Dienstleistungen - 361691-2020

31/07/2020    S147

Polen-Radom: Reparatur- und Wartungsdienste

2020/S 147-361691

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
Postanschrift: ul. Lekarska 4
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-610
Land: Polen
Kontaktstelle(n): P. Anna Skwarczyńska, K-k Sekcji Zamówień Publicznych
E-Mail: zampubl@rszs.regiony.pl
Telefon: +48 361-52-83
Fax: +48 361-52-13

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://szpital.radom.pl/zamowienie/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług eksploatacyjno-konserwacyjnych urządzeń, instalacji i sieci: wod.-kan., cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorów dwutlenku chloru, kolektorów słonecznych i gazu w kompleksie RSzS

Referenznummer der Bekanntmachung: RSS/SZP/P-19/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksploatacyjno-konserwacyjnych urządzeń, instalacji i sieci: wod.-kan., cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorów dwutlenku chloru, kolektorów słonecznych i gazu w kompleksie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
50720000 Reparatur und Wartung von Zentralheizungen
50760000 Reparatur und Wartung von öffentlichen Toiletten
50800000 Diverse Reparatur- und Wartungsdienste
50531000 Reparatur und Wartung von nichtelektrischen Maschinen
50512000 Reparatur und Wartung von Ventilen
50511000 Reparatur und Wartung von Pumpen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

Radomski Szpital Specjalistyczny

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci wod-kan, cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorów dwutlenku chloru, kolektorów słonecznych i gazu w obiektach Szpitala: budynki i budowle Główny (segment A–F), SOR, Pawilon, Ginekologii, Centrum Rehabilitacji, Poradni Gruźlicy, Zakaźnego, Patomorfologii, Laboratorium, warsztatowo-magazynowe, przychodni ul. Lekarska, kotłowni, tlenowni, stacji uzdatniania wody, podoczyszczalni ścieków, rehabilitacji ul. Giserska, tunele podziemne oraz studnie i sieci zewnętrzne na terenie R.Sz.S.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 111-269829
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług eksploatacyjno-konserwacyjnych urządzeń, instalacji i sieci: wod.-kan., cieplnych (c.o., para, c.w.u., c.t.), generatorów dwutlenku chloru, kolektorów słonecznych i gazu w kompleksie RSzS

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: w ww. postępowaniu oferta z najniższą ceną, tj. Zakład Remontowo-Budowlany, Inst. wod.-kan. centr. ogrzewania i gazu, Marian Bednarczyk, 26-600 Radom ul. Wstępna 44, która wynosi 1 381 536,00 PLN brutto, przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 193 536,00 PLN brutto (kwota przeznaczona 1 188 000,00 PLN brutto).

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z uwagi na brak środków finansowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Numeracja zgodna z SIWZ.

18.6. Odwołanie wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo

— w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

18.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.6 i 18.7 wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/07/2020