Dienstleistungen - 361520-2020

31/07/2020    S147

Polen-Ostróda: Schneeräumung

2020/S 147-361520

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Powiatowych
Nationale Identifikationsnummer: PL62
Postanschrift: ul. Grunwaldzka 62A
Ort: Ostróda
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 14-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
E-Mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Telefon: +48 896462414
Fax: +48 896421762

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zdp.ostroda.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.zdp.ostroda.pl/przetargi.php
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.2610.16.2020.BŻ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie z podziałem na 11 części.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §3 SIWZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 11
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gmin Ostróda, Dąbrówno, Grunwald, oraz utrzymanie bazy z placem składowym”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a)bazy wraz z placem składowym w w odl. do 10 km od m. Frygnowo;

b)piasku wraz z załadunkiem;

c)soli wraz z załadunkiem;

d)mieszkanki piasku z solą 30 % wraz z załadunkiem;

e)mieszanki piasku z solą 10 % (na pryzmy) wraz z załadunkiem;

f)nośnika lub ciągnika o mocy pow. 80 kM dwunapędowy z pługiem średnim z lemieszem stalowym dziobowym -1 szt.;

g)nośnika z piaskarko- solarką o pojemności min. 5 m3 z pługiem średnim jednostronnym- 3 szt.;

h)nośnika do piaskarko-solarki o pojemności min 5 m3 z pługiem średnim jednostronnym – 1 szt.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a)odśnieżanie dróg powiatowych;

b)zwalczanie śliskości na drogach powiatowych;

c)zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

d)oznakowanie pojazdu w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;

e)Wykonawca będzie ładował materiał uszorstniający z placów składowych

3.Zamawiający wymaga aby nośniki z piaskarko-solarkami były wyposażone w urządzenie GPS wraz

Z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika - np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS oraz wszystkie towarzyszące opłaty obciążają Wykonawcę.

4.Zamawiający na czas trwania umowy wypożyczy bezpłatnie Wykonawcy piaskarko- solarkę oraz pług średni jednostronny wraz z czołownicą;

a)Wykonawca zobowiązuje się do użytkowania w/w sprzętu tylko i wyłącznie do pełnienia usługi objętej umową;

b)Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacji piaskarko-solarki (paliwo, płyny eksploatacyjne, koszty serwisu, drobne naprawy itp.);

c)Po zakończeniu każdego sezonu zimowego Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia sprzętu

Z błota, piasku oraz innych zanieczyszczeń. Sprzęt należ oczyścić z rdzy i pomalować farbami zabezpieczającymi oraz nawierzchniowymi. W okresie między sezonami zimowymi zobowiązany jest do przechowywania sprzętu w sposób zabezpieczający go przed wpływem warunków atmosferycznych (np. wiata, plandeka).

d)Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu przekazany osprzęt w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy.

e)W przypadku nie oddania powierzonych urządzeń Zamawiający obciąży Wykonawcę pełną wartością tych urządzeń bez odliczenia wartości amortyzacji /wg aktualnie obowiązującej ceny na rynku/.

5.Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

6.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

7.Zamawiający określa trasy na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg podlegających zimowemu utrzymaniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §18 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20/10/2020
Ende: 15/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn oraz Gminy Ostróda”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) nośnika do piaskarko- solarki o pojemności min. 5 m3 z pługiem średnim jednostronnym -1 szt.,

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności min.5 t – 1 szt.,

c) ciągnika o mocy powyżej 80 kM, dwunapędowym z lemieszem stalowym dziobowym –2 szt.,

d) ładowarki o pojemności łyżki do 0,9m3 – 2 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) odśnieżanie dróg powiatowych (miejskich i pozamiejskich) oraz załadunku nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) zwalczaniu śliskości na drogach i ulicach powiatowych;

c) zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

d) oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;

3. Zamawiający wymaga aby nośnik z piaskarko- solarką był wyposażony w urządzenie GPS wraz

Z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika - np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS oraz wszystkie towarzyszące opłaty obciążają Wykonawcę.

