Dienstleistungen - 361692-2020

31/07/2020    S147

Polen-Warschau: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2020/S 147-361692

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Podkowińska-Sieńko
E-Mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Telefon: +48 322504127

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wody.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych/cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach

Referenznummer der Bekanntmachung: GL.ROZ.2810.36.2020.MPS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych/cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach.

Przedmiot zamówienia podzielony na 14 części.

Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 072 288.06 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+575, 0+575-1+400, 0+000+3+064, 0+000-1+450, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój – jednokrotne koszenie (za

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+575, 0+575-1+400, 0+000+3+064, 0+000-1+450, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 5,914 km).

Prace będą polegały na: Mechaniczne wykoszenie porostów traw z wałów przeciwpowodziowych, wygrabienie wykoszonych porostów traw z wału przeciwpowodziowego, ze złożeniem porostów w kopki wzdłuż skarp. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z wału przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porostów traw z wału przeciwpowodziowego, ze złożeniem porostów w kopki wzdłuż skarp. Ręczne ścinanie samosiewów, skupiska do 25 m2, oczyszczenie terenu z wywiezieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 1 w kwocie: 550,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+816, 0+816-4+186, m. Wola, gm. Miedźna – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 4,186 km)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Wola, gm. Miedźna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+816, 0+816-4+186, m. Wola, gm. Miedźna – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 4,186 km)

Prace będą polegały na: Mechaniczne wykoszenie porostów traw z wału przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porostów traw z wału przeciwpowodziowego, ze złożeniem porostów w kopki wzdłuż skarp. Ręczne wykoszenie porostów traw z wału przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porostów traw z wału przeciwpowodziowego, ze złożeniem porostów w kopki wzdłuż skarp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 2 w kwocie: 450,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-2+650, 0+000-2+950, 0+000-1+248, m. Góra, gm. Miedźna – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 6,848 km)

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Góra, gm. Miedźna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-2+650, 0+000-2+950, 0+000-1+248, m. Góra, gm. Miedźna – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 6,848 km)

Prace będą polegały na: Mechaniczne wykoszenie porostów traw z wału przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porostów traw z wału przeciwpowodziowego, ze złożeniem porostów w kopki wzdłuż skarp. Ręczne wykoszenie porostów traw z wału przeciwpowodziowego, wygrabienie wykoszonych porostów traw z wału przeciwpowodziowego, ze złożeniem porostów w kopki wzdłuż skarp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 3 w kwocie: 800,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej Przemszy w km 0+000-1+320 – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 2,640 km)

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej Przemszy w km 0+000-1+320 – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 2,640 km)

Prace będą polegały na: Wycinka drzew nie wymagających uzyskania zezwolenia na ich usunięcie z powierzchni 1,950 ha wraz z rozdrobnieniem rębakiem. Warunek: pełnienie pełnobranżowego nadzoru przyrodniczego (przygotowanie inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót, nadzór w trakcie i inwentaryzacja powykonawcza). Wycinka rdestowca. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp. Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m wraz z złożeniem wzdłuż stopy skarpy odpowietrznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 4 w kwocie: 800,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Bobrek w km 7+715 - 8+342 w m. Sosnowiec – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 0,627 km)

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Bobrek w km 7+715 - 8+342 w m. Sosnowiec – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 0,627 km)

Prace będą polegały na: Wycinka odrostów drzew nie wymagających uzyskania zezwolenia na ich usunięcie, o średnicy 15 cm oraz rdestowca wraz z rozdrobnieniem rębakiem. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp. Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m wraz ze złożeniem wzdłuż stopy skarpy odpowietrznej. Naprawa skarp przez obsiew.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 5 w kwocie: 180,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wałach rzeki Brynicy w centrach aglomeracji miejskich, miast położonych poniżej zbiornika Kozłowa Góra, Piekary Śląskie, Bobrowniki, Wojkowice w km 23+614-18+100,

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Kozłowa Góra, Piekary Śląskie, Bobrowniki, Wojkowice, Czeladź, Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wałach rzeki Brynicy w centrach aglomeracji miejskich, miast położonych poniżej zbiornika Kozłowa Góra, Piekary Śląskie, Bobrowniki, Wojkowice w km 23+614-18+100, Czeladź w km 10+664-8+149, Sosnowiec w km 4+600 -2+100; wraz z usunięciem zakrzaczeń i sztucznych zatorów w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego spływu wód powodziowych - jednokrotne karczowanie i koszenie - jednokrotne karczowanie i koszenie (rozmiar rzeczowy: 21,200 km)

Prace będą polegały na: Ręczne wykoszenie porostów gęstych i twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2,0 m. Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich i gęstych. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem. Wywiezienie wykoszonych porostów poza obiekt na odległość powyżej 2 km.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 6 w kwocie: 7.100,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Przemszy w Porębie na odcinku od km 71+487 do km 73+806 poprzez obustronne usunięciu zakrzaczeń oraz wykoszenie skarp w celu zapewnienia swobodnego spływu wód

