aktywnego 25 %.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 46 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 47

Los-Nr.: 47
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

INT-Mix 5 (10%HNO3w HCl) wzorzec do ICP-MS

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 47 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 48

Los-Nr.: 48
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sodium sulfate anhydrous extra pure fine powder Ph Eur, BP, USP., CAS: 7757-82-6

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 48 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 49

Los-Nr.: 49
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tabletki Phadeba Honey Diastase Test (Tabletki Phadeba Honey Diastase Test do oznaczania liczby diastazowej w miodzie)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 49 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 50

Los-Nr.: 50
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Standard II siedmio (7) anionowy Wzorzec do IC - 7 anionowy w wodzie, z określoną niepewnością

2 Płyny do elektrody jonoselektywnej r-ry referencyjne do elektrody typu Orion

3 Płyny do elektrody jonoselektywnej r-ry referencyjne do elektrody typu Orion

4 Płyny do elektrody jonoselektywnej r-ry referencyjne do elektrody typ Orion przy oz.form amonowych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 50 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 51

Los-Nr.: 51
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696300 Chemische Reagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

96-100 Skierniewice:

Ul. Pomologiczna 18,

Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3,

Ul. Pomologiczna 13a,

Ul. Kościuszki 2,

Ul. Rybickiego 15/17.

24-100 Puławy:

Ul. Kazimierska 2a,

Ul. Skowieszyńska 57.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 Roztwór kalibracyjny do aparatu ICP-MS zawierający pierwiastki: Ba, Be, Bi, Ce, Co, In, Li, Ni, Pb, U o stężeniu 10 μm/ml każdy z wymienionych pierwiastków zawarty jest w wodnym roztworze 5 % NHO3 (v/v). Wartość wymienionych pierwiastków musi być podane z określoną niepewnością. Roztwór kalibracyjny musi mieć odniesienie do międzynarodowych certyfikowanych standardów NIST, CRM, SRM

2 ICP internal standard 10 μg/mlw HNO3 Wzorzec do ICP-MS

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu zakresu ilościowego produktów z zastrzeżeniem, iż łączna wartość objęta prawem opcji nie przekroczy 30 % ceny brutto zaoferowanej w części zamówienia.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Środki pochodzą z różnych projektów.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dostawy sukcesywne będą realizowane w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawa zamówienia jednostkowego w ramach części zamówienia nr 51 zostanie zrealizowana w terminie do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.

Waga kryterium oceny ofert "Cena" - 100 %

Wadium: 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 052-123019
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: A&A Biotechnoloy s.c. Adam Burkiewicz, Ewelina Dajnowska-Burkiewicz
Postanschrift: al. Zwycięstwa 96/98
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 81-451
Land: Polen
E-Mail: justyna.ostrowska@aabiot.com
Fax: +48 586228578
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 251.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 8 133.99 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: Puławska 303
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 02-785
Land: Polen
Fax: +48 225491401
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 55 611.88 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 833.02 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Część 3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Postanschrift: Polna 21
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
E-Mail: warszawa@alchem.com.pl
Telefon: +48 226329954
Fax: +48 226329973
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 500.47 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 086.46 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Część 4

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha
Postanschrift: Boczna 10
Ort: Duchnice
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-850
Land: Polen
E-Mail: przetargi@hurtchem.pl
Telefon: +48 227222333
Fax: +48 227211468
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 614.68 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 161.05 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Część 5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: Osmańska 14
Ort: Waraszawa
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 02-823
Land: Polen
E-Mail: przetargi@bd.com
Telefon: +48 223771100
Fax: +48 223771101
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 50 072.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 55 075.25 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Część 6

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BioMaxima S.A.
Postanschrift: Vetterów 5
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
Postleitzahl: 20-277
Land: Polen
E-Mail: przetargi@biomaxima.com
Telefon: +48 817454423
Fax: +48 817442915
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 39 020.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 61 583.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Część 7

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Część 8

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Część 9

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ABO. sp. z o.o.
Postanschrift: J. Chociszewskiego 4
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 80-376
Land: Polen
E-Mail: abo@abo.com.pl
Telefon: +48 583412143
Fax: +48 585203380
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 121.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 227.55 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Część 10

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Część 11

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Część 12

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BIONOVO Aneta Ludwig
Postanschrift: Nowodworska 7
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
E-Mail: biuro@bionovo.pl
Telefon: +48 768505790
Fax: +48 768505779
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 912.74 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 027.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 13
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