4. Zamawiający na czas trwania umowy wypożyczy bezpłatnie Wykonawcy piaskarko- solarkę oraz pług średni jednostronny wraz z czołownicą:

a) Wykonawca zobowiązuje się do użytkowania w/w sprzętu, tylko i wyłącznie do pełnienia usługi objętej umową.

b) Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacji piaskarko-solarki (paliwo, płyny eksploatacyjne, koszty serwisu, drobne naprawy bieżące itp.).

c) Po zakończeniu każdego sezonu zimowego Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia sprzętu z błota, piasku oraz innych zanieczyszczeń. Sprzęt należ oczyścić z rdzy i pomalować farbami zabezpieczającymi oraz nawierzchniowymi. W okresie między sezonami zimowymi zobowiązany jest do przechowywania sprzętu w sposób zabezpieczający go przed wpływem warunków atmosferycznych (np. wiata, plandeka).

d) Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu przekazany osprzęt w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy.

e) W przypadku nie oddania powierzonych urządzeń Zamawiający obciąży Wykonawcę pełną wartością tych urządzeń bez odliczenia wartości amortyzacji /wg aktualnie obowiązującej ceny na rynku/.

5. Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

6. Wykonawca będzie załadowany materiałem uszorstniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta);

7. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby;

8. Zamawiający określa trasy na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20/10/2020
Ende: 15/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dąbrówno i Grunwald”

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania: ciągnika o mocy powyżej 80 KM dwunapędowego z pługiem średnim stalowym dziobowym- 2 szt.;

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a)odśnieżanie dróg powiatowych;

b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

c)oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;

3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie o czasie rozpoczęcia

I zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

5.Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2020
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Miłomłyn i Gminy Ostróda”

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a)ciągnika o mocy powyżej 80 KM dwunapędowego z pługiem średnim stalowym dziobowym-1 szt.

b)ładowarki o poj. łyżki do 0,9 m3- 1 szt.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a)odśnieżaniu dróg powiatowych pozamiejskich oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

c)oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego - lampy błyskowe koloru żółtego,

3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

5.Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2020
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda”

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a)nośnika z piaskarko- solarką o pojemności min. 4 m3 z pługiem średnim jednostronnym- 2 szt.;

b)nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o pojemności 1,5 - 3,0 t z pługiem lemieszowym gumowym przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.

c)ciągnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym – 2 szt.

d)ładowarki o poj. łyżki 0,90 m3 do odśnieżania – 1 szt.

e)nośnika lub ciągnika ze szczotką do czyszczenia chodników – 1 szt.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a)odśnieżaniu ulic powiatowych na terenie działania miasta Ostróda oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b)odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu- max. 12 000 m2 na dobę;

c)zwalczanie śliskości ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;

d)zwalczanie śliskości chodników:

e)uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników;

f)ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

g)zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

h)oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;

i)Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta);

j)oczyszczanie pozimowe chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda,

— w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości oraz jezdnia ulic na szerokości 0,75 m od krawężnika jezdni po obu stronach ulicy.

3.Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy pracy sprzętu w celu ułatwienia płynności zadania – Zamawiający poinformuje wykonawcę o zmianie tras.

6.Zamawiający wymaga aby nośniki z posypywarkami były wyposażone w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika - np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS obciążają Wykonawcę.

7.Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg, ulic i chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20/10/2020
Ende: 15/04/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Utworzenie i utrzymanie bazy z placem składowym w odl. do 5 km od m. Ostróda”

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a)bazy wraz z placem składowym w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta;

b)piasku wraz z załadunkiem;

c)soli wraz z załadunkiem;

d)mieszkanki piasku z solą 30 % wraz z załadunkiem;

e)mieszanki piasku z solą 10 % (na pryzmy) wraz z załadunkiem.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) zorganizować i utrzymać składowisko, które musi odpowiadać warunkom zawartym w pkt. 3.7 Ogólnych Specyfikacji. Dopuszcza się po uzgodnieniu, wykonanie placu składowego (składowiska) na gruncie naturalnym o zagęszczonym podłożu dla materiałów uszorstniających do zwalczania śliskości zimowej;

b)wykonawca, który wygra przetarg musi przygotować materiały uszorstniające z zapasem na dwa tygodnie. Nie określa się limitu zabezpieczenia materiałowego na czasookres (2 tygodnie) jedynie ustala się, że materiał będzie w ciągłej dyspozycji w czasie pracy na danym składowisku