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Poręba

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Przemszy w Porębie na odcinku od km 71+487 do km 73+806 poprzez obustronne usunięciu zakrzaczeń oraz wykoszenie skarp w celu zapewnienia swobodnego spływu wód powodziowych na terenie miasta Poręba - karczowanie i jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy 4,640 km)

Prace będą polegały na: Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich i twardych obustronnie na brzegach rzeki, pasem o szerokości 5m, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m, wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy, ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30 %, usuwanie kożucha resztek roślinności usuwanej z brzegów rzeki przy głębokości cieku ponad 1.0 m, wygrabienie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów po wykoszeniu. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem. Wywiezienie karpiny, drągowiny i gałęzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 7 w kwocie: 1.500,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) skarp wałów rzeki Brynicy w km 0+000 do 2+100 w Sosnowcu poprzez koszenie wraz z usunięciem zakrzaczeń i punktowych sztucznych zatorów w korycie cieku w celu zapewni

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) skarp wałów rzeki Brynicy w km 0+000 do 2+100 w Sosnowcu poprzez koszenie wraz z usunięciem zakrzaczeń i punktowych sztucznych zatorów w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego spływu wód powodziowych od ujścia 0+000 do wiaduktu w km 2+100; m. Sosnowiec - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 4,200 km)

Prace będą polegały na: Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich i twardych ze skarp obustronnego obwałowania, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp. Wywiezienie wykoszonych porostów poza obiekt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 8 w kwocie: 1.000,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Wielonka w km 0+000 - 6+200 - jednokrotne koszenie na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 3+000 (od ujścia do stacji benzynowej) oraz karczowanie zakrzaczeń i k

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Gm. Wojkowice i Psary

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Wielonka w km 0+000 - 6+200 - jednokrotne koszenie na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 3+000 (od ujścia do stacji benzynowej) oraz karczowanie zakrzaczeń i koszenie na pozostałym odcinku na ternie gm. Wojkowice i Psary - jednokrotne koszenie i karczowanie (rozmiar rzeczowy: ciek 6,400 km, wał 6,000 km)

Prace będą polegały na: Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp obustronnego obwałowania, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp. Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich i twardych ze skarp. Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem. Wywiezienie wykoszonych porostów poza obiekt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 9 w kwocie: 2.400,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Jaworznik w km 0+000 -8+700; jednokrotne koszenie na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzaczeń i koszenie na pozostałym odcinku na t

Los-Nr.: 10
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Gm. Wojkowice i Bobrowniki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Jaworznik w km 0+000 -8+700; jednokrotne koszenie na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzaczeń i koszenie na pozostałym odcinku na ternie gm. Wojkowice i Bobrowniki - jednokrotne koszenie i karczowanie (rozmiar rzeczowy: ciek 15,500 km, wał 1,900 km)

Prace będą polegały na: Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich i twardych ze skarp obustronnego obwałowania. Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu wałów. Ręczne i mechaniczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości z brzegów rzeki powyżej odcinka obwałowanego, z pominięciem zbiornik Rogoźnik I i II. Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich i twardych z brzegów rzeki powyżej odcinka obwałowanego, z pominięciem zbiornik Rogoźnik I i I. Rozdrabnianie wyciętych i wykarczowanych zagajników rębakiem. Wywiezienie wykoszonych porostów poza obiekt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 10 w kwocie: 1.300,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usunięciem zakrzaczeń i sztucznych zatorów w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego spływu wód powodziowych na teren

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. D. Górnicza i gm. Siewierz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usunięciem zakrzaczeń i sztucznych zatorów w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego spływu wód powodziowych na terenie m. D. Górnicza i gm. Siewierz - jednokrotne karczowanie i koszenie (rozmiar rzeczowy: 12,360 km).

Prace będą polegały na: Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich i twardych ze skarp. Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp. Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem. Wywiezienie wykoszonych porostów poza obiekt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 11 w kwocie: 2.300,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): usunięcie zakrzaczeń na skarpach obustronnych obwałowań rzeki Brennicy w km 0+000 - 12+070 w m. Górki Wielkie - Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie – jednokrotne

Los-Nr.: 12
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

m. Górki Wielkie - Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): usunięcie zakrzaczeń na skarpach obustronnych obwałowań rzeki Brennicy w km 0+000 - 12+070 w m. Górki Wielkie - Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie – jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 22,496 km)

Prace będą polegały na: Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem. Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 12 w kwocie: 1.700,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwałowania rzeki Knajki, wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375 gm.

