Paslaugos - 361645-2020

31/07/2020    S147

Lenkija-Varšuva: Apsaugos nuo gamtinių pavojų paslaugos

2020/S 147-361645

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nacionalinis registracijos Nr.: 368302575
Adresas: ul. Grzybowska 80/82
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-844
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Emilia Kowalska
El. paštas: emilia.kowalska@wody.gov.pl
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.wody.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: państwowa osoba prawna
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

Nuorodos numeris: ROZ.8210.36.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90721800 Apsaugos nuo gamtinių pavojų paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” polegające na rozbiórce tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 394 836.72 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Sieradzu

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Sieradzu

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 600,00 PLN (sześćset złotych 00/100).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Bełchatowie

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Bełchatowie

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 300,00 PLN (trzysta złotych 00/100).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Częstochowie

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Częstochowie

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Kłobucku

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Kłobucku

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Łasku

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Łasku

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 250,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Łodzi

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Łodzi

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 200,00 PLN (dwieście złotych 00/100).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Pajęcznie

Pirkimo dalies Nr.: 7
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Pajecznie

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 160,00 PLN (sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Poddębicach

Pirkimo dalies Nr.: 8
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Poddębicach

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 950,00 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)..

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Radomsku

Pirkimo dalies Nr.: 9
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Radomsku

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 120,00 PLN (sto dwadzieścia złotych 00/100)

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Wieluniu

Pirkimo dalies Nr.: 10
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Wieluniu

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 200,00 PLN (dwieście złotych 00/100).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Zawierciu

Pirkimo dalies Nr.: 11
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Zawierciu

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 140,00 PLN (sto czterdzieści złotych 00/100).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Zduńskiej Woli

Pirkimo dalies Nr.: 12
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45246400 Apsisaugojimo nuo potvynių darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Cieki i rzeki na terenie działania NW w Zduńskiej Woli

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Rozbiórka tam bobrowych wraz z rozplantowaniem wydobytego namułu, wywozem pozyskanego materiału drzewnego i uporządkowaniem terenu, zagospodarowaniem odpadów oraz monitorowanie koryt w zakresie występowania tam bobrowych w czasie trwania umowy.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji, określa opis przedmiotu zamówienia i mapki poglądowe – załączniki nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas reakcji / Lyginamasis svoris: 40 %
Kaina - Lyginamasis svoris: 60 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca dla zabezpieczenia swojej oferty zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w wysokości – 160,00 PLN (sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 062-148296
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Sieradzu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dariusz Ryl R-mel
Nacionalinis registracijos Nr.: 101045757
Adresas: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 93-342
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 60 963.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 43 750.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Bełchatowie

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dariusz Ryl R-mel
Adresas: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 93-342
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 32 500.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 22 500.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 3
Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Częstochowie

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Marcin Ulfik P.H.U. Ulfik
Nacionalinis registracijos Nr.: 240905324
Adresas: Łagiewniki Wielkie, ul. Główna 10b
Miestas: Pawonków
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-772
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 49 614.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 49 614.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 4
Pirkimo dalies Nr.: 4
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Kłobucku

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Marcin Ulfik P.H.U. Ulfik
Nacionalinis registracijos Nr.: 240905324
Adresas: Łagiewniki Wielkie, ul. Główna 10b
Miestas: Pawonków
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-772
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 48 173.81 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 48 173.81 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 5
Pirkimo dalies Nr.: 5
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Łasku

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dariusz Ryl R-mel
Nacionalinis registracijos Nr.: 101045757
Adresas: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 93-342
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 23 450.48 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 14 144.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 6
Pirkimo dalies Nr.: 6
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Łodzi

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dariusz Ryl R-mel
Nacionalinis registracijos Nr.: 101045757
Adresas: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 93-342
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 20 046.40 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 12 730.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 7
Pirkimo dalies Nr.: 7
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Pajęcznie

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Augustyniak Marcin Bud-Mar
Nacionalinis registracijos Nr.: 100665050
Adresas: Kasztańska 32
Miestas: Radoszewice
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 98-354
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 16 260.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 16 260.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 8
Pirkimo dalies Nr.: 8
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Poddębicach

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 5
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dariusz Ryl R-mel
Nacionalinis registracijos Nr.: 101045757
Adresas: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 93-342
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 93 424.43 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 60 168.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 9
Pirkimo dalies Nr.: 9
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Radomsku

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 10
Pirkimo dalies Nr.: 10
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Wieluniu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: P.P.H.U. Józef Olszewski
Nacionalinis registracijos Nr.: 731545908
Adresas: Topolowa 50
Miestas: Brzeźnio
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 98-275
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 21 000.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 21 000.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 11
Pirkimo dalies Nr.: 11
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Zawierciu

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Marcin Ulfik P.H.U. Ulfik
Adresas: Łagiewniki Wielkie, ul. Główna 10b
Miestas: Pawonków
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 42-772
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 13 804.60 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 13 804.60 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 12
Pirkimo dalies Nr.: 12
Pavadinimas:

„Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu” – Nadzór Wodny w Zduńskiej Woli

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
07/07/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 4
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Dariusz Ryl R-mel
Nacionalinis registracijos Nr.: 101045757
Adresas: Emilii Sczanieckiej 5 lok. 21
Miestas: Łódź
NUTS kodas: PL71 Łódzkie
Pašto kodas: 93-342
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 15 600.00 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 10 800.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/07/2020