W ilościach zabezpieczających potrzeby;

c)Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za materiały zużyte (czyli po zużyciu materiału do zwalczania śliskości na drogach i ulicach).

d)wykonawca, który wygra przetarg przedstawi z każdej nowej partii materiałów do akceptacji Zamawiającemu aktualne i w oryginałach wyniki badań materiałów uszorstniających zgodnie z wymaganiami pkt 6 Ogólnych Specyfikacji; wykonawca przedstawi atesty i aprobaty na sól i piasek.

3.Wykonawca w obecności Zamawiającego pobierze próbki do badania materiałów takich jak: mieszanka piasku z solą 30 %, mieszanka piasku z solą 10 % zgodnie z wymaganiami pkt. 3.7 Ogólnych Specyfikacji; wyniki badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginale;

4.Zamawiający ma prawo wykonywać badania kontrolne z pobranych próbek na składowiskach w trakcie trwania akcji. W przypadku stwierdzenia, po otrzymaniu wyników badań, że materiały z każdej nowej partii materiału, stosowane przez Wykonawcę odbiegają od wymagań norm, Zamawiający nałoży kary zgodnie z umową.

5.Zamawiający ma prawo kontrolować produkcję i sposób składowania materiałów oraz określać zapas (Zamawiający nie płaci za zapasy pozostałe na składowiskach po zimie).

6.Wykonawca jest zobowiązany do załadunku materiałów do zimowego utrzymania dróg wszelkich pojazdów podstawionych przez Zamawiającego lub Wykonawców innych części zimowego utrzymania dróg na terenie działania Obwodu Drogowego nr 1 w Ostródzie. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o pojazdach podstawianych do załadunku.

7.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych będzie gotowy do załadunku podstawionych pojazdów w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

8.Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za materiały zużyte (czyli po zużyciu materiału do zwalczania śliskości na drogach i ulicach).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20/10/2020
Ende: 15/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu - utrzymanie bazy z placem składowym”

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a)bazy wraz z placem składowym w m. Morąg lub w odl. max.10 km od granic tego miasta;

b)piasku wraz z załadunkiem;

c)soli wraz z załadunkiem;

d)mieszkanki piasku z solą 30 % wraz z załadunkiem;

e)mieszanki piasku z solą 10 % (na pryzmy) wraz z załadunkiem;

f)nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności 2,5- 3t przystosowanym do posypywania ulic -2szt.;

g)nośnika z piaskarko- solarką o pojemności min. 5 m3 z pługiem średnim jednostronnym- 4 szt.;

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a)odśnieżaniu dróg i ulic powiatowych na terenie działania OD2;

b)zwalczaniu śliskości na drogach i ulicach powiatowych na terenie działania OD2;

c)zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

d)oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;

e)Wykonawca jest zobowiązany do załadunku materiałów do zimowego utrzymania dróg wszelkich pojazdów podstawionych przez Zamawiającego lub Wykonawców innych części zimowego utrzymania dróg na terenie działania Obwodu Drogowego nr 2 w Morągu. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o pojazdach podstawianych do załadunku.,

f)oczyszczanie pozimowe ulic powiatowych na terenie miasta Morąg - w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będzie jezdnia ulic na szerokości 0,75 m od krawędzi jezdni po obu stronach ulicy.

3.Wykonawca powiadamia dyżurnego w Morągu lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

5.Zamawiający wymaga, aby nośniki z posypywarką były wyposażone w urządzenie GPS wraz

Z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika

— np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS obciążają Wykonawcę.

6.Zamawiający określa trasy na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §18 SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20/10/2020
Ende: 15/04/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Miasta i Gminy Morąg oraz Gminy Łukta”

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a)nośnika lub ciągnika o mocy powyżej 80 kM dwunapędowym z pługiem średnim z lemieszem gumowym -2 szt.

b)nośnika lub ciągnika o mocy powyżej 80 kM dwunapędowym z pługiem dziobowym -1 szt.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. na:

a)odśnieżaniu dróg powiatowych (miejskich i pozamiejskich);

b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

c)oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego.