Los-Nr.: 13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwałowania rzeki Knajki, wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375 gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 10,722 km)

Prace będą polegały na: Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem. Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp. Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 13 w kwocie: 1.100,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwałowania Lewobrzeżnej Młynówki Kiczyckiej, wał lewy w km cieku 6+600-7+100 oraz wał prawy w km cieku 6+700-7+070 gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie - jed

Los-Nr.: 14
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
77211400 Fällen von Bäumen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwałowania Lewobrzeżnej Młynówki Kiczyckiej, wał lewy w km cieku 6+600-7+100 oraz wał prawy w km cieku 6+700-7+070 gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,943 km)

Prace będą polegały na: Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem. Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp. Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – Przedmiary i mapy.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium dla części 14 w kwocie: 100,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena brutto – waga 60 %

b) Termin wykonania zamówienia – waga 40 %

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 083-196388
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+575, 0+575-1+400, 0+000+3+064, 0+000-1+450, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój – jednokrotne koszenie (za

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MENTRANS Franciszek Mencnarowski
Postanschrift: Iłownica 174
Ort: Rudzica
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-394
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 26 678.94 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 988.45 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+816, 0+816-4+186, m. Wola, gm. Miedźna – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 4,186 km)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRANSHURDET Rafał Kozioł
Postanschrift: ul. Zagroda 22
Ort: Łączany
NUTS-Code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Postleitzahl: 34-115
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 22 757.28 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 15 269.26 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-2+650, 0+000-2+950, 0+000-1+248, m. Góra, gm. Miedźna – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 6,848 km)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TRANSHURDET Rafał Kozioł
Postanschrift: ul. Zagroda 22
Ort: Łączany
NUTS-Code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Postleitzahl: 34-115
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 39 428.48 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 25 741.86 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej Przemszy w km 0+000-1+320 – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 2,640 km)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MENTRANS Franciszek Mencnarowski
Postanschrift: Iłownica 174
Ort: Rudzica
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-394
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 38 670.68 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 491.04 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Bobrek w km 7+715 - 8+342 w m. Sosnowiec – jednokrotne koszenie (zakres rzeczowy: 0,627 km)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MENTRANS Franciszek Mencnarowski
Postanschrift: Iłownica 174
Ort: Rudzica
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-394
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 231.68 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 265.29 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wałach rzeki Brynicy w centrach aglomeracji miejskich, miast położonych poniżej zbiornika Kozłowa Góra, Piekary Śląskie, Bobrowniki, Wojkowice w km 23+614-18+100,

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe Budownictwo i Handel Henryk Spiżak
Postanschrift: ul. Polna 22
Ort: Skoroszyce
NUTS-Code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Postleitzahl: 48-320
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 354 718.37 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 285 154.28 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) rzeki Przemszy w Porębie na odcinku od km 71+487 do km 73+806 poprzez obustronne usunięciu zakrzaczeń oraz wykoszenie skarp w celu zapewnienia swobodnego spływu wód

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) skarp wałów rzeki Brynicy w km 0+000 do 2+100 w Sosnowcu poprzez koszenie wraz z usunięciem zakrzaczeń i punktowych sztucznych zatorów w korycie cieku w celu zapewni

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Techniczno Inżynieryjne Kamil Lisowski
Postanschrift: ul. W. Korfantego 19/1
Ort: Mysłowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek
Postanschrift: ul. Wołodyjowskiego 33
Ort: Chełm Śląski
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-403
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 50 075.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 42 413.73 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 9
Los-Nr.: 9
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Wielonka w km 0+000 - 6+200 - jednokrotne koszenie na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 3+000 (od ujścia do stacji benzynowej) oraz karczowanie zakrzaczeń i k

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MENTRANS Franciszek Mencnarowski
Postanschrift: Iłownica 174
Ort: Rudzica
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-394
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 120 113.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 69 212.69 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 10
Los-Nr.: 10
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Jaworznik w km 0+000 -8+700; jednokrotne koszenie na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzaczeń i koszenie na pozostałym odcinku na t

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Wielobranżowa SANSTOL
Postanschrift: ul. Kościuszki 83
Ort: Rogoźnik
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 42-582
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 66 728.89 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 50 193.47 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 11
Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usunięciem zakrzaczeń i sztucznych zatorów w korycie cieku w celu zapewnienia swobodnego spływu wód powodziowych na teren

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe Budownictwo i Handel Henryk Spiżak
Postanschrift: ul. Polna 22
Ort: Skoroszyce
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 48-320
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 115 792.24 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 76 032.58 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 12
Los-Nr.: 12
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): usunięcie zakrzaczeń na skarpach obustronnych obwałowań rzeki Brennicy w km 0+000 - 12+070 w m. Górki Wielkie - Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie – jednokrotne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Transportowe Budownictwo i Handel Henryk Spiżak
Postanschrift: ul. Polna 22
Ort: Skoroszyce
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 48-320
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 87 863.13 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 93 558.22 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 13
Los-Nr.: 13
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwałowania rzeki Knajki, wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950-9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400-9+375 gm.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 14
Los-Nr.: 14
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): obwałowania Lewobrzeżnej Młynówki Kiczyckiej, wał lewy w km cieku 6+600-7+100 oraz wał prawy w km cieku 6+700-7+070 gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie - jed

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MENTRANS Franciszek Mencnarowski
Postanschrift: Iłownica 174
Ort: Rudzica
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-394
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 378.15 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 701.21 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty o kreślone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/07/2020