Dienstleistungen - 361647-2020

31/07/2020    S147

Polen-Breslau: Kontrolle von Brücken

2020/S 147-361647

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Powstańców Śląskich 186
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 53-139
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Michalski
E-Mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Telefon: +48 713347343
Fax: +48 713347363

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gddkia.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami krajowymi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie przeglądów rocznych (podstawowych) drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu z podziałem na części (zadania)

Referenznummer der Bekanntmachung: O.WR.D-3.2413.36.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71631450 Kontrolle von Brücken
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa zamówienia: wykonanie przeglądów rocznych (podstawowych) drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z podziałem na części (zadania).

Zamówienie obejmuje wykonanie przeglądów rocznych (podstawowych) dla obiektów inżynierskich na terenie GDDKiA Oddział we Wrocławiu na drogach klasy A i S w następujących grupach/zadaniach:

— zad. 1 grupa A – Autostrada A-4 Zgorzelec–Krzyżowa,

— zad. 2 grupa B – Autostrada A-8,

— zad. 3 grupa C – Droga ekspresowa S-3,

— zad. 4 grupa D – Droga S-5,

— zad. 5 grupa E1, Grupa E2 – Droga ekspresowa S-8 odcinki rejonu Wrocław i rejonu Oleśnica,

— zad. 6 grupa F – Autostrada A-4 od granicy z woj. opolskim do Krzyżowej (obiekty w ciągu drogi).

Zamówienie obejmuje siedem części (zadań), z czego w ramach przedmiotowego postępowania jest prowadzona część 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6), a część 7 (zadanie 7) będzie prowadzone w ramach odrębnego postępowania.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 839 155.50 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1/grupa A

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71631450 Kontrolle von Brücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

a) Grupa A – Wykonanie przeglądów na autostradzie A-4 odcinek Zgorzelec–Krzyżowa

(obiekty mostowe 80 szt. przepusty 33 szt.)

— obiekty mostowe o długości do 20 m 24 szt.,

— obiekty mostowe o długości 20–50 m 23 szt.,

— obiekty mostowe o długości 50–100 m 28 szt.,

— obiekty mostowe o długości 100–200 m 5 szt.,

— obiekty mostowe o długości powyżej 200 m 0 szt.,

— przepusty 33 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości

Zadanie nr 1 : 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2/grupa B

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71631450 Kontrolle von Brücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

b) GRUPA B -Wykonanie przeglądów na autostradzie A8

(obiekty mostowe 54 szt. przepusty 12 szt.)

— obiekty mostowe o długości do 20 m 7 szt.,

— obiekty mostowe o długości 20–50 m 21 szt.,

— obiekty mostowe o długości 50–100 m 11 szt.,

— obiekty mostowe o długości 100–200 m 3 szt.,

— obiekty mostowe o długości powyżej 200 m 12 szt.,

— przepusty 12 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości

Zadanie nr 2 : 2 500,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3/grupa C

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71631450 Kontrolle von Brücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

c) Grupa C – Wykonanie przeglądów na drodze S-3

(obiekty mostowe 250 szt. przepusty 35 szt.)

— obiekty mostowe o długości do 20 m 152 szt.,

— obiekty mostowe o długości 20–50 m 40 szt.,

— obiekty mostowe o długości 50–100 m 52 szt.,

— obiekty mostowe o długości 100–200 m 2 szt.,

— obiekty mostowe o długości powyżej 200 m 4 szt.,

— przepusty 35 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości

Zadanie nr 3 : 6 300,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta złotych).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 4/grupa D

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71631450 Kontrolle von Brücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

d) Grupa D – Wykonanie przeglądów na drodze S-5

(obiekty mostowe 88 szt. przepusty 36 szt.)

— obiekty mostowe o długości do 20 m 23 szt.,

— obiekty mostowe o długości 20–50 m 13 szt.,

— obiekty mostowe o długości 50–100 m 36 szt.,

— obiekty mostowe o długości 100–200 m 9 szt.,

— obiekty mostowe o długości powyżej 200 m 7 szt.,

— przepusty 36 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości

Zadanie nr 4 : 3 400,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące czterysta złotych).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 5/grupa E

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71631450 Kontrolle von Brücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

E1) Podgrupa E1 – Wykonanie przeglądów na drodze S-8 Rejon Wrocław

(obiekty mostowe 12 szt. przepusty 5 szt.)

— obiekty mostowe o długości do 20 m 0 szt.,

— obiekty mostowe o długości 20–50 m 9 szt.,

— obiekty mostowe o długości 50–100 m 3 szt.,

— obiekty mostowe o długości 100–200 m 0 szt.,

— obiekty mostowe o długości powyżej 200 m 0 szt.,

— przepusty 5 szt.

E2) Podgrupa E2 – Wykonanie przeglądów na drodze S-8 Rejon Oleśnica

(obiekty mostowe 52 szt. przepusty 50 szt.)

— obiekty mostowe o długości do 20 m 3 szt.,

— obiekty mostowe o długości 20–50 m 26 szt.,

— obiekty mostowe o długości 50–100 m 15 szt.,

— obiekty mostowe o długości 100–200 m 8 szt.,

— obiekty mostowe o długości powyżej 200 m 0 szt.,

— przepusty 50 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości

Zadanie nr 5 : 2 450,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 6/grupa F

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71631450 Kontrolle von Brücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

f) Grupa F – –Wykonanie przeglądów na autostradzie A-4 odcinek od granicy z woj. opolskim do Krzyżowej

(obiekty mostowe 135 szt. przepusty 28 szt.)

— obiekty mostowe o długości do 20 m 111 szt.,

— obiekty mostowe o długości 20–50 m 18 szt.,

— obiekty mostowe o długości 50–100 m 6 szt.,

— obiekty mostowe o długości 100–200 m 0 szt.,

— obiekty mostowe o długości powyżej 200 m 0 szt.,

— przepusty 28 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości

Zadanie nr 6 : 2 800,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące osiemset złotych).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 069-164351
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1/grupa A

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PBW Inżynieria Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sokolnicza nr 5, lok. 74–75
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-676
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 85 329.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 98 154.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2/grupa B

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PBW Inżynieria Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sokolnicza nr 5, lok. 74–75
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-676
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 83 695.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 70 356.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3/grupa C

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Trasal Sp. z o.o. (lider)
Postanschrift: ul. Dynowska 19/43
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-119
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Promost-Wisła Sp. z o.o. (partner)
Postanschrift: ul. Radosna 8a
Ort: Wisła
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-460
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 210 370.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 141 905.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 4/grupa D

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PBW Inżynieria Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sokolnicza nr 5, lok. 74–75
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-676
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 115 623.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 94 464.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 5/grupa E

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PBW Inżynieria Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Sokolnicza nr 5, lok. 74–75
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-676
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 84 919.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 688.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 6/grupa F

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Trasal Sp. z o.o. (lider)
Postanschrift: ul. Dynowska 19/43
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-119
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Promost-Wisła Sp. z o.o. (partner)
Postanschrift: ul. Radosna 8a
Ort: Wisła
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-460
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 96 318.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 117 403.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji,w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 7 / 8 z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 7. Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16.10.2019 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.).

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp..

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

11. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W związku z ograniczoną liczbą znaków w ogłoszeniu, szczegółowy zakres zamówień opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

5.4. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 2245887801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020