Część 13

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha
Postanschrift: Boczna 10
Ort: Duchnice
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-850
Land: Polen
E-Mail: przetargi@hurtchem.pl
Telefon: +48 227222333
Fax: +48 227211468
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 27 204.12 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 32 595.90 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 14
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Część 14

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LGC Standards Sp. z o.o.
Postanschrift: Ogrodowa 27/29 Kiełpin
Ort: Łomianki
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-092
Land: Polen
E-Mail: marzena.berkowska@lgcgroup.com
Telefon: +48 661467418
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 211.90 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 587.90 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 15
Los-Nr.: 15
Bezeichnung des Auftrags:

Część 15

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 16
Los-Nr.: 16
Bezeichnung des Auftrags:

Część 16

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Postanschrift: Polna 21
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
E-Mail: warszawa@alchem.com.pl
Telefon: +48 226329954
Fax: +48 226329973
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 380.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 512.47 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 17
Los-Nr.: 17
Bezeichnung des Auftrags:

Część 17

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EURx Sp. z o.o.
Postanschrift: Przyrodników 3
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 80-297
Land: Polen
E-Mail: sales@eurx.com.pl
Telefon: +48 585240697
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 33 550.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 43 110.27 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 18
Los-Nr.: 18
Bezeichnung des Auftrags:

Część 18

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Postanschrift: Polna 21
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
E-Mail: warszawa@alchem.com.pl
Telefon: +48 226329954
Fax: +48 226329973
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 978.94 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 079.14 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 19
Los-Nr.: 19
Bezeichnung des Auftrags:

Część 19

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 20
Los-Nr.: 20
Bezeichnung des Auftrags:

Część 20

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Postanschrift: Polna 21
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
E-Mail: warszawa@alchem.com.pl
Telefon: +48 226329954
Fax: +48 226329973
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 024.84 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 112.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 21
Los-Nr.: 21
Bezeichnung des Auftrags:

Część 21

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Postanschrift: Polna 21
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
E-Mail: warszawa@alchem.com.pl
Telefon: +48 226329954
Fax: +48 226329973
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 12 220.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 229.26 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 22
Los-Nr.: 22
Bezeichnung des Auftrags:

Część 22

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.
Postanschrift: Bonifraterska 17
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 00-203
Land: Polen
E-Mail: TENDER.POLAND@THERMOFISHER.COM
Telefon: +48 222460070
Fax: +48 224853983
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 30 306.90 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 36 415.22 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 23
Los-Nr.: 23
Bezeichnung des Auftrags:

Część 23

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S.WITKO - Sławomir Witkowski
Postanschrift: al. Piłsudskiego 143
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postleitzahl: 92-332
Land: Polen
E-Mail: info@witko.com.pl
Telefon: +48 426763435
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 19 831.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 23 591.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 24
Los-Nr.: 24
Bezeichnung des Auftrags:

Część 24

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
Postanschrift: Szelągowska 30
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postleitzahl: 61-626
Land: Polen
E-Mail: biuro.sa@merckgroup.com
Telefon: +48 618290100
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 88 266.30 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 76 383.18 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 25
Los-Nr.: 25
Bezeichnung des Auftrags:

Część 25

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Postanschrift: Polna 21
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
E-Mail: warszawa@alchem.com.pl
Telefon: +48 226329954
Fax: +48 226329973
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 960.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 230.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 26
Los-Nr.: 26
Bezeichnung des Auftrags:

Część 26

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 27
Los-Nr.: 27
Bezeichnung des Auftrags:

Część 27

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.
Postanschrift: Zabłocka 10
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 03-194
Land: Polen
E-Mail: info@aqualab.pl
Telefon: +48 226769028
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 988.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 644.41 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 28
Los-Nr.: 28
Bezeichnung des Auftrags:

Część 28

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 29
Los-Nr.: 29
Bezeichnung des Auftrags:

Część 29

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sigma-Aldrich Sp. z o. o.
Postanschrift: Szelągowska 30
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postleitzahl: 61-626
Land: Polen
E-Mail: biuro.sa@merckgroup.com
Telefon: +48 618290100
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 31 148.34 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 142.35 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 30
Los-Nr.: 30
Bezeichnung des Auftrags:

