Lieferungen - 361293-2020

31/07/2020    S147

Polen-Stettin: Möbel

2020/S 147-361293

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Postanschrift: ul. Narutowicza 17B
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 70-240
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mgr inż. Jan Maszorek
E-Mail: rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261452026
Fax: +48 261452029

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rziszczecin.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: jednostka organizacyjna MON

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego.

Referenznummer der Bekanntmachung: 13/D/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu kwaterunkowego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 158 687.34 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego biurowego

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
39130000 Büromöbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Kobylanka, Złocieniec, Koszalin, Świdwin, Świnoujście

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.1 do SIWZ – dla części I zamówienia.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do pomieszczeń magazynowych Sekcji Obsługi Infrastruktury lub innych pomieszczeń znajdujących się na parterach w budynkach kilkukondygnacyjnych wskazanych przez użytkownika zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ – dla danej części zamówienia.

Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych wynosi nie więcej niż 50,00 m.

W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku samochodów.

Uwaga: niezastosowanie się do powyższych zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę.

3. Wykonawca przed odbiorem dostawy zobowiązany jest przekazać komisji odbiorowej oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) obowiązujących dokumentów jakościowych na dostarczany sprzęt, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty itp., zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.1 do SIWZ – dla części I zamówienia.

Na dostarczonych dokumentach jakościowych obowiązkowo należy uwidocznić numer zawartej umowy.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 7.1.2014 – decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.1.2014 oraz numerem katalogowym WP pod rygorem odrzucenia dostawy. Wykonawca wypełnia i przekazuje drogą elektroniczną do odbiorcy karty wyrobu (część B, C, D) format Excel na 14 dni przed planowaną dostawą. Dodatkowe informacje ww. zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

5. Wykaz osób do nadzorowania przyjęcia – odbioru dostawy zawiera załącznik nr 12 do SIWZ (Wykaz adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail) – dla części I zamówienia. Odbiór dostawy odbywać się będzie komisyjnie w składzie: przedstawiciel odbiorcy docelowego przy udziale magazyniera, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół komisyjnego odbioru dostawy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

6. Sprzęt w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji i wykonania mebli, funkcjonalności, jakości oraz znakowania winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w przemyśle meblarskim stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego koszarowego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Kobylanka, Złocieniec, Koszalin, Świdwin, Świnoujście

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.2 do SIWZ – dla części II zamówienia.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do pomieszczeń magazynowych Sekcji Obsługi Infrastruktury lub innych pomieszczeń znajdujących się na parterach w budynkach kilkukondygnacyjnych wskazanych przez użytkownika zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ – dla danej części zamówienia.

Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych wynosi nie więcej niż 50,00 m.

W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku samochodów.

Uwaga: niezastosowanie się do powyższych zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę.

3. Wykonawca przed odbiorem dostawy zobowiązany jest przekazać komisji odbiorowej oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) obowiązujących dokumentów jakościowych na dostarczany sprzęt, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty itp., zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.2 do SIWZ – dla części II zamówienia.

Na dostarczonych dokumentach jakościowych obowiązkowo należy uwidocznić numer zawartej umowy.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 7.1.2014 – decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.1.2014 oraz numerem katalogowym WP pod rygorem odrzucenia dostawy. Wykonawca wypełnia i przekazuje drogą elektroniczną do odbiorcy karty wyrobu (część B, C, D) format Excel na 14 dni przed planowaną dostawą. Dodatkowe informacje ww. zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

5. Wykaz osób do nadzorowania przyjęcia – odbioru dostawy zawiera załącznik nr 12 do SIWZ (Wykaz adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail) – dla części II zamówienia. Odbiór dostawy odbywać się będzie komisyjnie w składzie: przedstawiciel odbiorcy docelowego przy udziale magazyniera, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół komisyjnego odbioru dostawy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

6. Sprzęt w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji i wykonania mebli, funkcjonalności, jakości oraz znakowania winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w przemyśle meblarskim stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego kasynowego, klubowego i świetlicowego

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Kobylanka, Złocieniec, Koszalin, Świdwin, Świnoujście

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.3 do SIWZ – dla części III zamówienia.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do pomieszczeń magazynowych Sekcji Obsługi Infrastruktury lub innych pomieszczeń znajdujących się na parterach w budynkach kilkukondygnacyjnych wskazanych przez użytkownika zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ – dla danej części zamówienia.

Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych wynosi nie więcej niż 50,00 m.

W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku samochodów.

Uwaga: niezastosowanie się do powyższych zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę.

3. Wykonawca przed odbiorem dostawy zobowiązany jest przekazać komisji odbiorowej oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) obowiązujących dokumentów jakościowych na dostarczany sprzęt, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty itp., zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.3 do SIWZ – dla części III zamówienia.

