Supplies - 361355-2020

31/07/2020    S147

Poland-Olsztyn: Medical equipments

2020/S 147-361355

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 136-334325)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
Postal address: ul. Warszawska 30
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-082
Country: Poland
Contact person: Zamówienia Publiczne
E-mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl
Telephone: +48 895245380
Internet address(es):
Main address: http://szpital.uwm.edu.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. „Onkoinnowacje” (powtórzenie unieważnionych części zamówienia w postępowaniu 8/2020 i 18/2020)

Reference number: 28/2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0164/19 pn.: „Onkoinnowacje”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 części zamówienia szczegółowo określonych w SIWZ, rozdz. III.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego (zależnie od danego rodzaju sprzętu), przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu, dokona pierwszego uruchomienia a także w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel w zakresie obsługi i konserwacji lub dokona instruktażu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 8 do SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy oraz Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz wymagań technicznych – warunków granicznych.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/07/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 136-334325

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 03/08/2020
Local time: 11:00
Read:
Date: 10/08/2020
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 03/08/2020
Local time: 11:15
Read:
Date: 10/08/2020
Local time: 11:15
VII.2)Other additional information: