Supplies - 361339-2022

05/07/2022    S127

Netherlands-Reusel: Utility vehicles

2022/S 127-361339

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Reusel-De Mierden
Postal address: Kerkplein 3
Town: Reusel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5541 KB
Country: Netherlands
Contact person: Rob van Unnik
E-mail: r.vanunnik@bizob.nl
Telephone: +31 683550075
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189282
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Voertuigen buitendienst, gemeente Reusel-De Mierden

Reference number: BIZOB-2020-REU-RUN-00278
II.1.2)Main CPV code
34144700 Utility vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit de levering van vier voertuigen en het onderhouden van in totaal vijf voertuigen. Drie van de te leveren voertuigen moeten voorzien zijn van een hydraulische laad- en loskraan. Naast het onderhouden van de vier te leveren voertuigen is ook het onderhoud van een reeds aanwezig voertuig onderdeel van de overeenkomst.

Het onderhoud wordt initieel afgenomen voor de duur van de minimale garantietermijn van drie jaar. Daarna kan de onderhoudsovereenkomst voor onderhoud, reparaties en keuringen jaarlijks verlengd worden tot maximaal 10 jaar.

 

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34130000 Motor vehicles for the transport of goods
34139000 Chassis
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht bestaat uit het gebruiksklaar leveren van vier voertuigen inclusief op- en inbouw, inrichting, accessoires, laadkraan en eventueel afgeroepen opties zoals in onderliggend Programma van Eisen beschreven.

De opdrachtnemer verzorgt de totale coördinatie van de levering met als doel de uiteindelijke levering van de vier gebruiksklare voertuigen. Dit betekent dat de opdrachtnemer als coördinator en eindverantwoordelijke optreedt en daarnaast als contractpartij zal fungeren voor het gehele traject vanaf opdrachtverstrekking tot aan het einde van de garantie-/ nazorgtermijn.

De aanbestedende dienst is op geen enkele wijze gebonden aan bepaalde fabricaten. Het is de inschrijver toegestaan gebruik te maken van toeleveranciers.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Serviceorganisatie / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Garantie-uitbreiding / Weighting: 18
Quality criterion - Name: Aanvullende kenmerken / Weighting: 12
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 225-589910
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbankshertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een mo-tivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeen-komst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort ge-ding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2022