Lieferungen - 361408-2020

31/07/2020    S147

Ungarn-Budapest: Antiseptika und Desinfektionsmittel

2020/S 147-361408

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Országos Mentőszolgálat
Nationale Identifikationsnummer: AK05968
Postanschrift: Markó utca 22.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1055
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Telefon: +36 13503737
Fax: +36 13506917

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mentok.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.mentok.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Fertőtlenítőszer beszerzése az OMSZ részére”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33631600 Antiseptika und Desinfektionsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Az Országos Mentőszolgálat - továbbiakban Ajánlatkérő - részére a sürgősségi betegellátáshozrendszeresített fertőtlenítőszerek szállítása keretszerződés alapján.

Los-Nr.: 5.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33631600 Antiseptika und Desinfektionsmittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1134 Budapest, Mohács utca 24.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Megnevezés: Mentéstechnikai eszközök, műszerek áztatásos módszerrel történő fertőtlenítésére alkalmasfertőtlenítőszer.

Tervezett mennyiség két évre: 915 000 liter.

A megjelölt mennyiségek tervezett mennyiségek. A megkötendő szerződés keretszerződés, amelyben ateljesítés eseti megrendelések alapján történik. A szerződés keretösszege nettó 27 614 700 Ft két évre.Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésrendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározásaérdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 151-346715

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Eszköz- és műszerfertőtlenítőszer

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
18/07/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Pannon Diagnosztika Kft.
Postanschrift: Komjáti u. 31/A.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1193
Land: Ungarn
E-Mail: info@pdkft.hu
Telefon: +36 13470715
Fax: +36 12822705
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 27 614 700.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A szerződésmódosítás dátuma 2020.7.17. napja.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Deutschland
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
33631600 Antiseptika und Desinfektionsmittel
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1134 Budapest, Mohács utca 24.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Megnevezés: Mentéstechnikai eszközök, műszerek áztatásos módszerrel történő fertőtlenítésére alkalmas fertőtlenítőszer.

Tervezett mennyiség két évre: 915 000 liter.

A megjelölt mennyiségek tervezett mennyiségek. A megkötendő szerződés keretszerződés, amelyben a teljesítés eseti megrendelések alapján történik. A szerződés keretösszege nettó 27 614 700 Ft két évre.Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget.

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésrendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel és gyártmányokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő.Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 27 614 700.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Pannon Diagnosztika Kft.
Postanschrift: Komjáti u. 31/A.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1193
Land: Ungarn
E-Mail: info@pdkft.hu
Telefon: +36 13470715
Fax: +36 12822705
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A Szerződésben az Eladó kötelezettséget vállalt arra, hogy a Vevő által az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott termékmennyiséget az ugyanott meghatározott minőségben a Vevő részére leszállítja. A Szerződésben feltüntetett keretösszeg 27 614 700 Ft + áfa, amely összeg 70 %-áig Vevőt megrendelési kötelezettség terheli. A Szerződés keretösszege terhére Vevő jelen szerződésmódosítás megkötésének időpontjáig olyan értékben adott le megrendeléseket, amely nem éri el a keretösszeg 70 %-át. A Szerződést a Felek az utolsóként aláíró fél általi aláírástól számított huszonnégy (24) hónapra kötötték, amely a Szerződés rendelkezései értelmében egy alkalommal a keretösszeg kimerülése érdekében, de maximum tizenkét (12) hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbítás közös megegyezéssel, kizárólag írásban történhet. A fentiekre tekintettel a Felek a Vevő megrendelési kötelezettségének szerződésszerű teljesítése és a keretösszeg kimerítése érdekében a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján módosítják, időbeli hatályát 12 hónappal meghosszabbítják.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

A szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja tartalmazza, összhangban a 2014/24/EU irányelv 72. cikk (1) bekezdés a) pontjával.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 27 614 700.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 27 614 700.00 HUF