Lieferungen - 361234-2020

31/07/2020    S147

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2020/S 147-361234

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Ort: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariola Sidor-Bieńkowska
E-Mail: mariola.sidor-bienkowska@amwsinevia.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.amwsinevia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: podmiot prawa publicznego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SVA/U/4620/10/2020: Kompleksowa dostawa ciepła dla potrzeb obiektów zlokalizowanych na terenie J.W. w Warszawie ul. 29 Listopada oraz przy ul. Żwirki i Wigury 9/13

Referenznummer der Bekanntmachung: SVA/U/4620/10/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa ciepła dla potrzeb obiektów zlokalizowanych na terenie J.W. w Warszawie ul. 29 Listopada oraz przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 14 557 300.56 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

— Warszawa, ul. 29 Listopada,

— Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 komora 17 bud. 111,

— Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 komora 14,

— Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 komora 17 bud. 103, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa ciepła dla potrzeb obiektów zlokalizowanych na terenie J.W. w Warszawie ul. 29 Listopada oraz przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.

Kompleksowa dostawa ciepła dla potrzeb następujących obiektów wojskowych:

— Warszawa, ul. 29 Listopada:

zamówiona moc cieplna – 4,9706 MW, w tym:

• na potrzeby ogrzewania 3,2919 MW,

• na potrzeby ciepła technologicznego 0,5459 MW,

• na potrzeby wentylacji 1,1328 MW,

— Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 komora 17 budynek 111:

zamówiona moc cieplna – 0,207 MW, w tym:

• na potrzeby ogrzewania 0,187 MW,

• na potrzeby ciepła technologicznego 0,02 MW,

— Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 komora 14:

zamówiona moc cieplna – 10,7571 MW, w tym:

• na potrzeby ogrzewania 6,9258 MW,

• na potrzeby ciepła technologicznego 1,3038 MW,

• na potrzeby wentylacji 2,5275 MW,

— Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 komora 17 budynek 103:

zamówiona moc cieplna – 1 MW, w tym:

• na potrzeby ogrzewania 0,989 MW,

• na potrzeby ciepła technologicznego 0,011 MW.

Prognozowana ilość – obliczona dla 12 miesięcy:

— Warszawa, ul. 29 Listopada – 18043,9244 GJ,

— Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 komora 17 bud.111 – 1072,41 GJ,

— Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 komora 14 – 43238 GJ,

— Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13 komora 17 bud.103 – 3482,3 GJ.

Wskazane zużycie w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór formularza cenowego ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu ciepła w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego podanej orientacyjnej ilości ciepła.

Rozliczanie ilości dostarczonego ciepła odbywać się będzie na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Oferty będą oceniane według kryteriów:

— nr 1 – cena brutto – 80 %,

— nr 2 – termin płatności faktury – 10 %,

— nr 3 – czas reakcji na sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego – 10 %.

2. Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy, lecz dostawa będzie świadczona nie wcześniej niż od 1.7.2020 na czas nieokreślony.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 074-175904
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

SVA/U/4620/10/2020: Kompleksowa dostawa ciepła dla potrzeb obiektów zlokalizowanych na terenie J.W. w Warszawie ul. 29 Listopada oraz przy ul. Żwirki i Wigury 9/13

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 557 300.52 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 14 557 300.56 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cena umowy wskazana w pkt V.2.4 powyżej była podana w ofercie za okres 48 miesięcy, jedynie w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Płatności za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego odbywać będą się wg cen i stawek opłat określonych w taryfie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej (odwołanie) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Terminy wniesienia odwołań – zgodnie z art. 182 ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020