Lieferungen - 361333-2020

31/07/2020    S147

Polen-Grudziądz: Arzneimittel

2020/S 147-361333

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 110-266324)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
Postanschrift: ul. L. Rydygiera 15/17
Ort: Grudziądz
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 86-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alina Pieniak, Joanna Taczyńska
E-Mail: przetargi@bieganski.org
Telefon: +48 566413465 / 566414655

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.przetargi.bieganski.org

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy płynów infuzyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: Z/31/PN/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynów infuzyjnych w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym w ramach danego zadania. Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać nazwę producenta oraz nazwę handlową lub numer katalogowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na następujących warunkach:

— Wykonawca określi w ofercie, których pozycji asortymentowych dotyczą zaoferowane odpowiedniki,

— zaofer. odpowiedniki muszą posiadać taki sam skład jakościowy i ilościowy subs. czynnych, postać farmac. oraz wykazywać się równoważnością biologiczną wobec pozycji asortymentowej, której odpowiednik dotyczy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 110-266324

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 12/08/2020
Ortszeit: 13:30
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 12/08/2020
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: