Varor - 361384-2020

31/07/2020    S147

Polen-Aleksandrów Kujawski: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2020/S 147-361384

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 143-351339)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Postadress: ul. Słowackiego 18
Ort: Aleksandrów Kujawski
Nuts-kod: PL619 Włocławski
Postnummer: 87-700
Land: Polen
E-post: zamowieniapubliczne@vp.pl
Telefon: +48 542828001
Fax: +48 542828002

Internetadress(er):

Allmän adress: www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl

Upphandlarprofil: https://miniportal.uzp.gov.pl

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego

Referensnummer: 17/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

— część 1: tomograf komputerowy,

— część 2: aparat RTG.

Dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy nie będący przedmiotem ekspozycji ani prezentacji nie starszy niż 2020 r.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/07/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 143-351339

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
VII.2)Övriga upplysningar:

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.