3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

5.Zamawiający określa trasy na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2020
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Małdyty”

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a)nośnika lub ciągnika o mocy powyżej 80 kM dwunapędowym z pługiem średnim z lemieszem gumowym -1 szt.

b)ładowarki o poj. łyżki min. 0,9 m3 -1 szt.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a)odśnieżaniu dróg powiatowych oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnego za należyte wykonanie usługi;

c)oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego.

3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia

I zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

5.Ładowarka może być- na polecenie Zamawiającego - wykorzystana na terenie innych gmin (Morąg, Łukta, Miłakowo)

6.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca pracy ładowarki na inne gminy w celu ułatwienia płynności zadania – Zamawiający poinformuje wykonawcę o zmianie tras.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2020
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Miłakowo”

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania: nośnika lub ciągnika o mocy powyżej 80 kM dwunapędowym z pługiem średnim z lemieszem gumowym -1 szt.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a)odśnieżaniu dróg i ulic powiatowych (miejskie i poza miejskie);

b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnego za należyte wykonanie usługi;

c)oznakowaniu pojazdu w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego.

3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2020
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Zimowe utrzymanie chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg"

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Hauptort der Ausführung:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a)ciągnika lub nośnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym o szer. pługa do 1,5 m przystosowanym do odśnieżania chodników -1 szt.,

b)nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności 2,5- 3 t przystosowanym do posypywania chodników -2 szt.

c)nośnika lub ciągnika ze szczotką do oczyszczania chodników -1 szt.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a)odśnieżaniu chodników powiatowych na terenie działania miasta Morąg oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b)odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu- max. 10 000 m2 na dobę;

c)zwalczanie śliskości chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg;

d)zwalczanie śliskości chodników:

Uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników;

Ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

e)zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

f)oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;

g)oczyszczaniu pozimowym chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg, -

W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości.

3.Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego.

4.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

5.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.

6.Zamawiający poda lokalizację placu składowego materiałów uszorsniajacych w m. Morąg lub w odl. max. 10 km od granic tego miasta, na którym będzie następował załadunek.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/12/2020
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12–23.

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego potwierdzające spełnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U.2019.1170 ze zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g do SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, określono we wzorze umowy (załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g do SIWZ).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2020
Ortszeit: 09:05
Ort:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.09.2020 r. o godz. 9:05 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Drugi/ trzeci kwartał 2022 r. i 2023 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda

2.Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania czynności związanych ze złożeniem oferty znajdują się pod adresem: platformazakupowa.pl.

3.Oferta powinna być:

1)sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim,

2)złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

3)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

4.Niedopuszczalnym jest wykorzystanie zamiast elektronicznego podpisu kwalifikowanego:

Podpisu zaufanego, podpisu cyfrowego, profilu zaufanego - ePUAP, pieczęci elektronicznej. Użycie tych rozwiązań będzie skutkowało nieskutecznym złożeniem oświadczenia woli.

5.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

6.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

7.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

W rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

8.Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

10.W przypadku gdy do reprezentowania wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzyć muszą łącznie wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

11.Wykonawca ma możliwość wypełnienia formularza JEDZ poprzez serwis umożliwiający wypełnienie

I ponowne wykorzystanie ESPD (ang. skrót JEDZ), znajdujący się pod adresem internetowym. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1)pobrać plik w formacie XML o nazwie „espd-request.xml” z portalu na którym została udostępniona SIWZ;

2)wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/;

3)wybrać odpowiednią wersję językową;

4)wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca);

5)zaimportować pobrany wcześniej ze strony internetowej Zamawiającego plik „espd-request.xml”;

6)wypełnić formularz;

7)podpisać i załączyć do oferty.

Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf oraz załącznik do niniejszej SIWZ.

12.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną lub więcej części.

13.Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

14. klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO – zawarta w § 33 SIWZ.

15.Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia szczegółowe inf. dot. post. zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu

Oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest Zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

Przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego Przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej

Operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zasady postępowania dotyczące wniesienia odwołania oraz po jego wniesieniu, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020