Na dostarczonych dokumentach jakościowych obowiązkowo należy uwidocznić numer zawartej umowy.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 7.1.2014 – decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.1.2014 oraz numerem katalogowym WP pod rygorem odrzucenia dostawy. Wykonawca wypełnia i przekazuje drogą elektroniczną do odbiorcy karty wyrobu (część B, C, D) format Excel na 14 dni przed planowaną dostawą. Dodatkowe informacje ww. zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

5. Wykaz osób do nadzorowania przyjęcia – odbioru dostawy zawiera załącznik nr 12 do SIWZ (Wykaz adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail) – dla części III zamówienia. Odbiór dostawy odbywać się będzie komisyjnie w składzie: przedstawiciel odbiorcy docelowego przy udziale magazyniera, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół komisyjnego odbioru dostawy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

6. Sprzęt w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji i wykonania mebli, funkcjonalności, jakości oraz znakowania winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w przemyśle meblarskim stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego szkolnego

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Kobylanka, Złocieniec, Koszalin, Świdwin, Świnoujście

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.4 do SIWZ – dla części IV zamówienia.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do pomieszczeń magazynowych Sekcji Obsługi Infrastruktury lub innych pomieszczeń znajdujących się na parterach w budynkach kilkukondygnacyjnych wskazanych przez użytkownika zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ – dla danej części zamówienia.

Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych wynosi nie więcej niż 50,00 m.

W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku samochodów.

Uwaga: niezastosowanie się do powyższych zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę.

3. Wykonawca przed odbiorem dostawy zobowiązany jest przekazać komisji odbiorowej oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) obowiązujących dokumentów jakościowych na dostarczany sprzęt, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty itp., zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.4 do SIWZ – dla części IV zamówienia.

Na dostarczonych dokumentach jakościowych obowiązkowo należy uwidocznić numer zawartej umowy.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 7.1.2014 – decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.1.2014 oraz numerem katalogowym WP pod rygorem odrzucenia dostawy. Wykonawca wypełnia i przekazuje drogą elektroniczną do odbiorcy karty wyrobu (część B, C, D) format Excel na 14 dni przed planowaną dostawą. Dodatkowe informacje ww. zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

5. Wykaz osób do nadzorowania przyjęcia – odbioru dostawy zawiera załącznik nr 12 do SIWZ (Wykaz adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail) – dla części IV zamówienia. Odbiór dostawy odbywać się będzie komisyjnie w składzie: przedstawiciel odbiorcy docelowego przy udziale magazyniera, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół komisyjnego odbioru dostawy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

6. Sprzęt w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji i wykonania mebli, funkcjonalności, jakości oraz znakowania winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w przemyśle meblarskim stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzetu kwaterunkowego polowego

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Kobylanka, Złocieniec, Koszalin, Świdwin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.5 do SIWZ – dla części V zamówienia.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do pomieszczeń magazynowych Sekcji Obsługi Infrastruktury lub innych pomieszczeń znajdujących się na parterach w budynkach kilkukondygnacyjnych wskazanych przez użytkownika zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ – dla danej części zamówienia.

Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych wynosi nie więcej niż 50,00 m.

W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku samochodów.

Uwaga: niezastosowanie się do powyższych zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę.

3. Wykonawca przed odbiorem dostawy zobowiązany jest przekazać komisji odbiorowej oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) obowiązujących dokumentów jakościowych na dostarczany sprzęt, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty itp., zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.5 do SIWZ – dla części V zamówienia.

Na dostarczonych dokumentach jakościowych obowiązkowo należy uwidocznić numer zawartej umowy.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 7.1.2014 – Decyzja Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.1.2014 oraz numerem katalogowym WP pod rygorem odrzucenia dostawy. Wykonawca wypełnia i przekazuje drogą elektroniczną do odbiorcy karty wyrobu (część B, C, D) format Excel na 14 dni przed planowaną dostawą. Dodatkowe informacje ww. zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

5. Wykaz osób do nadzorowania przyjęcia – odbioru dostawy zawiera załącznik nr 12 do SIWZ (Wykaz adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail) – dla części V zamówienia. Odbiór dostawy odbywać się będzie komisyjnie w składzie: przedstawiciel odbiorcy docelowego przy udziale magazyniera, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół komisyjnego odbioru dostawy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

6. Sprzęt w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji i wykonania mebli, funkcjonalności, jakości oraz znakowania winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w przemyśle meblarskim stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego szpitalnego

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Kobylanka, Złocieniec, Koszalin, Świdwin, Świnoujście

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.6 do SIWZ – dla części VI zamówienia.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do pomieszczeń magazynowych Sekcji Obsługi Infrastruktury lub innych pomieszczeń znajdujących się na parterach w budynkach kilkukondygnacyjnych wskazanych przez użytkownika zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ – dla danej części zamówienia.

Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych wynosi nie więcej niż 50,00 m.

W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku samochodów.

Uwaga: niezastosowanie się do powyższych zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę.

3. Wykonawca przed odbiorem dostawy zobowiązany jest przekazać komisji odbiorowej oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) obowiązujących dokumentów jakościowych na dostarczany sprzęt, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty itp., zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.6 do SIWZ – dla części VI zamówienia.

