Dienstleistungen - 361550-2020

31/07/2020    S147

Polen-Danzig: Herstellung von Werbefilmen

2020/S 147-361550

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku
Postanschrift: Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-803
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu
Postanschrift: al. marszałka Piłsudskiego 52/54
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 81-382
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Sopotu
Postanschrift: ul. Kościuszki 25/27
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 81-704
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Tczew
Postanschrift: pl. marszałka Piłsudskiego 1
Ort: Tczew
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-110
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kwidzyn
Postanschrift: ul. Grudziądzka 30
Ort: Kwidzyn
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 82-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Nowy Dwór Gdański
Postanschrift: ul. Wejhera 3
Ort: Nowy Dwór Gdański
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 82-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Pruszcz Gdański
Postanschrift: ul. Zakątek 1
Ort: Juszkowo
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 83-000
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Puck
Postanschrift: ul. 10 Lutego 29
Ort: Puck
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 84-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Władysławowo
Postanschrift: ul. gen. J. Hallera 19
Ort: Władysławowo
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 84-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Ustka
Postanschrift: ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Ort: Ustka
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 76-270
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Krynica Morska
Postanschrift: ul. Górników 15
Ort: Krynica Morska
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 82-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Ciechowska-Karczewska
E-Mail: izabela.ciechowska-karczewska@gdansk.gda.pl
Telefon: +48 583236125
Fax: +48 583236129

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.gdansk.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie filmu i spotu oraz zdjęć przeznaczonych na potrzeby promocji produktu turystycznego „Pomorskie trasy rowerowe”

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.46.2020.ICK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
92111210 Herstellung von Werbefilmen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. przygotowanie scenariuszy i ścieżek lektorskich spotu reklamowego o długości 30 sekund oraz filmu promocyjnego o długości 180 sekund prezentujących walory turystyczne szlaków EuroVelo 9 i EuroVelo 10, na terenie województwa pomorskiego, z aktywnym udziałem rowerzystów;

2. produkcja na bazie zatwierdzonych przez Zamawiającego scenariuszy: spotu reklamowego o długości 30 sekund oraz filmu promocyjnego o długości 180 sekund;

3. wykonanie serii zdjęć dla potrzeb promocji produktu turystycznego „Pomorskie trasy rowerowe”, które powinny prezentować atrakcyjność turystyczną szlaków rowerowych EuroVelo 9 i EuroVelo 10 na terenie województwa pomorskiego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79961100 Werbefotografie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I. Przedmiot zamówienia:

1. przygotowanie scenariuszy i ścieżek lektorskich spotu reklamowego o długości 30 sekund oraz filmu promocyjnego o długości 180 sekund prezentujących walory turystyczne szlaków EuroVelo 9 i EuroVelo 10, na terenie województwa pomorskiego, z aktywnym udziałem rowerzystów;

2. produkcja na bazie zatwierdzonych przez Zamawiającego scenariuszy: spotu reklamowego o długości 30 sekund oraz filmu promocyjnego o długości 180 sekund;

3. wykonanie serii zdjęć dla potrzeb promocji produktu turystycznego „Pomorskie trasy rowerowe”, które powinny prezentować atrakcyjność turystyczną szlaków rowerowych EuroVelo 9 i EuroVelo 10 na terenie województwa pomorskiego, i dostarczenie Zamawiającemu do wyboru minimum 500 szt. zdjęć standardowych (lądowych) oraz min. 300 szt. zdjęć lotniczych, barwnych, wysokiej wartości artystycznej, z uwzględnieniem otoczenia obejmującego kadry pionowe i poziome dla wskazanych miejsc i obiektów, o których mowa jest w Załączniku nr 2 do umowy;

4. korekta graficzną zdjęć wybranych przez Zamawiającego w ilości 250 szt. zdjęć standardowych i 150 szt. zdjęć lotniczych, co stanowi ogółem 400 szt. zdjęć;

5. przekazanie Zamawiającemu wybranych i skorygowanych zdjęć, spotu i filmu promocyjnego wraz z prawami autorskimi;

6. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale 14 SIWZ – istotne postanowienia umowy.

II. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo

1. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym nazwy firm podwykonawców wraz z informacją która część zamówienia zostanie wykonana przy udziale podwykonawcy.

III. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 326 dni od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Uwaga!

Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert i może, zgodnie z decyzją Wykonawcy, ulec zmianie (rozdział 9 SIWZ ust. 2 pkt 4), co jest wiążące dla terminów określonych w § 3 umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 326
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Regionalny program operacyjny województwa pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nazwa projektu: „Pomorskie trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 – odcinek R-10 Gdańsk”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

W pkt II.2.5 – Kryteria oceny ofert:

1. cena brutto – 60 %;

2. liczba zdjęć standard. przekaz. do wyboru Zamawiaj. (min. 500 szt., jednak nie więcej niż 1 000 sztuk) – 10 %;

3. liczba zdjęć lotniczych przekaz. do wyboru Zamawiaj. (min. 300 szt., jednak nie więcej niż 500 sztuk – 10 %;

4. skrócenie terminu realizacji (od 1 do 16 dni) – 20 %.

W pkt II.2.7 – określono w pkt II.2.4 niniejszego ogłoszenia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ad. a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu sesji filmowych lub fotograficznych, z udziałem statystów o wartości minimum 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zł) każda usługa wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej mogą zostać spełnione łącznie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone zostały w rozdziale 14 SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/09/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/09/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, POLSKA, I piętro, pokój 125

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

3) Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert (IV.2.6).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Do oferty Wyk. dołącza aktual. na dzień skład. ofert oświadcz. w formie JEDZ. Inform. zawarte w tym oświadcz. stanowią wstępne potwierdz., że Wyk. nie podlega wyklucz. oraz spełnia warunki udział. w postępow.

II. Wyk., który powoł. się na zasoby innych podmiotów, w celu wykaz. braku istnienia wobec nich podstaw wyklucz. oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warun. udziału w postęp., składa także JEDZ tych podmiot.

III. W przypadku gdy Wyk. zamierza powierzyć wyk. części zamów. podwykonawcy to zamieszcz. info o podwykonaw. w ofercie i w JEDZ.

IV. W przypadku wspóln. ubieg. się o zam. dok. JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubieg. się o zam.

V. Zam. przed udziel. zamów. wezwie wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złoż. w wyznacz., nie krótszym niż 10 dni, term. aktualnych na dzień:

1. w celu potwierdz. speł. warunków udziału w postęp. Zam. żąda dok.:

a) wykazu usług, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skład. ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu sesji filmowych lub fotograficznych, z udziałem statystów o wartości minimum 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zł) każda usługa wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie;

2. w celu potwierdz. braku podstaw do wyklucz. Wyk. z udziału w postęp. Zam. żąda następ. dok.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ.

4. Zamaw. nie przewiduje możliwości udziel. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

5. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych opisano w rozdz. 3 SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje zmiany umowy, co określono w § 8, w rozdziale 14 SIWZ „wzór umowy”.

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020