Część 30

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BIONOVO Aneta Ludwig
Postanschrift: Nowodworska 7
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
E-Mail: biuro@bionovo.pl
Telefon: +48 768505790
Fax: +48 768505779
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 280.60 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 570.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 31
Los-Nr.: 31
Bezeichnung des Auftrags:

Część 31

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 32
Los-Nr.: 32
Bezeichnung des Auftrags:

Część 32

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EURx Sp. z o.o.
Postanschrift: Przyrodników 3
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Postleitzahl: 80-297
Land: Polen
E-Mail: sales@eurx.com.pl
Telefon: +48 585240697
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 222.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 275.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 33
Los-Nr.: 33
Bezeichnung des Auftrags:

Część 33

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BioMaxima S.A.
Postanschrift: Vetterów 5
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
Postleitzahl: 20-277
Land: Polen
E-Mail: przetargi@biomaxima.com
Telefon: +48 817454423
Fax: +48 817442915
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 611.05 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 378.24 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 34
Los-Nr.: 34
Bezeichnung des Auftrags:

Część 34

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha
Postanschrift: Boczna 10
Ort: Duchnice
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-850
Land: Polen
E-Mail: przetargi@hurtchem.pl
Telefon: +48 227222333
Fax: +48 227211468
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 809.60 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 056.45 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 35
Los-Nr.: 35
Bezeichnung des Auftrags:

Część 35

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 36
Los-Nr.: 36
Bezeichnung des Auftrags:

Część 36

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 37
Los-Nr.: 37
Bezeichnung des Auftrags:

Część 37

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 38
Los-Nr.: 38
Bezeichnung des Auftrags:

Część 38

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BIONOVO Aneta Ludwig
Postanschrift: Nowodworska 7
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
E-Mail: biuro@bionovo.pl
Telefon: +48 768505790
Fax: +48 768505779
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 10 153.30 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 493.35 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 39
Los-Nr.: 39
Bezeichnung des Auftrags:

Część 39

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 40
Los-Nr.: 40
Bezeichnung des Auftrags:

Część 40

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sigma-Aldrich Sp. z o. o.
Postanschrift: Szelągowska 30
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postleitzahl: 61-626
Land: Polen
E-Mail: biuro.sa@merckgroup.com
Telefon: +48 618290100
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 142 517.36 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 163 217.63 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 41
Los-Nr.: 41
Bezeichnung des Auftrags:

Część 41

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 42
Los-Nr.: 42
Bezeichnung des Auftrags:

Część 42

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LIFE TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.
Postanschrift: Bonifraterska 17
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 00-203
Land: Polen
E-Mail: TENDER.POLAND@THERMOFISHER.COM
Telefon: +48 222460070
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 36 337.86 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 35 897.91 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43
Los-Nr.: 43
Bezeichnung des Auftrags:

Część 43

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 44
Los-Nr.: 44
Bezeichnung des Auftrags:

Część 44

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 45
Los-Nr.: 45
Bezeichnung des Auftrags:

Część 45

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha
Postanschrift: Boczna 10
Ort: Duchnice
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-850
Land: Polen
E-Mail: przetargi@hurtchem.pl
Telefon: +48 227222333
Fax: +48 227211468
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 693.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 382.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 46
Los-Nr.: 46
Bezeichnung des Auftrags:

Część 46

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 47
Los-Nr.: 47
Bezeichnung des Auftrags:

Część 47

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 48
Los-Nr.: 48
Bezeichnung des Auftrags:

Część 48

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 49
Los-Nr.: 49
Bezeichnung des Auftrags:

Część 49

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 50
Los-Nr.: 50
Bezeichnung des Auftrags:

Część 50

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BIONOVO Aneta Ludwig
Postanschrift: Nowodworska 7
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
E-Mail: biuro@bionovo.pl
Telefon: +48 768505790
Fax: +48 768505779
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 160.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 466.14 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 51
Los-Nr.: 51
Bezeichnung des Auftrags:

Część 51

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BIONOVO Aneta Ludwig
Postanschrift: Nowodworska 7
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL5 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
E-Mail: biuro@bionovo.pl
Telefon: +48 768505790
Fax: +48 768505779
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 980.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 991.12 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczenia i dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie JEDZ,

2) oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

Postępowaniu,

3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

5) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w (A) zastępuje się je

Dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 składa dokument, o którym mowa w (A) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Tryb- przetarg nieograniczony,

Termin związania ofertą - 60 dni.

Zamawiający przewidział możliwość zastosowania procedury art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020