Na dostarczonych dokumentach jakościowych obowiązkowo należy uwidocznić numer zawartej umowy.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 7.1.2014 – decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.1.2014 oraz numerem katalogowym WP pod rygorem odrzucenia dostawy. Wykonawca wypełnia i przekazuje drogą elektroniczną do odbiorcy karty wyrobu (część B, C, D) format Excel na 14 dni przed planowaną dostawą. Dodatkowe informacje ww. zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

5. Wykaz osób do nadzorowania przyjęcia – odbioru dostawy zawiera załącznik nr 12 do SIWZ (Wykaz adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail) – dla części VI zamówienia. Odbiór dostawy odbywać się będzie komisyjnie w składzie: przedstawiciel odbiorcy docelowego przy udziale magazyniera, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół komisyjnego odbioru dostawy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

6. Sprzęt w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji i wykonania mebli, funkcjonalności, jakości oraz znakowania winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w przemyśle meblarskim stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego gabinetowego

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39100000 Möbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Kobylanka, Złocieniec, Koszalin, Świdwin, Świnoujście

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.7 do SIWZ – dla części VII zamówienia.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do pomieszczeń magazynowych Sekcji Obsługi Infrastruktury lub innych pomieszczeń znajdujących się na parterach w budynkach kilkukondygnacyjnych wskazanych przez użytkownika zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ – dla danej części zamówienia.

Odległość z miejsc rozładunku do miejsc docelowych wynosi nie więcej niż 50,00 m.

W miejscach dostaw nie występują rampy do rozładunku samochodów.

Uwaga: niezastosowanie się do powyższych zasad dotyczących rozładunku eliminuje dostawę.

3. Wykonawca przed odbiorem dostawy zobowiązany jest przekazać komisji odbiorowej oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) obowiązujących dokumentów jakościowych na dostarczany sprzęt, tj. atesty, certyfikaty, aprobaty itp., zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 9.7 do SIWZ – dla części VII zamówienia.

Na dostarczonych dokumentach jakościowych obowiązkowo należy uwidocznić numer zawartej umowy.

4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z wytycznymi określającymi wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do Resortu Obrony Narodowej – Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 7.1.2014 – decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.1.2014 oraz numerem katalogowym WP pod rygorem odrzucenia dostawy. Wykonawca wypełnia i przekazuje drogą elektroniczną do odbiorcy karty wyrobu (część B, C, D) format Excel na 14 dni przed planowaną dostawą. Dodatkowe informacje ww. zakresie dostępne są u organizatora systemu GS1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia i przekazania w postaci elektronicznej karty wyrobu do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia na 14 dni przed planowaną dostawą zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ.

5. Wykaz osób do nadzorowania przyjęcia – odbioru dostawy zawiera załącznik nr 12 do SIWZ (Wykaz adresów, numerów telefonów oraz adresów e-mail) – dla części VII zamówienia. Odbiór dostawy odbywać się będzie komisyjnie w składzie: przedstawiciel odbiorcy docelowego przy udziale magazyniera, upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie spisany protokół komisyjnego odbioru dostawy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

6. Sprzęt w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji i wykonania mebli, funkcjonalności, jakości oraz znakowania winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami w przemyśle meblarskim stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 073-174071
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego biurowego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Salon Meblowy „Cadabra” Tomasz Przybył
Nationale Identifikationsnummer: 6222230436
Postanschrift: ul. Poznańska 69
Ort: Ostrów Wielkopolski
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 63-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 109 512.44 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 166 682.33 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego koszarowego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo „Zormet” inż. Henryk Kubiński
Nationale Identifikationsnummer: 5921054269
Postanschrift: Bietowo 2A
Ort: Lubichowo
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-240
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 565 661.24 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 510 118.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego kasynowego, klubowego i świetlicowego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 6
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Salon Meblowy „Cadabra” Tomasz Przybył
Nationale Identifikationsnummer: 6222230436
Postanschrift: ul. Poznańska 69
Ort: Ostrów Wielkopolski
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 63-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 244 111.02 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 203 513.03 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego szkolnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: P.P.H. Prosper-Net Jan Ziętarski
Nationale Identifikationsnummer: 7841066277
Postanschrift: ul. Jasna 3/17
Ort: Gniezno
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 62-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 40 455.44 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 38 580.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego polowego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Wielobranżowy Rafał Polek
Nationale Identifikationsnummer: 9531017802
Postanschrift: ul. Na Wzgórzu 42c
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-327
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 006 097.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 998 750.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego szpitalnego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Salon Meblowy „Cadabra” Tomasz Przybył
Nationale Identifikationsnummer: 6222230436
Postanschrift: ul. Poznańska 69
Ort: Ostrów Wielkopolski
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 63-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 360.65 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 756.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu kwaterunkowego gabinetowego

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5422748462
Postanschrift: al. Solidarności 15
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Postleitzahl: 15-751
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 190 489.14 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 150 663.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020