Lieferungen - 361191-2020

31/07/2020    S147

Polen-Stettin: Tragbare Computer

2020/S 147-361191

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Postanschrift: ul. Rybacka 1
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-204
Land: Polen
Kontaktstelle(n): p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska
E-Mail: przetargi@pum.edu.pl
Telefon: +48 914800778

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pum.edu.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Interreg INT166

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-262-10/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100 Tragbare Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, według parametrów minimalnych podanych w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komputer przenośny – laptop 15.0–16.0

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa dwóch sztuk komputera przenośnego – laptopa, o przekątnej ekranu 15–16 cali, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Serce kobiety – transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia” nr INT116 – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Interreg VA.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 100 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komputer przenośny – laptop 17.0–18.0

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa jednej sztuki komputera przenośnego – laptopa, o przekątnej ekranu 17–18 cali, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Parametry techniczne / Gewichtung: 30 %
Qualitätskriterium - Name: Termin gwarancji / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Serce kobiety – transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia” nr INT116 – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Interreg VA.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— parametry techniczne – 30 %,

— termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 80 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 108-261238
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Komputer przenośny – laptop 15.0–16.0

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Komputer przenośny – laptop 17.0–18.0

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie:

— 1 części przedmiotowego zamówienia – 7 300,00 PLN brutto, zaś cena najkorzystniejszej oferty wynosi 11 685,00 PLN brutto,

— 2 części przedmiotowego zamówienia – 5 600,00 PLN brutto, zaś cena najkorzystniejszej oferty wynosi 9 071,25 PLN brutto.

Z uwagi na to, że zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do cen najkorzystniejszych ofert – unieważnił postępowanie w obu częściach postępowania.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020